UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Aktuality

Oznam

Oznam

VÝUČBA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT SA ZAČÍNA DŇA 18. FEBRUÁRA 2019...