UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

O Z N A M

O Z N A M

Termín magisterskej promócie je stanovený na deň ...

Živo To Píš 2

Živo To Píš 2

Špeciálne pre čerstvých absolventov (a nie len pre nich): Zahviezdite so skvelým životopisom na prvých pohovoroch!

Študenti UPJŠ LF účastníkmi Valného zhromaždenia ŠRVŠ

Študenti UPJŠ LF účastníkmi Valného zhromaždenia ŠRVŠ

V dňoch 11.-14. mája 2017 sa študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Jakub Jánošík a Marcel Paľovčík zúčastnili Valného zhromaždenia Študentskej rady vysokých škôl v Novom Smokovci ako delegáti za Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Pokyn dekanky č. 2/2017

Pokyn dekanky č. 2/2017

ktorým sa určujú pravidlá prihlasovania študentov na skúšky a organizácia skúšobného obdobia v letnom semestri akademického roku 2016/2017