UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Pozvánka pre zamestnancov a študentov UPJŠ

Pozvánka na slávnostné zhromaždenie akademickej obce UPJŠ, ktoré sa uskutoční pri príležitosti jubilejného otvorenia akademického roka 2019/2020, spojeného s oslavami 60. výročia založenia UPJŠ a so slávnostnou inauguráciou rektora UPJŠ prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. 18.9.2019 o 10.00 hod. v priestoroch koncertnej sály Štátnej filharmónie v Košiciach...

Európsky deň jazykov 2019

Príď sa s nami zabaviť v angličtine, chorvátčine, nemčine, francúzštine, španielčine...
18. septembra 2019

Oznam

Akademický senát UPJŠ na svojom zasadnutí dňa 5.9.2019 schválil návrh rektora na vymenovanie prorektorov na funkčné obdobie od 6.9.2019 do 21.8.2023...

Prezidentka SR vymenovala rektora UPJŠ v Košiciach

V stredu 26. júna 2019 vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová na návrh akademických senátov piatich rektorov vysokých škôl. Medzi nimi aj rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc.

Reakcia akademickej obce na novelizáciu vysokoškolského zákona

K novelizácii vysokoškolského zákona zo dňa 13. mája 2019 zaujali stanovisko rektori viacerých univerzít vrátane rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Učená spoločnosť Slovenska. K prijatej novele sa kriticky vyjadril aj Akademický senát UPJŠ v Košiciach.

BLAHOŽELÁME OCENENÝM

Oceneným zamestnancom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach srdečne blahoželáme !

Posledná aktualizácia: 12.04.2013