UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Etika v práci vysokoškolského učiteľa

Etika v práci vysokoškolského učiteľa

Webinár v rámci cyklu odborných podujatí "Rozvoj pedagogických a psychologických spôsobilostí učiteľov UPJŠ" – 5. 10. 2022 o 15.00 hod., registrácia do 1. 10. 2022

Zo života Filozofickej fakulty UPJŠ

Virtuálna prehliadka