UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Počujem, čo si myslíš!

Počujem, čo si myslíš!

Popularizačno-náučný deň medzinárodného výskumného laboratória LICOLAB Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach – 22. 2. 2018 od 9:00 hod. v jazykovom laboratóriu AA3L3 (budova Aristoteles)

Stretnutie s Monikou Kompaníkovou

Stretnutie s Monikou Kompaníkovou

Bude reč o knihách aj o filme – Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ – 21. 2. 2018 o 16.30 hod., AA2S7, budova Aristoteles

Poďme si porozprávať príbeh

Poďme si porozprávať príbeh

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ – tvorivá dielňa dramatickej výchovy a storytellingu s Martinou Jánošíkovou – 22. 2. 2018, 10.40 – 12.10 hod., budova Minerva

Seminár SAIA

Seminár SAIA

Štipendiá na štúdium a výskum do celého sveta
22. 2. 2018 o 13.00 hod.