UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2


Aktuality

Oznam

Oznam

Výučba športových aktivít v LS ak. roka 2019/2020