UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Podujatia

Ústavné dni 2019

Ústavné dni 2019

pod záštitou predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivana Fiačana a dekana Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach Miroslava Štrkolca

Aktuálne správy Právnickej fakulty

Zo života Právnickej fakulty