Prejsť na obsah

Špičkové tímy

1minút, 38sekúnd

V rámci skúšobného projektu s názvom „Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku“ zaradila Akreditačná komisia medzi špičkové vedecké tímy vysokých škôl na Slovensku aj dva vedecké tímy pôsobiace na Prírodovedeckej fakulte a jeden na Lekárskej fakulte. Na základe druhej výzvy bol v roku 2017 priznaný status špičkového tímu ďalším trom tímom.

Špičkové tímy QMAGNA, BioAktiv a EXTASY po troch rokoch od výzvy prešli úspešnou reevaluáciou, pričom Akreditačná komisia posúdila ich perspektívu v nasledujúcich rokoch, berúc do úvahy najmä zapojenie mladých členov do tímov.

Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pôsobí v súčasnosti šesť špičkových vedeckých tímov – Kvantový magnetizmus a nanofyzika (QMAGNA) na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, Tím výskumu bioaktívnych látok pre biomedicínske aplikácie (Bioaktiv) na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, Excelentný tím pre výskum aterosklerózy (EXTASY) na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, Tím pre špičkový výskum anorganických materiálov (TRIANGEL) na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, Košická skupina diskrétnej matematiky (KOSDIM) na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach a Onomaziológia – slovotvorba – typológia (OST) na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.


Študuj na UPJŠ