UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Aktuality

Rektorské voľno

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. udeľuje Rektorské voľno dňa 2.11.2021 pri príležitosti Pamiatky zosnulých.

Posilnenie vedeckej integrity výskumníkov na UPJŠ

Dňa 12. októbra 2021 bola na Bratislavskom hrade zástupcami popredných organizácií vykonávajúcich a financujúcich výskum a vzdelávanie podpísaná Deklarácia o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku.

Vicepremiérka Remišová navštívila UPJŠ

Delegácia podpredsedníčky Vlády Slovenskej republiky a ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), Mgr. art. Veroniky Remišovej, ArtD., M.A., navštívila 1. októbra 2021 UPJŠ v Košiciach.

Udelenie cien rektora a odovzdanie dekrétov novovymenovaným docentkám a docentom UPJŠ

V Historickej aule rektorátu UPJŠ dňa 21. septembra 2021 slávnostne odovzdal rektor univerzity, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., spolu s prorektorom pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium, prof. RNDr. Petrom Fedoročkom, CSc., a prorektorkou pre marketing a vzťahy s verejnosťou, doc. JUDr. Reginou Hučkovou, PhD., dekréty novým docentkám a docentom a udelil Ceny rektora.

UPJŠ získala značku „HR Excellence in Research“

Značku „HR Excellence in Research“ udeľuje Európska komisia univerzitám a výskumným inštitúciám ako dôkaz, že dodržiavajú 40 princípov a zásad Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov

Dotazník: UPJŠ má predpoklad vytvoriť prostredie s kolektívnou imunitou!

Kolegyne, kolegovia, chcem sa poďakovať všetkým vám, ktorí ste už prijali zodpovedné rozhodnutie a chránite nielen seba, ale aj nás ostatných. Zároveň apelujem na všetkých, ktorí váhate, prípadne odmietate očkovanie. Prehodnoťte svoj názor a prispejte aj vy k tomu, aby sme sa mohli v zimnom semestri stretávať v prednáškových aulách, knižniciach...

#Overuj si fakty - kampaň proti dezinformáciám

Nová kampaň „Overuj si fakty“ upriamuje pozornosť na nebezpečenstvo šírenia dezinformácií a nepodložených správ. Súčasná doba je intenzívne poznačená kvantom informácií, ktoré máme k dispozícii prostredníctvom množstva informačných kanálov.

Rektor UPJŠ privítal rektora Univerzity Karlovej

Rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., privítal dňa 18. augusta 2021 rektora Univerzity Karlovej, prof. MUDr. Tomáša Zimu, DrSc., MBA. Rektori a prítomní predstavitelia vedenia UPJŠ rokovali o  rozvojových zámeroch univerzít...

Povzbudivé umiestnenie UPJŠ v rebríčku QS 2022

Tohtoročný celosvetový rebríček QS World University Rankings, hodnotiaci celkovo 1300 univerzít z celého sveta, zaradil Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na pozíciu 601. - 650., čo je najlepším umiestnením spomedzi hodnotených slovenských univerzít.

Stanovisko k situácii v agentúre VEGA

Vedenie UPJŠ v Košiciach sa stotožňuje so stanoviskom rozšíreného predsedníctva Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA) k aktuálnej situácii v agentúre VEGA zverejneného dňa 31. 3. 2021 a podporuje ho vo všetkých bodoch.

Novinka - štipendium pre tehotné študentky

Aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zavádza štipendium pre tehotné študentky. Všetky potrebné informácie a podklady k požiadaniu o tehotenské štipendium nájdete tu.

Generálna konzulka Maďarska v Košiciach navštívila UPJŠ

Dňa 18.03.2021 privítal rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., spolu s prorektorkou pre zahraničné vzťahy a mobilitu, doc. Ing. Silviou Ručinskou, PhD., generálnu konzulku Maďarska v Košiciach, Dr. Ágotu Hetey.

UPJŠ najlepšie hodnotenou slovenskou univerzitou

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa v najnovšom medzinárodnom rebríčku The Emerging Economies University Rankings 2021 umiestnila najlepšie spomedzi 6 hodnotených slovenských univerzít, obsadila pozíciu 201-250, čím sa potvrdila kvalita poskytovaného vzdelania a vedeckého výskumu.

Hodnotenie Slovenských vedeckých inštitúcií a univerzít podľa Nature Index

Nature Index poskytuje absolútne a zlomkové hodnotenie publikačnej aktivity na inštitucionálnej, národnej aj regionálnej úrovni. Registruje najlepšie časopisy z oblasti prírodných vied, v súčasnosti 82 časopisov. PF UPJŠ v Košiciach prenikla do medzinárodného rebríčka Nature Index s 19 článkami s hodnotou FC indexu 0,56

Návrh rektorov štyroch univerzít a predsedu SAV k vzájomnému prepojeniu

Návrh rektorov UK, STU, TUKE, UPJŠ a predsedu SAV k inštitucionálnemu prepojeniu najlepších slovenských výskumných univerzít a SAV s cieľom vylepšenia pozície a väčšieho presadenia sa v medzinárodnej konkurencii, ako aj zvýšeniu atraktívnosti Slovenska v oblasti vedy, výskum, inovácií a vysokoškolského vzdelávania.

ONLINE PREZENTÁCIA

Pozrite si webovú online prezentáciu TU
Reminiscencie na ak. rok 2019/2020
Výučba na UPJŠ v Košiciach začína 21.9.2020 podľa platného rozvrhu hodín. Webová prezentácia slávnostného otvorenia akademického roka 2020/2021 bude prebiehať ONLINE. Rektorské voľno pre študentov nebude v tento deň udelené.

UPJŠ ako súčasť inovatívneho Centra výskumu vodíkových technológií

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor Technickej univerzity Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. a predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. podpísali 18.9.2020 memorandum o spolupráci na vzniku Centra výskumu vodíkových technológií.

Hodnotenie Slovenských vedeckých inštitúcií a univerzít podľa Nature Index

Nature Index poskytuje absolútne a zlomkové hodnotenie publikačnej aktivity na inštitucionálnej, národnej aj regionálnej úrovni. Registruje najlepšie časopisy z oblasti prírodných vied, v súčasnosti 82 časopisov. PF UPJŠ v Košiciach prenikla do medzinárodného rebríčka Nature Index s 19 článkami s hodnotou FC indexu 0,56

Povzbudzujúce umiestnenie UPJŠ v rebríčku QS 2021

Tohtoročný celosvetový rebríček QS World University Rankings hodnotiaci renomé univerzít v akademickej obci a medzi zamestnávateľmi, počet citácií v popredných databázach Scopus a Elsevier, množstvo študentov na akademického pracovníka, podiel zahraničných hostí a študentov, prvýkrát hodnotil aj UPJŠ v Košiciach.

IT Akadémia sprístupňuje obsah pre všetky školy na Slovensku

Obsah a vzdelávacie nástroje vytvorené v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie bude v súvislosti s aktuálnou situáciou, kedy sú dočasne zatvorené všetky školy a vzdelávacie zariadenia, sprístupnený bez akýchkoľvek obmedzení. 

BLAHOŽELÁME OCENENÝM

Oceneným zamestnancom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach srdečne blahoželáme !

Posledná aktualizácia: 12.04.2013