Skip to content

Факультет природничих наук УПЙШ в Кошицях

0minút, 7sekúnd

Можливoсті навчання у 2022-2023  н. р. на факультеті природничих наук


    Факультет природничих наук Університету ім. Павла Йозефа Шафарика в Кошицях це відомий науковий та освітній заклад з понад 50-річними традиціями. Його високий рівень відбивається в успішній проектній та грантовій діяльності, кількості публікацій та цитувань, а також у різних рейтингах вищих навчальних закладів. У рейтингу словацьких факультетів природничих наук, складеному Академічною агенцією ранжування і рейтингу (ARRA), факультет природничих наук УПЙШ тривалий час займає одне з двох перших місць. Результати роботи факультету помітно впливають і на місце університету в рейтингах європейських та світових університетів. Завдяки реалізації проектів із Структурних фондів Європейського Союзу на факультеті вдається будувати сучасні лабораторії та модернізувати навчальний процес. Факультет природничих наук належить до найбільш успішних факультетів у Словаччині, якщо мова йде про отримання проектів. З 2013 року він бере участь у вирішенні проектів, орієнтованих на будівництво навчальних парків «MEDIPARK» і «TECHNICOM» та науково-дослідного центру «PROMATECH».

    Відповідно до 3-рівневої моделі вищої освіти факультет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» і «магістр» та підготовку наукових кадрів за такими спеціальностями: «математика», «фізика», «інформатика», «біологія», «загальна екологія» й «екологія окремого виду й популяції», «хімія», «географія», «викладання академічних дисциплін». Навчання в аспірантурі здійснюється за 22 акредитованими навчальними програмами. Факультет природничих наук, який має стратегію науково-дослідного факультету, зберігає значну частку т. зв. внутрішніх аспірантів з-поміж загальної кількості студентів стаціонару.

    Студенти факультету мають можливість частково навчатися за кордоном в межах програми «Еразмус», або пройти виробничу практику на підприємствах СР в межах обраних спеціальностей. На міжнародний характер навчання в аспірантурі впливає насамперед можливість отримання подвійних дипломів. Факультет надає своїм випускникам, як і іншим зацікавленим особам з практичної сфери, ширші додаткові дослідження і пропонує різноманітні акредитовані курси в межах безперервної освіти.

    До основних цілей факультету належить покращення якості науки й досліджень, сприяння виникненню і розвитку унікальних науково-дослідних структурних підрозділів, висококваліфікованих колективів, їх міжнародне прийняття та створення умов для якісного навчання і реалізації випускників у практичній діяльності.

Адреса:

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Šrobárova 2
041 54 Košice
Slovenská republika


Навчання в УПЙШ