UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Pokyn dekanky č. 8/2017

Pokyn dekanky č. 8/2017

ktorým sa určujú pravidlá prihlasovania študentov na skúšky a organizácia skúšobného obdobia v zimnom semestri akademického roku 2017/2018 ...

Podeľte sa o svoj príbeh

Podeľte sa o svoj príbeh

Milí študenti a zamestnanci UPJŠ – bývalí a terajší účastníci programu Erasmus+, pri príležitosti 30.výročia programu Erasmus+ hľadáme inšpiratívne príbehy ľudí...