Prejsť na obsah

Kontakt AIO

0minút, 18sekúnd

Správa AIO, CIaKT UPJŠ v Košiciach
Šrobárova 2, 1. poschodie, č. dverí 120
041 80 Košice
e-mail: aio@upjs.sk

Zamestnanci:
Ing. Mária Velšmidová
e-mail: maria.velsmidova@upjs.sk
Tel.: 055 234 1512

Helena Sedláková
e-mail: helena.sedlakova@upjs.sk
Tel.: 055 234 1514

Správcovia AIS

Žiadame Vás o kontaktovanie emailom.
Pri komunikácii uveďte fakultu a číslo čipu Vášho preukazu. Ďakujeme za pochopenie.


Študuj na UPJŠ