Skip to content

Study Counsellors

1minút, 5sekúnd

Mgr. Veronika Džatková, PhD.
pre študentov študujúcich prvý rok bakalársky stupeň štúdia v študijných programoch verejná správa, európska verejná správa a informačné systémy vo verejnej správe v dennej a externej forme štúdia

Konzultačné hodiny:
Štvrtok 11,30 – 13,00
Miestnosť: 313 (3. poschodie; Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy)

Mgr. Rastislav Král, PhD.
pre študentov študujúcich druhý a tretí rok bakalársky stupeň štúdia v študijných programoch verejná správa, európska verejná správa a informačné systémy vo verejnej správe v dennej a externej forme štúdia

Konzultačné hodiny:
Utorok 9,30 – 9,50
Utorok 11,20 – 11,40
Piatok 9,45 – 10,35

Miestnosť: 411 (4. poschodie; Katedra verejnoprávnych disciplín)

JUDr. Martina Kantorová, PhD.
pre študentov študujúcich prvý rok magisterský tupeň štúdia v študijných programoch verejná správa a európska verejná správa v dennej a externej forme štúdia

Konzultačné hodiny:
Pondelok 13,15 – 14,00
Štvrtok 9,30 – 10,15

Miestnosť: 414 (4. poschodie; Katedra verejnoprávnych disciplín)

PhDr. Eliška Župová, PhD.
pre študentov študujúcich druhý rok magisterský stupeň štúdia v študijných programoch verejná správa a európska verejná správa v dennej a externej forme štúdia

Konzultačné hodiny:
Streda 11,30 – 13,00
Miestnosť: 423 (4. poschodie; Katedra sociálnych štúdií)


Study at UPJŠ