UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Zoznam kandidátov

Zoznam kandidátov

pre voľby do Akademického senátu Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach

Právo 2018

Právo 2018

Pozvánka na výstavu zahraničnej odbornej literatúry - 25. októbra 2018