UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Dekanské voľno

Dekanské voľno

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. udeľuje Dektorské voľno dňa 05.12.2022 od 13,00 hod. pri príležitosti zhromaždenia Akademickej obce Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Pokyn dekana č. 6/2022

Pokyn dekana č. 6/2022

zmenaktorým sa určujú pravidlá prihlasovania sa študentov na skúšky a organizácia skúškového obdobia v zimnom semestri akademického roku 2022/2023

Naši úspešní absolventi

Juraj Gőbl – Notársky úrad

Juraj Gőbl – Notársky úrad

Od marca 2017 je členom Prezídia notárskej komory Slovenskej republiky, do ktorého bol opätovne zvolený aj v roku 2020.

Zo života Právnickej fakulty

Výsledky

Výsledky

Študentskej vedeckej a odbornej činnosti v akademickom roku 2021/2022

Virtuálna prehliadka