UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Aktuality

Posilňovňa

Posilňovňa

Služby pre študentov a zamestnancov UPJŠ od 20.5. do 19.6. 2019...