UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Voľby

Voľby

do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach ... 06.03.2019 ...

Erasmus+

Erasmus+

podávanie prihlášok na ak. rok 2019/2020