UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Diskusia: 15 rokov v EÚ

Diskusia: 15 rokov v EÚ

Katedra politológie FF UPJŠ, Historická aula Rektorátu UPJŠ, 25. 4. 2019 o 10.00 hod., diskutujúci: Mikuláš Dzurinda a Ján Figeľ