UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Letný semester AR 2020/2021 - aktuálne informácie

Letný semester AR 2020/2021 - aktuálne informácie

NOVÉ! Rozhodnutie dekanky FF UPJŠ č. 2/2021 o organizácii skúškového obdobia a realizácii štátnych skúšok na FF UPJŠ v akademickom roku 2020/2021

NOVÉ! Príkaz rektora č. 7/2021 k spresneniu realizácie výučby a realizácie pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v čase od 29. 04. 2021

Príkaz rektora č. 6/2021 k spresneniu realizácie výučby a realizácie pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v čase od 22. 03. 2021

Usmernenie dekanky č. 8/2020 k organizácii a podmienkam pedagogického procesu na FF UPJŠ v akademickom roku 2020/21

Critical Thinking for Educated Mind

Critical Thinking for Educated Mind

Edukačný program zameraný na rozvíjanie kritického myslenia – séria online workshopov v angličtine – 12. 5. – 2. 6. 2021 – vždy v stredu od 16.00 do 17.30 hod.

Chceme vedieť viac o cieľoch a rozhodovaní sa dvadsiatnikov

Chceme vedieť viac o cieľoch a rozhodovaní sa dvadsiatnikov

Na Katedre psychológie FF UPJŠ riešia projekt zameraný na výber a dosahovanie dlhodobých cieľov mladých ľudí v období ich prechodu do dospelosti. Prvým krokom bola online realizácia pološtruktúrovaných rozhovorov. Ponúkame prvé zistenia výskumníkov.

FF UPJŠ: COVID-19

Dôležité upozornenie

Dôležité upozornenie

Študenti a zamestnanci fakulty môžu v prípade otázok:
• týkajúcich sa epidemiologickej situácie a ochorenia COVID-19, v slovenčine aj angličtine, kontaktovať: hot line: 0948 283 203; e-mail: corona-virus@upjs.sk
• súvisiacich s protiepidemickými opatreniami, špecifickými pre FF UPJŠ, kontaktovať: ff-corona-virus@upjs.sk

Stanovisko UPJŠ v Košiciach k infekcii koronavírusom COVID 19

Zo života Filozofickej fakulty