UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Pokyn dekana č. 5/2021

Pokyn dekana č. 5/2021

určenie pravidiel prihlasovania sa študentov na skúšky a organizácia skúškového obdobia v zimnom semestri ak. r. 2021/2022 

Naši úspešní absolventi

Juraj Gőbl – Notársky úrad

Juraj Gőbl – Notársky úrad

Od marca 2017 je členom Prezídia notárskej komory Slovenskej republiky, do ktorého bol opätovne zvolený aj v roku 2020.

Virtuálna prehliadka