UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Mesiac autorského čítania

Mesiac autorského čítania

21. 7. 2018 – doc. Marián Milčák, PhD., FF UPJŠ – 18.00 hod., Knižnica pre mládež mesta Košice, pobočka LitPark, areál Kasární/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice