UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Dotazník: UPJŠ má predpoklad  vytvoriť prostredie s kolektívnou imunitou!

Dotazník: UPJŠ má predpoklad vytvoriť prostredie s kolektívnou imunitou!

Kolegyne, kolegovia, chcem sa poďakovať všetkým vám, ktorí ste už prijali zodpovedné rozhodnutie a chránite nielen seba, ale aj nás ostatných. Zároveň apelujem na všetkých, ktorí váhate, prípadne odmietate očkovanie. Prehodnoťte svoj názor a prispejte aj vy k tomu, aby sme sa mohli v zimnom semestri stretávať v prednáškových aulách, knižniciach...

FF UPJŠ: COVID-19

Dôležité upozornenie

Dôležité upozornenie

Študenti a zamestnanci fakulty môžu v prípade otázok:
• týkajúcich sa epidemiologickej situácie a ochorenia COVID-19, v slovenčine aj angličtine, kontaktovať: hot line: 0948 283 203; e-mail: corona-virus@upjs.sk
• súvisiacich s protiepidemickými opatreniami, špecifickými pre FF UPJŠ, kontaktovať: ff-corona-virus@upjs.sk

Stanovisko UPJŠ v Košiciach k infekcii koronavírusom COVID 19

Zo života Filozofickej fakulty

Prvý dotyk so slobodou

Prvý dotyk so slobodou

Výstupom projektu realizovaného v rámci schémy Vnútorného vedeckého grantového systému UPJŠ v Košiciach je internetový portál Prvý dotyk so slobodou, ktorého súčasťou je aj rovnomenná učebnica. Hlavnými riešiteľmi boli PaedDr. A. Śnieżko, PhD. a Mgr. M. Jančura, PhD. z Katedry histórie FF UPJŠ v Košiciach.