Skip to content

Pracoviská

Department of Public Law Disciplines

  The department participates in education of experts in study programs Public Administration and European Public Administration. The structure and content of the courses offered by the department, the graduate can achieve the capability to orient properly in the area of law, rules of law. The focus of the activities of the department is in … Continued
13. May 2022

Department of Social Studies

    The Department of Social Studies is involved in the education and training of students in the study programmes of Public Administration and European Public Administration. It provides education in the administrative-sociological-psychological field with a focus on the problems of public administration organisations. Graduates acquire competence and master activities ranging from self-management, through activities … Continued

Department of Public Policy and Theory of Public Administration

The Department is involved in the education and training of professionals in the study programmes Public Administration, European Public Administration and Information Systems in Public Administration. The structure and content of the courses offered by the Department provide graduates with the ability to orient themselves in the field of public policy nad public administration. The … Continued

Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy

Katedra sa podieľa na vzdelávaní a výchove odborníkov v študijných programoch verejná správa, európska verejná správa a informačné systémy vo verejnej správe. Štruktúrou a obsahom predmetov, ktoré katedra ponúka, absolvent získava spôsobilosť orientovať sa v problematike ekonomiky a riadenia organizácií a inštitúcií, ktoré pôsobia vo verejnej správe a verejnom sektore. Hlavným zameraním aktivít katedry je vzdelávacia a vedecko-výskumná činnosť týkajúca sa ekonomiky … Continued
26. September 2022