UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Technologický a inovačný park
українська
AIS2


Aktuality

TIP UPJŠ sa zúčastnil konferencie COINTT 2022

TIP UPJŠ sa zúčastnil konferencie COINTT 2022

Od 18. do 19. októbra 2022 sa v Bratislave uskutočnila konferencia Centra vedecko-technických informácií SR - Cooperation Innovation Technology Transfer (COINTT), ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia TIP UPJŠ.

Gabriel Žoldák z CIB TIP-UPJŠ úspešne obhájil titul DrSc.

Gabriel Žoldák z CIB TIP-UPJŠ úspešne obhájil titul DrSc.

Dňa 8. septembra doc. RNDr. Gabriel Žoldák, PhD., Chief Technology Officer Centra interdisciplinárnych biovied Technologického a inovačného parku UPJŠ v Košiciach, úspešne obhájil svoju dizertačnú prácu „Štúdium energetických miním a bariér proteínového konformačného priestoru“ v odbore Biofyzika.

O budúcnosti východného Slovenska sa rozhoduje vo Vysokých Tatrách

O budúcnosti východného Slovenska sa rozhoduje vo Vysokých Tatrách

Kick Off meeting projektu CassTech, ktorý od 27. do 29.júna 2022 v Hornom Smokovci usporiadal Košický klaster nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC), hostil reprezentácie UPJŠ v Košiciach, UVLF v Košiciach, TUKE v Košiciach, SAV, predstaviteľov KSK, mesta Košice, UNLP a zástupcov súkromného sektora. Panelovej diskusie a okrúhleho stola sa tiež zúčastnili predstavitelia vlády SR.

CNIC bol predstavený v regionálnej televízii

CNIC bol predstavený v regionálnej televízii

Projekt Cassovia New Industry Cluster, ako aj nové možnosti, ktoré do východoslovenského prináša, bol vo vysielaní regionálnej televízie telKE predstavený predsedom predstavenstva nášho klastra, prof. RNDr. Pavlom Miškovským, DrSc.

Celý rozhovor nájdete na FB TV telKE (od 12:55).

Virtuálna prehliadka