UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2


Aktuality

Zimný semester AR 2020/2021 - aktuálne informácie

Zimný semester AR 2020/2021 - aktuálne informácie

Príkaz rektora č. 18/2020 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností v čase od 02.11. do 08.11.2020 na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach nové!
Príkaz rektora č. 17/2020  k realizácii výučby a realizácii pracovných činností v čase od 26.10. do 30.10.2020 na UPJŠ v Košiciach nové!
Príkaz rektora č. 16/2020 na prijatie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 na UPJŠ v Košiciach, platné od 12.10.2020
Príkaz rektora č. 15/2020, ktorým sa určuje organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UPJŠ v Košiciach pre akademický rok 2020/2021
Závery zo zasadnutia Monitorovacej a koordinačnej rady UPJŠ v Košiciach - 28.09.2020
Portál pre podporu dištančného vzdelávania