Pavol Jozef Šafárik University in Kosice - Faculty of Public Administration

українська
Website
Phone Book
AIS2

Department of Economics and Management of Public Administration

Katedra sa podieľa na vzdelávaní a výchove odborníkov v študijných programoch „Verejná správa“, „Európska verejná správa“ a "Verejná politika a verejná správa". Štruktúrou a obsahom predmetov, ktoré katedra ponúka, absolvent získava spôsobilosť orientovať sa v problematike ekonomiky a riadenia organizácií a inštitúcií, ktoré pôsobia vo verejnej správe a verejnom sektore. Hlavným zameraním aktivít katedry je vzdelávacia a vedecko-výskumná činnosť týkajúca sa ekonomiky verejnej správy, verejných financií, účtovníctva a riadenia vo verejnej správe, marketingu a regionálnej ekonómie a rozvoja.

Podrobnejšie informácie:

tel.: +421 55 788 36 44
fax: 055 788 36 65
e-mail: kervs@fvs.upjs.sk
e-mail: kervs.fvs@upjs.sk
 
Vedúca katedry:
prof. Ing.Viktória BOBÁKOVÁ, CSc.
Miestnosť: 405, 4. poschodie
tel.: 055 788 36 44, 055 234 5136
e-mail: viktoria.bobakova@upjs.sk
 
Sekretariát katedry:
Ing. Michaela POTOMOVÁ
Miestnosť: 401, 4.poschodie
tel.: 055 788 36 44, 055 234 5104
e-mail: michaela.potomova@upjs.sk
Úradné hodiny: 8:00 - 12:00
 
Pedagogickí zamestnanci :
E-mailová adresa zamestnanca je meno.priezvisko@upjs.sk
 

Meno

Miestnosť

Telefónne číslo - VOIP

Konzultačné hodiny

(ZS 2016 - 2017)*

prof. Ing.Viktória Bobáková, CSc.

405, 4.posch.

+421 55 234 5136

Streda   9.00 – 10.30

doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.

407, 4.posch.

+421 55 234 5138

Štvrtok  9.30 - 11.00

Ing. Zuzana Hrabovská, PhD. 403, 4.posch. +421 55 234 5142

Streda 10:00 - 11:30

PhDr. Darina Koreňová, PhD.

404, 4.posch.

+421 55 234 5141

Streda 10.00 - 11:30

Ing. Eva Mihaliková, PhD.

406, 4.posch.

+421 55 234 5137

Štvrtok 8.00 – 9.30

Ing. Lenka Pčolinská, PhD.

404, 4.posch.

+421 55 234 5141

Štvtok 9.30 - 11.00

Ing. Slávka Sedláková, PhD.

408, 4.posch.

+421 55 234 5139

Streda 10.00 – 11.30

Ing. Eva Výrostová, PhD.

406, 4.posch.

+421 55 234 5137

Pondelok 10.00 – 11.30

Interní doktorandi:

Mgr. Jana Džuňová

Mgr. Tatiana Gmitrová

 

306, 3. posch.

311, 3. posch.

 

+421 55 234 5145

+421 55 234 5133

 

Utorok 9:00 - 10:00

Pondelok 10:00 - 11:00

* V čase skúšobného obdobia je potrebné si dohodnúť konzultácie individuálne, napríkladom e-mailom.
Last update: 24.01.2017