hľadaj
Dnes je 06.05.2015, sviatok/meniny Hermína

Aktuality

Rektorské voľno

Dňa 13. mája 2015 od 12.30 hod. do 16.30 hod. udeľuje rektor UPJŠ v Košiciach...

viac
Pozvánka na predvolebné zhromaždenie akademickej obce UPJŠ

Dňa 13. mája 2015 o 14:00 hodine v Aule RB0A5 (M5) v RB pavilóne na Moyzesovej 11 v Košiciach

viac
Uskutočnilo sa zasadnutie Klubu profesorov UPJŠ

Prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., riaditeľ Ústavu informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach...

viac
Zoznam uchádzačov na kandidáta na rektora UPJŠ v Košiciach

Volebná a mandátová komisia AS UPJŠ na svojom zasadnutí dňa 29.4.2015 zaregistrovala...

viac
Zástupcovia študentov UPJŠ sa zúčastnili Valného zhromaždenia Študentskej rady vysokých škôl

V dňoch 24. - 26. 4. 2015 sa v Piešťanoch uskutočnilo...

viac
Rektor UPJŠ podpísal Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve

Dňa 31.3.2015 sa rektor UPJŠ stretol s predsedníčkou KOR pri UPJŠ ...

viac
Veľkú medailu sv. Gorazda za výnimočné celoživotné dielo prevzal prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.

Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil minister školstva Juraj Draxler 26. marca 2015...

viac
Rektor UPJŠ vymenoval novú dekanku Fakulty verejnej správy UPJŠ

Doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc. bola menovaná do funkcie dekanky FVS UPJŠ v Košiciach s pôsobnosťou od 1.4.2015 ...

viac

www.eua.be       
  www.slsp.sk 
© 2003 - 2008 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Posledná aktualizácia: 05.05.2015