UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2


Aktuality

Gabriel Žoldák z CIB TIP-UPJŠ úspešne obhájil titul DrSc.

Gabriel Žoldák z CIB TIP-UPJŠ úspešne obhájil titul DrSc.

Dňa 8. septembra doc. RNDr. Gabriel Žoldák, PhD., Chief Technology Officer Centra interdisciplinárnych biovied Technologického a inovačného parku UPJŠ v Košiciach, úspešne obhájil svoju dizertačnú prácu „Štúdium energetických miním a bariér proteínového konformačného priestoru“ v odbore Biofyzika.

O budúcnosti východného Slovenska sa rozhoduje vo Vysokých Tatrách

O budúcnosti východného Slovenska sa rozhoduje vo Vysokých Tatrách

Kick Off meeting projektu CassTech, ktorý od 27. do 29.júna 2022 v Hornom Smokovci usporiadal Košický klaster nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC), hostil reprezentácie UPJŠ v Košiciach, UVLF v Košiciach, TUKE v Košiciach, SAV, predstaviteľov KSK, mesta Košice, UNLP a zástupcov súkromného sektora. Panelovej diskusie a okrúhleho stola sa tiež zúčastnili predstavitelia vlády SR.

CNIC bol predstavený v regionálnej televízii

CNIC bol predstavený v regionálnej televízii

Projekt Cassovia New Industry Cluster, ako aj nové možnosti, ktoré do východoslovenského prináša, bol vo vysielaní regionálnej televízie telKE predstavený predsedom predstavenstva nášho klastra, prof. RNDr. Pavlom Miškovským, DrSc.

Celý rozhovor nájdete na FB TV telKE (od 12:55).

Valné zhromaždenie CNIC

Valné zhromaždenie CNIC

Dňa 01.06.2022 sa uskutočnila v historickej aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach schôdza valného zhromaždenia združenia Košického klastra nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC)

Košický klaster nového priemyslu a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia podpísali memorandum o spolupráci

Košický klaster nového priemyslu a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia podpísali memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci, podpísané 24. mája 2022, medzi Košickým klastrom nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC) a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia (DT ITSO SK) prispeje k rozvoju Košíc ako centra inovácií a digitalizácie. Spolupráca vedeckej infraštruktúry a súkromného sektora otvára dvere k priamej podpore vzniku nového priemyslu, ktorý pomôže k rastu životnej úrovne a HDP regiónu východného Slovenska. 

CNIC & ZEISS spoločne pre rozvoj moderného priemyslu východného Slovenska

CNIC & ZEISS spoločne pre rozvoj moderného priemyslu východného Slovenska

Cassovia New Industry Cluster (CNIC), na základe partnerskej spolupráce Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, Cassovia Discovery Park, ústavov SAV, KSK, mesta Košice a súkromného sektora, nadviazal spoluprácu s popredným svetovým výrobcom optických systémov - spoločnosťou ZEISS.

Zástupcovia Svetovej banky navštívili Košický klaster nového priemyslu – CNIC

Zástupcovia Svetovej banky navštívili Košický klaster nového priemyslu – CNIC

Predseda predstavenstva združenia Košického klastra nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC) a riaditeľ Technologického a inovačného parku UPJŠ v Košiciach (TIP UPJŠ), prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., a vedúci oddelenia Business & Marketing, TIP UPJŠ, a zároveň člen predstavenstva CNIC, Mgr. Roman Oros, privítali 6. apríla tím špecialistov Svetovej banky (World Bank)...

Virtuálna prehliadka