UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2


Aktuality

UPJŠ sa stala najlepšie hodnotenou univerzitou

UPJŠ sa stala najlepšie hodnotenou univerzitou

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa v najnovšom medzinárodnom rebríčku The Emerging Economies University Rankings 2021 umiestnila na pozícii 201-250, čím sa stala najlepšie hodnotenou slovenskou univerzitou. Oproti minulému roku si univerzita výrazne polepšila, kedy sa umiestnila na pozícii 301-400.

Nominácie do orgánov Národného centra transferu technológií SR

Nominácie do orgánov Národného centra transferu technológií SR

Radi by sme Vás informovali, že Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach poverila vedúcu Centra transferu technológií z Technologického a inovačného parku UPJŠ doc. JUDr. Renátu Bačárovú, PhD., LL.M. na zastupovanie UPJŠ v Komisii pre koncepčné aktivity a spoluprácu a obchodného riaditeľa Technologického a inovačného parku UPJŠ  Mgr. Romana Orosa na zastupovanie UPJŠ v Komisii pre správu Patentového fondu a podporu v procese transferu technológií v Národnom centre transferu technológií SR

Efektívne využívanie a vyhľadávanie v medzinárodných databázach WIPO

Efektívne využívanie a vyhľadávanie v medzinárodných databázach WIPO

Dňa 24.02.2021 sa zástupcovia Centra transferu technológií zúčastnili semináru organizovaného Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v spolupráci so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO), v rámci ktorého boli predstavené databázy patentov, ochranných známok a dizajnov, ktoré prevádzkuje a sprístupňuje WIPO, ako aj iné online nástroje nápomocné pri výskume.

Výzva na zapojenie sa do programu „Co-founder matching“ s EIT Food

Výzva na zapojenie sa do programu „Co-founder matching“ s EIT Food

EIT Food je iniciatíva založená Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT) na podporu zelenej ekonomiky Európskej únie (EÚ) v oblasti zdravých potravín a poľnohospodárstva. Ponúka výskumné a start-upové programy  prístupné 17 európskym krajinám pre urýchlenie inovácií v tomto segmente.

UPJŠ organizovala v októbri Kick-off míting v rámci projektu CasProt

UPJŠ organizovala v októbri Kick-off míting v rámci projektu CasProt

V dňoch 12. a 13. októbra 2020 sa uskutočnil Kick-off míting v rámci projektu CasProt, ktorý organizovala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako koordinátor projektu Horizon 2020 z európskeho Rámcového programu EÚ pre výskum  a inovácie v rámci výzvy “Twinning“

Voľné pracovné miesto na TIP UPJŠ

Voľné pracovné miesto na TIP UPJŠ

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta na pozíciu: Vedecký pracovník – v oblasti štúdia proteínov