UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Pozvánka

Pozvánka

Pracovisko právnych kliník pozýva študentov všetkých ročníkov na Deň otvorených dverí právnych kliník.

Mobilita 2017/2018

Mobilita 2017/2018

Výberové konanie na mobility študentov v ak. roku 2017/2018 (štúdium a stáž) - VÝSLEDKY ...