UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Odsúdenie neznášanlivosti

Odsúdenie neznášanlivosti

Naša univerzita odsudzuje všetky prejavy nenávisti a neznášanlivosti. Obzvlášť však tie, ktoré sú namierené na menšiny spoločnosti a pramenia v netolerancii voči iných názorom.

Zo života Filozofickej fakulty UPJŠ

NOVÉ VYDANIE ČASOPISU UNIVERZÁL (Č. 4/2022)

NOVÉ VYDANIE ČASOPISU UNIVERZÁL (Č. 4/2022)

 

Časopis študentov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prináša zaujímavé čítanie aj na záver kalendárneho roka 2022. V tlačenej podobe ho nájdete už čoskoro na tradičných miestach v budovách areálu fakulty na Moyzesovej ulici. Hlavnou témou čísla je SLOBODA. Z obsahu:
– Rozhovor s p. dekankou (15. výročie FF UPJŠ),
– O hodnote slobody a demokracie,
– Momenty slobody,
– Deň študentstva na UPJŠ,
– Sloboda inteligencie,
– a ďalšie články.
Príjemné čítanie!

Virtuálna prehliadka