UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Skríningové testovanie na COVID-19

Skríningové testovanie na COVID-19

UPJŠ v Košiciach pripravuje testovanie svojich zamestnancov, doktorandov a ich rodinných príslušníkov. Skríningové testovanie na UPJŠ bude prebiehať 25.1.2021 a 26.1.2021 vo vstupných priestoroch Lekárskej fakulty UPJŠ na Triede SNP 1 v Košiciach.

Pokyn dekana č. 5 /2020

Pokyn dekana č. 5 /2020

Pokyn dekana č. 5 /2020 ktorým sa určujú pravidlá prihlasovania študentov na skúšky a organizácia skúškového obdobia v zimnom semestri akademického roku 2020/2021

ONLINE PREZENTÁCIA

ONLINE PREZENTÁCIA

Pozrite si webovú online prezentáciu TU
Reminiscencie na ak. rok 2019/2020
Výučba na UPJŠ v Košiciach začína 21.9.2020 podľa platného rozvrhu hodín. Webová prezentácia slávnostného otvorenia akademického roka 2020/2021 bude prebiehať ONLINE. Rektorské voľno pre študentov nebude v tento deň udelené.

Naši úspešní absolventi

Juraj Gőbl – Notársky úrad

Juraj Gőbl – Notársky úrad

Od marca 2017 je členom Prezídia notárskej komory Slovenskej republiky, do ktorého bol opätovne zvolený aj v roku 2020.