UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2


Aktuality

Rektorské voľno

Rektorské voľno

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. udeľuje Rektorské voľno dňa 31.10.2022 pri príležitosti Pamiatky zosnulých.

UNIVERZITNÉ DNI ŠPORTU 2022

UNIVERZITNÉ DNI ŠPORTU 2022

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ a TJ Slávia UPJŠ v spolupráci s MŠVVaŠ SR a SAUŠ organizujú Univerzitné dni športu 2022 v dňoch 14. - 15.11.2022...

2. kolo prijímacieho konania na AR 2022/2023

2. kolo prijímacieho konania na AR 2022/2023

Podmienky prijatia na štúdium pre študijný program Šport a rekreácia v bakalárskom stupni štúdia v dennej forme pre akad. rok 2022/2023.
Podávanie prihlášok do 30.7.2022

Zo života UTVŠ

Juniáles 2022 s ÚTVŠ

Juniáles 2022 s ÚTVŠ

17.6.2022 sa po dvojročnej pauze opäť uskutočnil pätnásty ročník podujatia Juniáles. Podujatie pre zamestnancov UPJŠ v Košiciach, ktoré sa konalo v areáli Botanickej záhrady UPJŠ, bolo organizované rektorátom UPJŠ a ďalšími zainteresovanými.

Certifikovaný kurz „Osobný tréner I“

Certifikovaný kurz „Osobný tréner I“

V termíne od 28. do 29.5.2022 sa uskutočnil doškoľovací kurz organizovaný Ústavom telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach v spolupráci s firmou EfectFit s.r.o, Bratislava pre udelenie certifikátu „Osobný tréner I“.

Cesta ku šťastiu s docentkou Klaudiou Zuskovou

Cesta ku šťastiu s docentkou Klaudiou Zuskovou

Doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD., pôsobí ako docentka na Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach. Je garantom študijného programu Šport a rekreácia. Špecializuje sa na psychológiu športu a telesnej výchovy a na psychosociálne aspekty rekreačného športu.

Virtuálna prehliadka