UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

CENA ERNESTA VALKA

CENA ERNESTA VALKA

CENA ERNESTA VALKA na tému: Vzťah medzi právom podnikať, slobodou prejavu a zásadou nediskriminácie spotrebiteľov