Skip to content

Contact AIO

0minút, 17sekúnd

Správa AIO, CIaKT UPJŠ v Košiciach
Šrobárova 2, 1. poschodie, č. dverí 120
041 80 Košice
e-mail: aio@upjs.sk

Staff:
Ing. Mária Velšmidová
e-mail: maria.velsmidova@upjs.sk
Tel.: 055 234 1512

Helena Sedláková
e-mail: helena.sedlakova@upjs.sk
Tel.: 055 234 1514

In case that you are contacting us via e-mail, write your name, surname and faculty. Emails from university e-mail address are prefered.


Study at UPJŠ