UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Ars Šafarikiana 2019

Ars Šafarikiana 2019

6. ročník celoslovenskej súťaže v autorskej tvorbe vysokoškolákov – termín na zasielanie súťažných príspevkov: 20. 6. 2019, podujatie sa uskutoční 1. – 5. 7. 2019 v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach