Skip to content

Філософський факультет УПЙШ в Кошицях

0minút, 5sekúnd

Можливості навчання у 2022-2023  н. р. на філософському факультеті


    Філософський факультет Університету ім. Павла Йозефа Шафарика в Кошицях – наймолодший факультет університету. Він був повторно заснований 1.01.2007, через десять років після поділу університету на два окремі виші – Пряшівський університет у Пряшеві та Університет ім. Павла Йозефа Шафарика в Кошицях. Від часу свого заснування на факультеті було підготовлено до професійної діяльності 2174 випускники в межах бакалаврського освітньо-кваліфікаційного рівня та 1377 випускників в межах магістерського освітньо-кваліфікаційного рівня, які навчалися за навчальними програмами в межах чотирьох категорій навчальних спеціальностей – гуманітарні науки, суспільні й поведінкові науки, історичні науки й етнографія, педагогічні науки.

    Навчання на факультеті здійснюється за 97 бакалаврськими і магістерськими навчальними програмами та сімома навчальними програмами для аспірантури – «історія філософії», «історія Словаччини», «літературознавство», «соціальна психологія і психологія праці», «британські й американські студії», «теорія політики», «інтегративна соціальна робота». З 2015 року можливість закінчити магістратуру з психології мають і закордонні студенти, навчання для яких ведеться англійською мовою.

    Філософський факультет підтримує мобільність своїх студентів та викладачів. На факультеті підписано угоди в межах програми «Еразмус+» із 68 університетами з 19 країн. Якість освітніх послуг визначається і міжнародною співпрацею, науково-дослідною роботою й публікаціями у словацьких і закордонних фахових журналах, які внесені до міжнародних баз даних і виходять у найпрестижніших словацьких і закордонних видавництвах. На факультеті проводяться захисти габілітаційних робіт та процедура присвоєння вченого звання професора в межах семи навчальних спеціальностей, як-от: «історія філософії», «літературознавство», «історія Словаччини», «неслов’янські мови й літератури», «соціальна психологія і психологія праці», «соціальна робота», «політологія».

    На факультеті діє 12 кафедр і Центр мовної підготовки. Навчальний процес проходить у нових, повністю технічно обладнаних приміщеннях колишньої Крайської дитячої лікарні на вул. Мойзесовій, що знаходиться в історичному центрі Кошиць. Саме тут розташовані навчальні корпуси «Аристотель», «Сократ» і «Платон». Частина практичного навчання здійснюється у спеціалізованих лабораторіях – фонетичній лабораторії, у перекладацькій і мовній лабораторіях, у студії кіно й телебачення, у психологічній і педагогічній лабораторіях.

Адреса:

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Šrobárova 2
040 59 Košice
Slovenská republika


Навчання в УПЙШ