UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2


Aktuality

UPJŠ organizovala v októbri Kick-off míting v rámci projektu CasProt

UPJŠ organizovala v októbri Kick-off míting v rámci projektu CasProt

V dňoch 12. a 13. októbra 2020 sa uskutočnil Kick-off míting v rámci projektu CasProt, ktorý organizovala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako koordinátor projektu Horizon 2020 z európskeho Rámcového programu EÚ pre výskum  a inovácie v rámci výzvy “Twinning“

Voľné pracovné miesto na TIP UPJŠ

Voľné pracovné miesto na TIP UPJŠ

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta na pozíciu: Vedecký pracovník – v oblasti štúdia proteínov 

Falling Walls Lab Slovakia 2020

Falling Walls Lab Slovakia 2020

Po úspešných  predchádzajúcich ročníkoch sa na Slovensku opäť uskutoční podujatie Falling Walls Lab Slovakia 2020, ktoré je oficiálnou súčasťou prestížneho svetového podujatia Falling Walls Lab, je príležitosťou pre mladých inovátorov a poskytuje priestor na prezentáciu nových výsledkov, myšlienok, výskumných projektov a podnikateľských modelov z najrozmanitejších vedných disciplín a oblastí. Umožňuje im prezentovať svoje výskumné aktivity, podnikateľské modely, inovatívne projekty či myšlienky pred ďalšími mladými inovátormi a váženou porotou z oblasti vedy, inovácií a biznisu.

Obhajoba dizertačnej práce

Obhajoba dizertačnej práce

Dňa 2. 3. 2020 o 14:00 hod. sa  konala obhajoba doktorskej dizertačnej práce  doc. RNDr. Erika Sedláka, PhD.  vedúceho Centra interdisciplinárnych biovied Technologického a inovačného parku UPJŠ Košice. Téma práce: „Conformational properties of cytochrome c and cytochrome c oxidase“.