UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Predvolebné rektorské voľno

Predvolebné rektorské voľno

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. pri príležitosti VOLIEB DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY udeľuje študentom UPJŠ v Košiciach PREDVOLEBNÉ REKTORSKÉ VOĽNO na 28. februára 2020 od 12.00 hod.

Pokyn dekana č. 6/2019

Pokyn dekana č. 6/2019

ktorým sa určujú pravidlá prihlasovania študentov na skúšky a organizácia skúšobného obdobia v zimnom semestri akademického roku 2019/2020

Zo života Právnickej fakulty