UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Podujatia

Naši úspešní absolventi

Juraj Gőbl – Notársky úrad

Juraj Gőbl – Notársky úrad

Od marca 2017 je členom Prezídia notárskej komory Slovenskej republiky, do ktorého bol opätovne zvolený aj v roku 2020.

Zo života Právnickej fakulty

Odborníci z Právnickej fakulty UPJŠ zastávajú významné pozície

Odborníci z Právnickej fakulty UPJŠ zastávajú významné pozície

Dňa 23.4.2020 sa členom Súdnej rady po zvolení Národnou radou SR stal prof. JUDr. Ján Mazák, PhD. Pôsobiaci na Ústave medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Ďalšiu významnú pozíciu obsadil prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. z Katedry ústavného práva a správneho práva, ktorý bol 23.4.2020 zvolený Národnou radou SR za predsedu Štátnej komisie pre  voľby a kontrolu financovania politických strán.