Skip to content

Університетська бібліотека

0minút, 5sekúnd

    Університетська бібліотека Університету ім. Павла Йозефа Шафарика в Кошицях є інформаційним структурним підрозділом університету. Це академічна бібліотека, що надає свої послуги факультетам, різним структурним підрозділам університету і в межах своїх можливостей також академічній спільноті й широкій громадськості. Місія бібліотеки – підтримувати навчально-педагогічний і науково-дослідний процес на факультетах, у структурних підрозділах університету, створювати оптимальні умови для усіх форм освіти й навчання в УПЙШ в Кошицях. Свою місію бібліотека виконує шляхом створення й використання інформаційних ресурсів і технологій для академічної спільноти університету, шляхом надання документів, консультацій та інформацій, фахових знань персоналу, обладнання для підтримки викладацького процесу, освіти й наукових досліджень.

    Університетська бібліотека була заснована у 1973 році шляхом об’єднання трьох факультетських бібліотек: Центральної бібліотеки медичного факультету в Кошицях (вул. Коменського, 14), Центральної бібліотеки факультету природничих наук у Кошицях (вул. Коменського, 14 і пл. Фебруарова, 9) і Центральної бібліотеки філософського і педагогічного факультетів у Пряшеві. У період заснування бібліотека мала назву Центральна бібліотека й навчально-інформаційний центр УПЙШ в Кошицях. З 1992 року використовується сучасна назва – Університетська бібліотека УПЙШ в Кошицях.

    Університетська бібліотека має свої відділи на всіх факультетах, щоб максимально добре забезпечувати потреби академічної спільноти. Протягом останніх років було модернізовано і поновлено не лише бібліотечні книжкові фонди, але й інтер’єр окремих відділів за активної підтримки університету та окремих факультетів.

    Університетська бібліотека має такі внутрішні структурні підрозділи: Медична бібліотека (вул. Тр. СНП, 1), Бібліотека факультету природничих наук (вул. Медицька, 6) включно з Читальним залом св. А. Меріці (Парк Ангеліум, 9), Юридична бібліотека (вул. Ковачська, 26), Бібліотека факультету державного управління (вул. Попрадська, 66), Бібліотека філософського факультету (корпус «Гутенберг», вул. Мойзесова, 9).

    Частиною бібліотеки є також Австрійська бібліотека (корпус «Сократ», вул. Мойзесова, 9) та Центр європейської документації (вул. Ковачська, 26).

    Університетська бібліотека займається видавничою діяльністю і продажом університетських видань через Університетські книжкові магазини (вул. Тр. СНП, 1 та вул. Ковачська, 26).

Адреса:

Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach
Moyzesova č. 9
040 01 Košice
Slovenská republika

       University Library


Навчання в УПЙШ