Pavol Jozef Šafárik University in Kosice - Faculty of Law

українська
AIS2

Academic senate of Faculty of Law

Chairman: JUDr. Jozef Sábo, PhD.

Vice-Chairman: Mgr. Adrián Lukáčik

Secretary: Bc. Lukáš Tomaš

Employees´ chamber:
Ing. Karolína Červená, PhD.
doc. JUDr. Simona Ferenčíková, PhD.
doc. JUDr. Alena Krunková, PhD.
JUDr. Miroslav Fico, PhD.
JCLic. JUDr. Tomáš Majerčák, PhD.
doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.
JUDr. Žofia Mrázová, PhD., MCL.
JUDr. Monika Seilerová, PhD.

Students´ chamber:
JUDr. Bc. Dominika Becková
Bc. Adam Ševčovič

Last update: 16.05.2019