Prejsť na obsah

Pracoviská

Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy

Katedra sa podieľa na vzdelávaní a výchove odborníkov v študijných programoch verejná správa, európska verejná správa a informačné systémy vo verejnej správe. Štruktúrou a obsahom predmetov, ktoré katedra ponúka, absolvent získava spôsobilosť orientovať sa v problematike verejnej politiky a verejnej správy. Hlavným zameraním aktivít katedry je vzdelávacia a vedeckovýskumná činnosť týkajúca sa teórie verejnej správy, … Čítať ďalej
21. septembra 2022

Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy

Katedra sa podieľa na vzdelávaní a výchove odborníkov v študijných programoch verejná správa, európska verejná správa a informačné systémy vo verejnej správe. Štruktúrou a obsahom predmetov, ktoré katedra ponúka, absolvent získava spôsobilosť orientovať sa v problematike ekonomiky a riadenia organizácií a inštitúcií, ktoré pôsobia vo verejnej správe a verejnom sektore. Hlavným zameraním aktivít katedry je vzdelávacia a vedecko-výskumná činnosť týkajúca sa ekonomiky … Čítať ďalej
26. septembra 2022

Katedra verejnoprávnych disciplín

Katedra sa podieľa na vzdelávaní odborníkov v študijných programoch verejná správa, európska verejná správa a informačné systémy vo verejnej správe. Štruktúrou a obsahom predmetov, ktoré katedra ponúka, získava absolvent spôsobilosť dobre sa orientovať v práve, v právnych normách. Hlavným zameraním aktivít katedry je vzdelávacia a vedecko-výskumná činnosť najmä v oblasti ústavného práva, správneho práva, daňového … Čítať ďalej
21. septembra 2022

Katedra sociálnych štúdií

Katedra sociálnych štúdií sa podieľa na vzdelávaní a výchove študentov v študijných programoch verejná správa a európska verejná správa. Poskytuje vzdelanie v správno-sociologicko-psychologickej oblasti so zameraním na problematiku organizácií verejnej správy. Absolvent získava spôsobilosť a zvláda aktivity od self-manažmentu cez aktivity, ktoré sa týkajú práce s klientom, vrátane poznania a rešpektovania jeho špecifík, až po … Čítať ďalej
23. septembra 2022

Študuj na UPJŠ