Skip to content

Наука, дослідження і розвиток

0minút, 1sekúnd

УПЙШ в Кошицях бере участь у створенні дослідних установ і центрів розвитку:

 
•MEDIPARK – Медичний університетський науковий парк у Кошицях
•провідний національний і міжнародний центр прикладних досліджень, розвитку і впровадження результатів у практику в галузі медицини
•академічні установи, які беруть участь у проекті: Університет Павла Йозефа Шафарика в Кошицях (медичний факультет і факультет природничих наук), Університет ветеринарної медицини і фармації, Інститут нейробіології Словацької академії наук, Технічний університет у Кошицях
 
•PROMATECH – Дослідний центр прогресивних матеріалів і технологій 
•створює реальну платформу для розвитку співпраці між науковими установами і промисловістю у сфері прикладного дослідження матеріалів, що може значним чином сприяти зміцненню загальної конкурентоспроможності словацької промисловості шляхом підтримки впровадження нових матеріалів і технологій у виробничі процеси і продукти
•основним партнером є Словацька академія наук (САН), а також Інститут дослідження матеріалів САН, Інститут експериментальної фізики САН, Інститут геотехніки САН, Інститут матеріалів і механіки устаткувань САН, Університет Пафла Йозефа Шафарика в Кошицях, Технічний університет в Кошицях
 
•TECHNICOM – спільно з Технічним університетом в Кошицях
•орієнтований на інформаційно-комунікаційні технології 
•мета полягає у створенні університетського наукового парку в регіоні Східної Словаччини і подальшій підтримці й реалізації прикладних досліджень у цьому парку, впровадженні результатів досліджень у практику шляхом створення середовища, що полегшує відкриття нових компаній

Навчання в УПЙШ