UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2


Aktuality

Študentská osobnosť Slovenska

Študentská osobnosť Slovenska

JUDr. Laura Rózenfeldová, PhD., právnička Centra transferu technológií z Technologického a inovačného parku TIP-UPJŠ, získala začiatkom júla top ocenenie „Študentská osobnosť Slovenska v kategórii právo" za akademický rok 2019/2020

Stretnutie TIP-UPJŠ so zástupcami Svetovej banky

Stretnutie TIP-UPJŠ so zástupcami Svetovej banky

Dňa 28.6.2021 sa konalo na pôde UPJŠ v Košiciach na Jesennej ulici stretnutie so Svetovou bankou, ktorého sa zúčastnili riaditeľ TIP-UPJŠ, prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., vedúca Centra transferu technológií, doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M., právnička Centra transferu technológií, JUDr. Laura Rózenfeldová, PhD., vedúci Oddelenia obchodu a marketingu TIP-UPJŠ, Mgr. Roman Oros, odborný pracovník pre Oddelenie obchodu a marketingu TIP-UPJŠ, Mgr. Viktória Bančanská, marketing a PR manažér TIP-UPJŠ, Mgr. Slavomíra Hrabovská a zástupcovia zo Svetovej banky Grzegorz Aleksander Wolszczak, líder pre R&D komponent CuRI KSK a Krzysztof Malicki, špecialista pre R&D komponent CuRI KSK.

Pozvánka na online event Townhall Košice

Pozvánka na online event Townhall Košice

Rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, Csc. Vás pozýva dňa 15. 06. 2021 o 13:30 hod. na online event Townhall Košice pod záštitou AmCham Slovakia, kde predstaví jeden z významných projektov pre východné Slovensko - Cassovia New Industry Cluster (CNIC).

Časopis UNIVERSITAS ŠAFARIKIANA venovaný projektu Košický klaster nového priemyslu (CNIC)

Časopis UNIVERSITAS ŠAFARIKIANA venovaný projektu Košický klaster nového priemyslu (CNIC)

Nenechajte si ujsť mimoriadne číslo univerzitného časopisu k projektu Košický klaster nového priemyslu – “Cassovia New Industry Cluster“ (CNIC). Hlavným cieľom projektu CNIC je vytvoriť nový moderný priemysel v regióne východného Slovenska prostredníctvom úzkej spolupráce medzi univerzitami, ústavmi SAV a súkromným high-tech priemyslom so silnou podporou regionálnych samospráv.

ONLINE WORKSHOP: Odměňování podnikových vynálezů

ONLINE WORKSHOP: Odměňování podnikových vynálezů

Fakulta financí a účetníctví VŠE v Prahe organizuje Workshop na tému Odměňování podnikových vynálezů. Doc. JUDr. Renáta Bačárová PhD., LL.M. z Katedry občianskeho práva UPJŠ v Košiciach a vedúca Centra transferu technológií TIP-UPJŠ bude prednášať na tému Komparace České, Slovenské a Německé právní úpravy zaměstnaneckých vynálezů.

ONLINE PODUJATIE: VIRTUÁLNÍ OLOMOUCKÝ PRÁVNICKÝ DEN

ONLINE PODUJATIE: VIRTUÁLNÍ OLOMOUCKÝ PRÁVNICKÝ DEN

Pozývame Vás na online podujatie Virtuální Olomoucký Pravnický Den k príležitosti 30 rokov obnovenej Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Vedúca Centra transferu technológií doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. bude prednášať na tému Osobitosti právnej ochrany výsledkov činnosti tvorivých zamestnancov v prostredí univerzít