UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Aktuality

Rektorské voľno

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. udeľuje rektorské voľno študentom našej univerzity dňa 19. novembra 2019...

UPJŠ na EAIE 2019 v Helsinkách

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika sa zúčastnila výstavy a konferencie vzdelávania EAIE, ktorá sa tento rok konala vo fínskych Helsinkách, v termíne od 24. do 27.9. 2019.

Prezidentka SR vymenovala rektora UPJŠ v Košiciach

V stredu 26. júna 2019 vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová na návrh akademických senátov piatich rektorov vysokých škôl. Medzi nimi aj rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc.

Reakcia akademickej obce na novelizáciu vysokoškolského zákona

K novelizácii vysokoškolského zákona zo dňa 13. mája 2019 zaujali stanovisko rektori viacerých univerzít vrátane rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Učená spoločnosť Slovenska. K prijatej novele sa kriticky vyjadril aj Akademický senát UPJŠ v Košiciach.

BLAHOŽELÁME OCENENÝM

Oceneným zamestnancom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach srdečne blahoželáme !

Posledná aktualizácia: 12.04.2013