UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2


Aktuality

Košický klaster nového priemyslu v mesačníku Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

Košický klaster nového priemyslu v mesačníku Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

V novembrovom vydaní mesačníka Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Obchod priemysel hospodárstvo sa môžete dozvedieť viac o návšteve Estónska slovenskou delegáciou z Košíc, ktorá sa konala pod záštitou SOPK a zúčastnili sa jej prorektor pre informatizáciu a riaditeľ kvality na UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. a vedúci oddelenia Business & Marketing, TIP-UPJŠ a člen predstavenstva združenia Košický klaster nového priemyslu (CNIC), Mgr. Roman Oros. 

Projekt Košický klaster nového priemyslu ako súčasť strategickej rady premiéra SR

Projekt Košický klaster nového priemyslu ako súčasť strategickej rady premiéra SR

Dňa 9. novembra 2021 sa konalo rokovanie strategickej rady premiéra Eduarda Hegera, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košického samosprávneho kraja a združenia Košický klaster nového priemyslu.

CNIC podpísalo Memorandum o porozumení so spoločnosťou Tachyum

CNIC podpísalo Memorandum o porozumení so spoločnosťou Tachyum

Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC) podpísal dňa 5. novembra 2021 na pôde Technologického a inovačného parku TIP-UPJŠ Memorandum o porozumení so slovensko-americkou spoločnosťou Tachyum s.r.o. Memorandum o porozumení podpísal  za CNIC predseda predstavenstva CNIC, prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. a za spoločnosť Tachyum s.r.o. spoluzakladateľ a CEO,  Ing. Radoslav Danilák, PhD. Stretnutia sa zúčastnili aj Mgr. Roman Oros za CNIC a Róbert Cisár, Business Development manažér za Tachyum. 

Virtuálna prehliadka