UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Stanovisko UPJŠ v Košiciach k infekcii koronavírusom COVID 19

Stanovisko UPJŠ v Košiciach k infekcii koronavírusom COVID 19

aktualizované! Príkaz rektora č. 5/2020 na prijatie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením ochorenia COVID-19
Príkaz rektora č. 4/2020 k priebehu a ukončeniu výučbovej časti letného semestra AR 2019/2020 na UPJŠ v Košiciach
Príkaz rektora č. 3/2020 na prijatie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Príkaz rektora č. 2/2020 na prijatie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Doplnenie stanoviska UPJŠ v súvislosti s infekciou koronavírusom COVID 19
10 odporúčaní pri COVID-19

Usmernenie dekanky FF UPJŠ 3
Usmernenie dekanky FF UPJŠ 2
Usmernenie dekanky FF UPJŠ 1

Aktualizovaný Harmonogram LS AR 2019/2020 na FF UPJŠ

Naši úspešní absolventi

Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD.

Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD.

absolventka odboru psychológia (2013) a doktorandského štúdia v odbore sociálna psychológia a psychológia práce (2016)
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Mgr. Vladimír Varecha

Mgr. Vladimír Varecha

absolvent študijného odboru masmediálne štúdiá (2013)
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Mgr. Tomáš Trn

Mgr. Tomáš Trn

absolvent odboru britské a americké štúdiá (2011)
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Mgr. Tímea Strihová

Mgr. Tímea Strihová

absolventka programu anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku (2015)
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Mgr. Ivana Rusnáková

Mgr. Ivana Rusnáková

absolventka odboru britské a americké štúdiá (2019)
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Mgr. Vanda Nutárová

Mgr. Vanda Nutárová

absolventka odboru britské a americké štúdiá (2013)
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Mgr. Michal Orosz

Mgr. Michal Orosz

absolvent odboru britské a americké štúdiá (2012)
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach