Skip to content

Scientific Board

0minút, 53sekúnd

Members of Scientific Board

Chairman:
doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.

Internal Members:
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
doc. Ing. Anna Čepelová, CSc.
PhDr. Miroslav Fečko, PhD.
doc. PhDr. Richard Geffert, Ph.D.
Ing. Zuzana Hrabovská, PhD.
doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD.
doc. JUDr. Peter Molitoris, PhD.
doc. PhDr. Drahomíra Ondrová, CSc.
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.
doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.
JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.
PhDr. Eliška Župová, PhD.

External Members:
prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. – Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. – Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
prof. RNDr. Oto Hudec, PhD. – Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach
JUDr. Ondrej Hvišč, PhD. – Správny súd, Košice
Ing. Milan Muška – Združenie miest a obcí Slovenska
prof. JUDr. Ladislav Orosz, PhD. – Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. – Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě


Study at UPJŠ