UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Zimný semester AR 2020/2021 - aktuálne informácie

Zimný semester AR 2020/2021 - aktuálne informácie

NOVÉ! Príkaz rektora č. 20/2020 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností v čase od 16. 11. 2020 na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach

Príkaz rektora č. 19/2020 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností na UPJŠ v Košiciach od 9. 11. 2020 do 14. 11. 2020

Príkaz rektora č. 18/2020 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností v čase od 02. 11. 2020 do 08. 11. 2020 na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach

Usmernenie dekanky č. 8/2020 k organizácii a podmienkam pedagogického procesu na FF UPJŠ v akademickom roku 2020/21

Z aktuálnych lingvistických výskumov členov KSSFaK FF UPJŠ

Z aktuálnych lingvistických výskumov členov KSSFaK FF UPJŠ

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ a košická pobočka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV: prezentácia najnovších knižných výstupov – 12. 10. 2020 o 13.00 hod. v miestnosti AA3S8 (budova Aristoteles).
Pozor, zmena:
Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu a sprísnené opatrenia pandemickej komisie vlády a ústredného krízového štábu sa podujatie odkladá na neurčito.

FF UPJŠ: COVID-19

Dôležité upozornenie

Dôležité upozornenie

Študenti a zamestnanci fakulty môžu v prípade otázok:
• týkajúcich sa epidemiologickej situácie a ochorenia COVID-19, v slovenčine aj angličtine, kontaktovať: hot line: 0948 283 203; e-mail: corona-virus@upjs.sk
• súvisiacich s protiepidemickými opatreniami, špecifickými pre FF UPJŠ, kontaktovať: ff-corona-virus@upjs.sk

Stanovisko UPJŠ v Košiciach k infekcii koronavírusom COVID 19