Prejsť na obsah

Aktuality

Regionálne testovacie centrum ECL na FF UPJŠ

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach zaznamenala ďalší úspech v oblasti zvyšovania kvality hodnotenia jazykovej prípravy, konkrétne slovenského jazyka ako cudzieho jazyka. Prostredníctvom Centra jazykovej prípravy FF UPJŠ bolo na fakulte zriadené Regionálne testovacie centrum ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages – Európske konzorcium pre certifikáciu znalostí moderných jazykov).Medzinárodný skúšobný systém ECL poskytuje štandardizovaný testovací systém prispôsobený jazykom členských štátov EÚ. … Čítať ďalej
19. apríla 2024

Ôsmy ročník Dňa kariéry s Milanom Kolcunom

Zamestnávateľov a študentov sme privítali na ôsmom ročníku Dňa kariéry na UPJŠ v stredu 10. apríla 2024 od 9.30 hod. v budove Sokrates v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ. Ústrednou témou aktuálneho ročníka bola kariéra na Slovensku. Deň kariéry organizovaný Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzitným poradenským centrom UPJŠ (UNIPOC) je skvelou príležitosťou pre študentov univerzity … Čítať ďalej
16. apríla 2024

Konal sa prvý tréning o efektívnej prevencii sexuálneho obťažovania na UPJŠ

8. apríla 2024 sa v priestoroch budovy pre voľnočasové aktivity študentov – Minerve, uskutočnil pre zamestnankyne a zamestnancov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika tréning zameraný na prevenciu sexuálneho obťažovania v univerzitnom prostredí. Tento tréning je prvým z viacerých plánovaných akcií v rámci plnenia cieľov Plánu rodovej rovnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na obdobie 2022 – 2025, konkrétne cieľa … Čítať ďalej
10. apríla 2024

Pracovníci UPJŠ Top osobnosťami medicíny magazínu Forbes

Magazín Forbes sa rozhodol oceniť prácu najlepších slovenských lekárok a lekárov a predstaviť odborníkov z rôznych medicínskych odborov prinášajúcich do praxe inovatívne metódy, vykonávajúcich zložité operačné výkony, či odvádzajúcich skvelú prácu v ambulanciách. Medzi 75 Top osobnosťami medicíny nechýbajú ani pracovníci Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach z Lekárskej fakulty: Našim kolegom srdečne gratulujeme a … Čítať ďalej
9. apríla 2024

UPJŠ navštívila vedúca slovenského tlmočníckeho oddelenia v Európskom parlamente

Vo štvrtok 4. apríla 2024 prijali prorektorka pre medzinárodné vzťahy Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. a dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD. na pôde Rektorátu UPJŠ v Košiciach Miroslavu Petrovskú, vedúcu slovenského tlmočníckeho oddelenia v Európskom parlamente. Počas stretnutia sa rokovalo o možnostiach spolupráce v oblasti stáží … Čítať ďalej
4. apríla 2024

UPJŠ zorganizovala veľkonočnú zbierku trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach odovzdala vo štvrtok  28. marca 2024 riaditeľovi neziskovej organizácie Oáza – Nádej pre nový život Petrovi Gombitovi približne 500 kilogramov trvanlivých potravín pre jej obyvateľov v Bernátovciach. Zbierka prebiehala od 11. do 25. marca 2024 na 17 zberných miestach na fakultách a pracoviskách univerzity v Košiciach.V priebehu dvoch týždňov sme vyzbierali približne 500 kilogramov … Čítať ďalej
28. marca 2024

Novovymenovaní profesori na UPJŠ v Košiciach

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vymenovala v utorok 26. marca 2024 39 nových vysokoškolských profesoriek a profesorov. Vo svojom príhovore zdôraznila, že akademický titul profesora znamená záväzok: „Čo by vás všetkých určite malo spájať, je záujem, aby na našich vysokých školách vládla slobodná a motivujúca atmosféra. Aby z nich vychádzali odborne zdatní absolventi pripravení vykonávať … Čítať ďalej
27. marca 2024

Študenti absolvovali tréning „Od nápadu k podnikaniu“

Pozornosť študentov bakalárskeho, magisterského aj doktorandského štúdia zo všetkých piatich fakúlt UPJŠ pritiahol tréningový program „Od nápadu k podnikaniu“ v rámci predmetu Kreativita, zodpovednosť a podnikanie, ktorý sa konal formou víkendového start-up campu v dňoch 22. – 24. marca 2024 v učebno-výcvikovom zariadení UPJŠ v Danišovciach. Podujatia založeného na modeloch Alexandra Osterwaldera, ktoré sa stali svetovým business štandardom, sa zúčastnilo … Čítať ďalej
26. marca 2024

Ukončili sme inovačné vzdelávanie učiteľov informatiky stredných a základných škôl

V stredu 20. marca 2024 sa konalo celodenné stretnutie učiteľov základných a stredných z východného Slovenska zamerané na Moderné trendy vyučovania informatiky v rámci Národného projektu „Digitálna transformácia vzdelávania a školy – „DiTEdu“. Stretnutie bolo venované vysoko aktuálnej téme kyberbezpečnosti. Jednalo sa o záverečné podujatie inovačného vzdelávania v rozsahu 50 hodín, ktoré absolvovalo 15 učiteľov … Čítať ďalej

Návšteva honorárneho konzula Mongolska v SR na UPJŠ

Rektor prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. prijal 20. marca 2024 na Rektoráte UPJŠ v Košiciach honorárneho konzula Mongolska v SR J. E. Petra Slávika. Stretnutia sa zúčastnili prorektorka pre akademické kvalifikácie a doktorandské štúdium prof. MVDr. Monika Halánová, PhD., prorektorka pre medzinárodné vzťahy Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., riaditeľ Technologického a inovačného … Čítať ďalej
20. marca 2024

Študuj na UPJŠ