UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Pokyn dekana č. 1/2021

Pokyn dekana č. 1/2021

ktorým sa určujú pravidlá prihlasovania študentov na skúšky a organizácia skúškového obdobia v letnom semestri akademického roku 2020/2021

Naši úspešní absolventi

Juraj Gőbl – Notársky úrad

Juraj Gőbl – Notársky úrad

Od marca 2017 je členom Prezídia notárskej komory Slovenskej republiky, do ktorého bol opätovne zvolený aj v roku 2020.