UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Zo života Filozofickej fakulty

Aktuálne vydanie časopisu študentov FF UPJŠ Univerzál – č. 4/2021

Aktuálne vydanie časopisu študentov FF UPJŠ Univerzál – č. 4/2021

Prečítajte si:
– o "novej vlne" v Akademickom senáte FF UPJŠ,
– o tom, v ktorej oblasti mieri UPJŠ k nule,
– o stretnutí študentov s vedením FF UPJŠ,
– o diskusii s premiérom Eduardom Hegerom,
– či o analýze spätnej väzby študentov FF UPJŠ.
Časopis v tlačenej podobe nájdete v budovách areálu FF UPJŠ.

Virtuálna prehliadka