Skip to content

STUDY MATERIALS

1minút, 0sekúnd
 
►Slovak for international students (Practice books)
 
Madárová, I., Barnišinová, L., Pálová, V.: Pán doktor, hovoríte po slovensky? Košice, UPJŠ 2019.
Madárová, I., Pálová, V., Tóthová, L.: Pán doktor, rozumiete po slovensky? Cvičebnica. Košice, UPJŠ 2021.
Kamenárová, R. a kol.: Krížom-krážom. Slovenčina A1. Bratislava, Univerzita Komenského 2018. 
Kamenárová, R. a kol.: Krížom-krážom. Slovenčina A1-A2. Cvičebnica. Bratislava, Univerzita Komenského 2007. 
Petruňová, H.: How to Use Slovak in a Medical Environment – Basic Slovak for Medical Students. Košice, UPJŠ 2018. 
Jurečková, B.: Slovenčina pre zubárov. Košice: UPJŠ, 2020. 
Bónová, I., Fruhaufová, E., Jurečková, B., Petruňová, H., Sedláková, M., Timková, R.: Slovenčina pre cudzincov. FF UPJŠ, Košice. 2013.
 
 
►Introduction to the Slovak language
►Slovak Grammar
►Slovak Noun Paradigm Tables
►E-learning course of Slovak as a foreign language
My Slovak – a pre-beginner e-learning course of Slovak as a foreign language
 

Study at UPJŠ