UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Erasmus+ informačné stretnutie

Erasmus+ informačné stretnutie

Chceš cestovať? Chceš študovať na zahraničnej univerzite 1-2 semestre? Máš záujem o stáž v zahraničí? Chceš vedieť ako funguje Erasmus+ program na UPJŠ a aké máš možnosti? ...