UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Právo 2018

Právo 2018

Pozvánka na výstavu zahraničnej odbornej literatúry - 25.10.2018

Pokyn dekanky č. 2/2018

Pokyn dekanky č. 2/2018

Zápis do jednotlivých ročníkov v dennom štúdiu a externom štúdiu v akademickom roku 2018/2019