Prejsť na obsah

Študijní poradcovia

0minút, 47sekúnd

Mgr. Jozef Andrejčák, PhD.
1. rok bakalárskych študijných programov verejná správa, európska verejná správa a informačné systémy vo verejnej správe v dennej a externej forme štúdia

PhDr. Jana Volochová, PhD.
2. rok bakalárskych študijných programov verejná správa, európska verejná správa a informačné systémy vo verejnej správe v dennej a externej forme štúdia

Mgr. Veronika Džatková, PhD.
3. rok bakalárskych študijných programov verejná správa, európska verejná správa a informačné systémy vo verejnej správe v dennej a externej forme štúdia

PhDr. Jana Džuňová, PhD.
1. rok magisterských študijných programov verejná správa a európska verejná správa v dennej a externej forme štúdia

PhDr. Ondrej Mitaľ, PhD.
2. rok magisterských študijných programov verejná správa a európska verejná správa v dennej a externej forme štúdia


Študuj na UPJŠ