hľadaj
Dnes je 27.03.2015, sviatok/meniny Alena

Aktuality

Rektor UPJŠ vymenoval novú dekanku Fakulty verejnej správy UPJŠ

Doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc. bola menovaná do funkcie dekanky FVS UPJŠ v Košiciach s pôsobnosťou od 1.4.2015 ...

viac
Rektorské voľno

Dňa 7. 4. 2015...

viac
Dňa 28. marca si pripomenieme sviatok všetkých pedagógov, ktorých práca je poslaním

Deň učiteľov je symbolom, vďaky a uznania všetkým pracovníkom, ktorí sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu…

viac
Výzva zamestnancom

a priateľom UPJŠ na poukázanie sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane za rok 2014.

viac
Office 365 pre študentov a zamestnancov zadarmo!
UPJŠ v Košiciach poskytuje od 1.3.2015 všetkým študentom a zamestnancom bezplatne Office 365 Education.
viac
Výsledky výberového konania v rámci programu Erasmus+

Výsledky výberového konania - štúdium, stáž

viac
Cena rektora 2015

Návrhy na udelenie Ceny rektora 2015 je možné predkladať do 30. apríla 2015.

viac
Výsledky volieb do AS UPJŠ v Košiciach

na funkčné obdobie  r. 2015 - 2019

viac

www.eua.be       
  www.slsp.sk 
© 2003 - 2008 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Posledná aktualizácia: 26.03.2015