UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2


Aktuality

TIP-UPJŠ bolo súčasťou delegácie Košickej regionálnej komory SOPK v Estónsku

TIP-UPJŠ bolo súčasťou delegácie Košickej regionálnej komory SOPK v Estónsku

V dňoch 5.- 8. septembra 2021 boli prorektor pre informatizáciu a riaditeľ kvality na UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. a vedúci oddelenia Business & Marketing, Roman Oros z Technologického a inovačného parku TIP-UPJŠ súčasťou ekonomickej misie pod záštitou Košickej regionálnej komory SOPK v hlavnom meste Estónska - Tallinn.

SlovakiaTech Forum - Expo 2021

SlovakiaTech Forum - Expo 2021

Pozývame Vás na medzinárodnú odbornú konferenciu SlovakiaTech Forum-Expo 2021, ktorá sa uskutoční v dňoch 14. 9. - 15. 9. 2021 v Kulturparku v Košiciach pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Košického samosprávneho kraja a mesta Košice  na tému Technology meets humanity, Humanity meets technology.

TIP-UPJŠ je súčasťou projektu EIT HEI Initiative: InnoChange

TIP-UPJŠ je súčasťou projektu EIT HEI Initiative: InnoChange

Univerzita Loránda Eötvöse v Budapešti (ELTE) s podporou Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie (EIT) rozbieha nový projekt pre rozvoj inovácií a podnikateľskej kultúry na úrovni vysokých škôl a TIP UPJŠ bude jedným z partnerov.

Založenie Košického klastra nového priemyslu

Založenie Košického klastra nového priemyslu

Dňa 4. 8. 2021 boli v zrkadlovej sále Košického samosprávneho kraja podpísané zakladateľské zmluvy Inovačného centra Košického kraja (ICKK) a Košického klastra nového priemyslu - Cassovia New Industry Cluster (CNIC), ktorých  zakladateľmi sú tri košické univerzity – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, mesto Košice a Košický samosprávny kraj. Okrem akademického sektora a samosprávy v ňom participujú aj Cassovia Discovery Park, Slovenská akadémia vied a Univerzitná nemocnica L. Pasteura.

Erasmus + mobilita na Univerzite v Sassari

Erasmus + mobilita na Univerzite v Sassari

V júli sa kolegyne z TIP-UPJŠ - Ing. Zuzana Svoreňová, prevádzková riaditeľka a Mgr. Slavomíra Hrabovská, marketing a PR manažérka zúčastnili programu Erasmus + Staff Training Mobility a navštívili Universita Degli Study di Sassari v Taliansku. Cieľom programu bola návšteva partnerskej univerzity v Sassari a vzájomná výmena informácií a skúseností medzi jednotlivými oddeleniami v oblasti marketingu, PR, ekonomických procesov, technologického transferu. 

Študentská osobnosť Slovenska

Študentská osobnosť Slovenska

JUDr. Laura Rózenfeldová, PhD., právnička Centra transferu technológií z Technologického a inovačného parku TIP-UPJŠ, získala začiatkom júla top ocenenie „Študentská osobnosť Slovenska v kategórii právo" za akademický rok 2019/2020