Skip to content

Технологічно-інноваційний парк (ТІП-УПЙШ)

0minút, 1sekúnd

Технологічно-інноваційний парк Університету Павла Йозефа Шафарика – це центр науково-технічних досліджень УПЙШ в Кошицях у галузі біомедицини, біотехнологій, інформаційних технологій та новітніх матеріалів. Головна місія ТІП-УПЙШ полягає у створенні важливого європейського центру перетворювальних у капітал досліджень і застосунків з ефективно діючим підґрунтям для підтримки підприємництва у високотехнологічній промисловості.

Структурні одиниці ТІП-УПЙШ:

♦ Центр міждисциплінарних біонаук (ЦМБ) 

це міждисциплінарний науково-технологічний центр, що займається орієнтованими дослідженнями на перетині галузей біології, хімії, фізики, математики й інформатики та трансфером наукових здобутків у виробництво. Основна місія центру полягає в реалізації високоякісних базових досліджень у галузі протеїнової інженерії, наномедицини, біоенергетики й навколишнього середовища. З цим пов’язаний і розвиток нових технологій та інновацій для діагностики і лікування складних захворювань, для аналізу навколишнього середовища, а також їх маркетинг та застосування найновіших результатів наукових досліджень в економіці й освіті.

♦ Центр трансляційної медицини (ЦТМ)

проводить медичні дослідження насамперед у галузі персоналізованої і регенераційної медицини. Мета ЦТМ – тривало й безперервно продукувати ефективні способи діагностики й лікування у вузьких галузях і водночас надавати населенню дієві рекомендації щодо зміни шкідливих звичок і способу життя з метою досягти в перспективі тривалого зниження кількості захворювань.

♦ Центр інформатики й інформаційних технологій (ЦІІТ)

займається розвитком і застосуванням продуктів цифрових технологій і комунікаційних систем передусім у галузі кібернетичної безпеки, комунікаційних систем та штучного інтелекту. Водночас центр займається створенням систем підтримки розвитку інших технологій у співпраці з ЦМБ, ЦТМ та ЦПМ.

♦ Центр прогресивних матеріалів (ЦПМ)

Робота центру спрямована на дослідження, розвиток і застосування нових прогресивних матеріалів, що мають важливі фізичні, хімічні й механічні властивості, а також на дослідження і розвиток технологій їх виробництва й характеристики. Мета полягає у передачі знань базових досліджень у галузі фізики, хімії й дослідження матеріалів до кінцевих застосунків у сфері сенсорів, виконавчих елементів, комп’ютерної пам’яті та сучасних пристроїв спінтрону.


Навчання в УПЙШ