UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

O Z N A M

O Z N A M

Slávnostné odovzdanie diplomov absolventom magisterského študijného programu v akademickom roku 2018/2019 ...

O Z N A M

O Z N A M

Slávnostné odovzdanie diplomov absolventom bakalárskeho študijného programu v akademickom roku 2018/2019 ...

ŠVOČ

ŠVOČ

Vyhlásenie fakultného kola Študentskej vedeckej a odbornej činnosti ...

ERASMUS+ 2019/2020

ERASMUS+ 2019/2020

dodatočná výzva pre študentov na podávanie prihlášok na mobility - štúdium a stáž

WORKSHOP

WORKSHOP

Úloha mimovládnych organizácií pri reakcii na katastrofy, 19.09.2019 ...