Skip to content

Центр безперервної освіти УПЙШ в Кошицях

0minút, 10sekúnd

    Центр безперервної освіти та підтримки проектів – це структурний підрозділ університету, місія якого полягає насамперед у реалізації цілей університету в процесі забезпечення різних форм безперервної освіти, в процесі розвивання інтердисциплінарності навчальних програм на всіх освітніх рівнях, в процесі інновації форм освіти та наданні послуг громадськості у сфері освіти. Водночас тут надається комплексна підтримка проектній та підприємницькій діяльності університету і його структурних підрозділів.

    Центр безперервної освіти і підтримки проектів як університетський структурний підрозділ був створений 1.03.2016 р. на базі успішної діяльності існуючого Центру безперервної освіти і Центру підтримки проектів факультету природничих наук з включенням у його роботу окремої діяльності факультетів. Центр має такі основні завдання:
a) поширювати безперервну освіту у всіх напрямках освітньої діяльності університету;
b) надавати підтримку для електронного навчання в університеті та курсів в межах своєї основної і підприємницької діяльності;
c) у співпраці з факультетами та університетськими підрозділами пропонувати освітні програми й курси насамперед для цільових груп творчих працівників і спеціалістів окремих галузей в освітніх і науково-дослідних установах, у бізнес-сфері, в сфері державного управління і самоврядування;
d) акредитувати окремі освітні програми в Акредитаційній комісії для подальшої освіти (АК) та в Акредитаційній раді з питань постійної освіти педагогічних кадрів та кваліфікованих працівників (АР);
e) в межах сталості освітнього проекту IRES (Інновації для суспільства знань) надавати професійну підтримку сучасним формам освіти, що ґрунтуються на активному навчанні за допомогою цифрових технологій, підтримувати створення інтерактивного цифрового змісту та його використання викладачами УПЙШ у процесі викладацької діяльності;
f) в межах сталості освітнього проекту RIFIV (Розвиток інноваційних форм освіти і підтримка інтердисциплінарності навчання в Університеті ім. Павла Йозефа Шафарика в Кошицях) забезпечувати реалізацію й інновацію сертифікату інтердисциплінарних блоків;
g) надавати професійну підтримку науково-дослідним і освітнім проектам, які реалізовуються в університеті, насамперед в межах Оперативної програми «Людські ресурси», Оперативної програми «Дослідження й інновації» у програмному періоді 2014–2020, програми «Горизонт 2020», іншим проектам, що фінансуються із словацьких і закордонних грантових схем;
h) надавати підтримку з питань професійного зростання і спеціальної мовної підготовки;
i) через заходи, що проводяться в межах підприємницької та основної діяльності університету, отримувати кошти для подальшого розвитку університету.

У Центрі безперервної освіти й підтримки проектів є такі відділи: відділ продовженої освіти, відділ інноваційної освіти, відділ підтримки проектів та економічно-фінансовий відділ.

Адреса:

Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov UPJŠ v Košiciach
Šrobárova 2
041 80 Košice
Slovenská republika


Навчання в УПЙШ