UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Nový akademický rok 2021/2022

Nový akademický rok 2021/2022

Usmernenie č. 5/2021 dekana Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach k realizácii Príkazu rektora č. 9/2021, k spresneniu realizácie výučby a realizácie pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v úvode ZS 2021/2022 

Príkaz rektora č. 9/2021 k spresneniu realizácie výučby a realizácie pracovných činností na UPJŠ v Košiciach
Covid SEMAFOR na UPJŠ (príloha č. 3 PR 9/2021)

Dotazník: UPJŠ má predpoklad  vytvoriť prostredie s kolektívnou imunitou!

Dotazník: UPJŠ má predpoklad vytvoriť prostredie s kolektívnou imunitou!

Kolegyne, kolegovia, chcem sa poďakovať všetkým vám, ktorí ste už prijali zodpovedné rozhodnutie a chránite nielen seba, ale aj nás ostatných. Zároveň apelujem na všetkých, ktorí váhate, prípadne odmietate očkovanie. Prehodnoťte svoj názor a prispejte aj vy k tomu, aby sme sa mohli v zimnom semestri stretávať v prednáškových aulách, knižniciach...

Pokyn dekana č. 3/2021

Pokyn dekana č. 3/2021

Zápis do jednotlivých ročníkov v dennom štúdiu a externom štúdiu v akademickom roku 2021/2022 ...

Naši úspešní absolventi

Juraj Gőbl – Notársky úrad

Juraj Gőbl – Notársky úrad

Od marca 2017 je členom Prezídia notárskej komory Slovenskej republiky, do ktorého bol opätovne zvolený aj v roku 2020.

Zo života Právnickej fakulty