UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Aj Ty môžeš pomôcť

Aj Ty môžeš pomôcť

Zbierka Študentskej rady Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pre chlpáčov bez domova: 2. 12. 2019 od 9.00 do 14.00 hod. pred jedálňou v budove Sokrates

GO USA!

GO USA!

Trhovisko informácií o možnostiach štúdia v USA a programoch Work&Travel, 21. 11. 2019, 10.00 – 13.00, Univerzitná knižnica TUKE