UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Deň otvorených dverí právnych kliník

Deň otvorených dverí právnych kliník

Pracovisko právnych kliník v spolupráci s ELSA Košice pozýva dňa 20.marca 2018 v čase od 9.30 do 13.00 hod. všetkých študentov a študentky na Deň otvorených dverí právnych kliník