UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2


Aktuality

Výberové konanie na pozíciu: Riaditeľ projektu CassTech

Výberové konanie na pozíciu: Riaditeľ projektu CassTech

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v zmysle ust. § 14 ods. 1 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: Riaditeľ projektu CassTech

Košický klaster nového priemyslu v mesačníku Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

Košický klaster nového priemyslu v mesačníku Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

V novembrovom vydaní mesačníka Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Obchod priemysel hospodárstvo sa môžete dozvedieť viac o návšteve Estónska slovenskou delegáciou z Košíc, ktorá sa konala pod záštitou SOPK a zúčastnili sa jej prorektor pre informatizáciu a riaditeľ kvality na UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. a vedúci oddelenia Business & Marketing, TIP-UPJŠ a člen predstavenstva združenia Košický klaster nového priemyslu (CNIC), Mgr. Roman Oros. 

Virtuálna prehliadka