UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

ERASMUS+ 2018/2019

ERASMUS+ 2018/2019

výzva na podávanie prihlášok na mobility študentov (štúdium + stáž) – 2. kolo