hľadaj
Dnes je 23.04.2014, sviatok/meniny Vojtech

Aktuality

V Botanickej záhrade sa uskutočnilo symbolické odovzdanie pozemkov

V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach sa v utorok 15. apríla 2014 uskutočnilo slávnostné odovzdanie odkúpených pozemkov, ktorého sa zúčastnil rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. L. Mirossay, DrSc. a prior Dominikánskeho konventu Košice M. Fintor.

viac
Návšteva rakúskeho veľvyslanca na pôde UPJŠ

Dňa 9. apríla 2014 navštívil našu alma mater veľvyslanec Rakúska v SR Dr. Markus Wuketich...

viac
Nasadenie Office 365 na UPJŠ v Košiciach

2. mája 2014 dôjde k výpadku poskytovania e-mail služby...

viac
Rektor UPJŠ podpísal Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve

Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve nadobúda účinnosť 1. 4. 2014...

viac
Erasmus 2013 / 2014 - 2. kolo výziev na podávanie prihlášok

- na mobilitu VŠ pracovníkov - výučba
- na mobilitu VŠ pracovníkov - školenia

viac
Projekt našich študentov zvíťazil

Nadácia Pontis finančne podporí projekt študentov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach nazvaný Spolu za zdravý a krásny úsmev.

viac
Nové fyzikálne laboratóriá z projektu EXTREM II už slúžia svojmu účelu

Prorektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. J. Černák, CSc., člen predsedníctva SAV prof. RNDr. J. Dusza, DrSc. a riaditeľ Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach Dr.h.c. prof. RNDr. A. Feher, DrSc. prestrihli pásku pri slávnostnom otvorení 4 nových fyzikálnych laboratórií v budove Park Angelinum 9.

viac
Osobnosť UPJŠ ocenená Veľkou medailou sv. Gorazda

Profesor Jendroľ z PF UPJŠ prevzal dňa 28. 3. 2014 z rúk ministra školstva ocenenie za dlhoročnú tvorivú a pedagogickú prácu vo vysokom školstve ...

viac

        www.eua.be      www.slsp.sk

© 2003 - 2008 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Posledná aktualizácia: 23.04.2014