UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

PRÁVO 2017

PRÁVO 2017

výstava zahraničnej odbornej literatúry.
Kedy? 03.05.2017

Pokyn dekanky č. 2/2017

Pokyn dekanky č. 2/2017

ktorým sa určujú pravidlá prihlasovania študentov na skúšky a organizácia skúšobného obdobia v letnom semestri akademického roku 2016/2017

Memoriál

Memoriál

JUDr. Milana Gejdoša, CSc. - XX. ročník