UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Prezenčná výučba sa mení na dištančnú

Prezenčná výučba sa mení na dištančnú

  • Príkaz rektora č. 18/2020 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností v čase od 02.11.2020 do 08.11.2020 na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
  • Príkaz rektora č. 17/2020 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností v čase od 26.10. do 30.10.2020 na UPJŠ v Košiciach
  • Príkaz rektora č. 16/2020 na prijatie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 na UPJŠ v Košiciach
  • Príkaz rektora č. 15/2020, ktorým sa určuje organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UPJŠ v Košiciach pre akademický rok 2020/2021
ONLINE PREZENTÁCIA

ONLINE PREZENTÁCIA

Pozrite si webovú online prezentáciu TU
Reminiscencie na ak. rok 2019/2020
Výučba na UPJŠ v Košiciach začína 21.9.2020 podľa platného rozvrhu hodín. Webová prezentácia slávnostného otvorenia akademického roka 2020/2021 bude prebiehať ONLINE. Rektorské voľno pre študentov nebude v tento deň udelené.

Pokyn dekana č. 2/2020

Pokyn dekana č. 2/2020

Zápis do jednotlivých ročníkov v dennom štúdiu a externom štúdiu v akademickom roku 2020/2021

Podujatia

Naši úspešní absolventi

Juraj Gőbl – Notársky úrad

Juraj Gőbl – Notársky úrad

Od marca 2017 je členom Prezídia notárskej komory Slovenskej republiky, do ktorého bol opätovne zvolený aj v roku 2020.