UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Konferencia Young urban(H)IST

Konferencia Young urban(H)IST

Stretnutie mladých historikov VIII – 1. a 2. októbra 2018 – Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach