UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Motivačné štipendium

Motivačné štipendium

za vynikajúce výsledky reprezentujúce univerzitu v období od 16. júna 2017 do 15. júna 2018 ...