UPJŠUPJŠ
AIS2

Aktuality

V hodnotení fakúlt VŠ 2015 patria popredné priečky Lekárskej, Prírodovedeckej a Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

V hodnotení fakúlt VŠ 2015 patria popredné priečky Lekárskej, Prírodovedeckej a Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) predložila koncom novembra 2015 v poradí už jedenáste hodnotenie ...

Slávnostné strihanie pásky na Ústave experimentálnej medicíny

Slávnostné strihanie pásky na Ústave experimentálnej medicíny

V stredu 25. 11. 2015 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov Ústavu experimentálnej medicíny UPJŠ LF v Košiciach ...

Novovymenovaný profesor

Novovymenovaný profesor

V utorok 24. novembra 2015 vymenoval prezident SR Andrej Kiska v Prezidentskom paláci ...

Rektor UPJŠ v Košiciach slávnostne odovzdal Cenu za transfer technológií na Slovensku 2015 MVDr. Ladislavovi Strojnému, PhD. a MVDr. Alojzovi Bombovi, DrSc.

Rektor UPJŠ v Košiciach slávnostne odovzdal Cenu za transfer technológií na Slovensku 2015 MVDr. Ladislavovi Strojnému, PhD. a MVDr. Alojzovi Bombovi, DrSc.

Ocenenie získala technológia využitia probiotických mikroorganizmov kmeňa Lactobacillus Plantarum na úpravu a stabilizáciu zdraviu prospešnej črevnej mikroflóry človeka

Pri príležitosti Dňa študentstva prijal rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. významných študentov univerzity

Pri príležitosti Dňa študentstva prijal rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. významných študentov univerzity

Dňa 18. novembra 2015 boli odovzdané dekréty o udelení Výročnej ceny rektora študentom UPJŠ za vynikajúce študijné výsledky...

Nositeľ Rádu Britského impéria Herschel Gluck prednášal študentom UPJŠ v Košiciach

Nositeľ Rádu Britského impéria Herschel Gluck prednášal študentom UPJŠ v Košiciach

Prednáška rabína Herschela Gluckav priestoroch Historickej auly rektorátu zaujala študentov našej univerzity dňa 10.11.2015...

Rektor UPJŠ na stretnutí s členmi medzinárodného poradného orgánu Ministerstva hospodárstva pre podporu inovácií na Slovensku

Rektor UPJŠ na stretnutí s členmi medzinárodného poradného orgánu Ministerstva hospodárstva pre podporu inovácií na Slovensku

Vo štvrtok 5. novembra 2015 sa rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. spolu so zástupcami vybraných vysokých škôl zúčastnil na pracovnom stretnutí ...

Významný americký novinár James Steele prednášal na UPJŠ

Významný americký novinár James Steele prednášal na UPJŠ

Dvojnásobný držiteľ prestížnej Pulitzerovej ceny, vplyvný americký investigatívny žurnalista James B. Steele navštívil vo štvrtok 5. novembra 2015 Univerzitu P. J. Šafárika ...

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraj Draxler navštívil UPJŠ v Košiciach

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraj Draxler navštívil UPJŠ v Košiciach

V utorok 3. novembra 2015 sa na pôde rektorátu UPJŠ v Košiciach uskutočnilo stretnutie rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. s ministrom školstva ...

Rektor UPJŠ v Košiciach súčasťou prezidentského tímu

Rektor UPJŠ v Košiciach súčasťou prezidentského tímu

Rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. sa v dňoch 19. - 22. 10. 2015 zúčastnil podnikateľskej misie v Estónsku a Fínsku, ktorá sa konala pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku...

Uskutočnila sa slávnostná inaugurácia rektora UPJŠ v Košiciach

Uskutočnila sa slávnostná inaugurácia rektora UPJŠ v Košiciach

Dňa 15.10.2015 sa v priestoroch Domu umenia v Košiciach uskutočnila slávnostná inaugurácia rektora, prorektorov a dekanov univerzity ...

Prestížnu cenu za transfer technológií na Slovensku získali zamestnanci UPJŠ v Košiciach

Prestížnu cenu za transfer technológií na Slovensku získali zamestnanci UPJŠ v Košiciach

Víťazmi súťaže v kategórii Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi sú zamestnanci Lekárskej fakulty UPJŠ MVDr. L. Strojný, PhD. a MVDr. A. Bomba, DrSc....

Voľné miesta - Erasmus+ stáže 2015/2016

Voľné miesta - Erasmus+ stáže 2015/2016

Ešte stále máte možnosť uchádzať sa o študentskú mobilitu - STÁŽ v rámci programu Erasmus+

Výsledky výberového konania na mobility VŠ pracovníkov v rámci programu Erasmus + 2015/2016

Výsledky výberového konania na mobility VŠ pracovníkov v rámci programu Erasmus + 2015/2016

♦ Školenia
♦ Výučba

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika ocenená medailou Trnavskej univerzity

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika ocenená medailou Trnavskej univerzity

Medaila bola našej alma mater udelená dňa 22.10.2015 pri príležitosti 380. výročia založenia starobylej Trnavskej univerzity ...

Uskutočnila sa Zlatá promócia absolventov Lekárskej fakulty UPJŠ

Uskutočnila sa Zlatá promócia absolventov Lekárskej fakulty UPJŠ

V piatok 16. októbra 2015 sa uskutočnila v Aule UPJŠ LF „Zlatá promócia“ absolventov doktorského štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v rokoch 1964 a 1965 ...

Oznámenie o výsledku volieb do Študentskej internátnej rady UPJŠ v Košiciach

Oznámenie o výsledku volieb do Študentskej internátnej rady UPJŠ v Košiciach

na funkčné obdobie rokov 2015 – 2017

Rektor UPJŠ prijal arménskeho veľvyslanca

Rektor UPJŠ prijal arménskeho veľvyslanca

Jeho Excelencia arménsky veľvyslanec Tigran Seiranian navštívil dňa 5. 10. 2015 našu univerzitu ...

Vedenie UPJŠ v Košiciach prijalo účastníkov 92. Medzinárodného maratónu mieru

Vedenie UPJŠ v Košiciach prijalo účastníkov 92. Medzinárodného maratónu mieru

Dňa 5. 10. 2015 prijali prorektor UPJŠ pre rozvoj vzťahov s verejnosťou prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. ...

MINERVA začala slúžiť na voľnočasové aktivity študentov

MINERVA začala slúžiť na voľnočasové aktivity študentov

Priestory zrekonštruovanej budovy v areáli UPJŠ na Moyzesovej ulici č. 9 v Košiciach – MINERVA začali v stredu 16. 9. 2015...

Tri špičkové vedecké tímy pôsobia na UPJŠ v Košiciach

Tri špičkové vedecké tímy pôsobia na UPJŠ v Košiciach

Dva vedecké tímy na PF UPJŠ a jeden na LF UPJŠ zaradila Akreditačná komisia medzi špičkové vedecké tímy vysokých škôl na Slovensku.

BLAHOŽELÁME OCENENÝM

BLAHOŽELÁME OCENENÝM

Oceneným zamestnancom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach srdečne blahoželáme !