UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Festival slobody

Festival slobody

12. 11. 2018 – Tabačka Kulturfabrik – FF UPJŠ je partnerom podujatia