Prejsť na obsah

Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy

1minút, 7sekúnd

Katedra sa podieľa na vzdelávaní a výchove odborníkov v študijných programoch verejná správa, európska verejná správa a informačné systémy vo verejnej správe. Štruktúrou a obsahom predmetov, ktoré katedra ponúka, absolvent získava spôsobilosť orientovať sa v problematike ekonomiky a riadenia organizácií a inštitúcií, ktoré pôsobia vo verejnej správe a verejnom sektore. Hlavným zameraním aktivít katedry je vzdelávacia a vedecko-výskumná činnosť týkajúca sa ekonomiky verejnej správy, verejných financií, účtovníctva, riadenia vo verejnej správe, marketingu a regionálnej ekonómie a rozvoja.

Vedúca katedry:
doc. Ing. Anna ČEPELOVÁ, PhD.
Miestnosť č. 407, 4. poschodie
tel.: +421 55 234 5138
e-mail: anna.cepelova@upjs.sk

Administratívna asistentka katedry
Janka ŠIMČÁKOVÁ
Miestnosť č. 412, 4. poschodie
tel.: +421 55 234 5102
e-mail: kervs.fvs@upjs.sk

MenoMiestnosťTelefónne číslo – VOIPKonzultačné hodiny (LS 2022/2023)
prof. Ing.Viktória Bobáková, CSc.405, 4.posch.+421 55 234 5136Streda 13:20 – 14:50
doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.407, 4.posch.+421 55 234 5138Štvrtok 13:00 – 14:20
Ing. Zuzana Hrabovská, PhD.403, 4.posch.+421 55 234 5142Streda 11:00 – 12:30
PhDr. Darina Koreňová, PhD.408, 4.posch.+421 55 234 5139e-mail
Ing. Eva Mihaliková, PhD., univerzitná docentka406, 4.posch.+421 55 234 5137Štvrtok 10:40 – 12:10
Ing. Lenka Pčolinská, PhD.404, 4.posch.+421 55 234 5141Streda 10:00 – 11:30
Ing. Eva Výrostová, PhD., univerzitná docentka406, 4.posch.+421 55 234 5137Utorok 09:30 – 11:00
PhDr. Milan Douša, PhD.401, 4.posch.+421 55 234 5144Štvrtok 10:00 – 12:00
PhDr. Jana Džuňová, PhD.408, 4. posch.+421 55 234 5139Utorok 09:50 – 11:20

Študuj na UPJŠ