Prejsť na obsah

Vedecká rada

1minút, 1sekúnd

Predseda:
doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.

Interní členovia:
doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.
doc. PhDr. Richard Geffert, Ph.D.
prof. Ivan Halász, Ph.D.
doc. Mgr. Iveta Jeleňová, PhD.
doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD.
doc. Ing. PhDr. Stanislav Konečný, PhD., MPA
doc. PhDr. Lenka Lachytová, PhD., MBA
Ing. Eva Mihaliková, PhD., univerzitná docentka
doc. JUDr. Peter Molitoris, PhD.
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., univerzitná profesorka
doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.
Ing. Eva Výrostová, PhD., univerzitná docentka
doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.

Externí členovia:
prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. – Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
PhDr. Peter Derevjaník, PhD. – Miestny úrad Metskej časti Košice-Dargovských hrdinov
doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. – Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Dr.h.c. prof. Ing. Pavel Nečas, PhD. – Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. – Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě

Zloženie Vedeckej rady FVS UPJŠ v Košiciach s uvedením oblastí pôsobenia jej členov

Rokovací poriadok VR FVS UPJŠ v Košiciach

Dodatok č. 1


Študuj na UPJŠ