UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Aktuality

Povzbudzujúce umiestnenie UPJŠ v rebríčku QS 2021

Tohtoročný celosvetový rebríček QS World University Rankings hodnotiaci renomé univerzít v akademickej obci a medzi zamestnávateľmi, počet citácií v popredných databázach Scopus a Elsevier, množstvo študentov na akademického pracovníka, podiel zahraničných hostí a študentov, prvýkrát hodnotil aj UPJŠ v Košiciach.

Podporte Nadáciu UPJŠ v Košiciach

Vážení zamestnanci UPJŠ, ešte stále je čas na poukázanie 2 (3)%-ného podielu zaplatenej dane Nadácii UPJŠ v Košiciach s cieľom podporiť univerzitné vzdelávanie, rozvoj tvorivej vedeckej práce, ako aj talentovaných študentov a zvýšiť spoločenské ocenenie vysokoškolských učiteľov.

Výzva na podávanie projektov na roky 2021/2022

Rektor UPJŠ v Košiciach vyhlasuje výzvu na podávanie projektov na roky 2021/2022 v súvislosti s Rozhodnutím rektora č. 3/2018 zo dňa 6.3.2018, ktorým sa vydáva Štatút Vnútorného vedeckého grantového systému Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Informácia o stretnutí zástupcov SRK s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor UPJŠ (viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie), sa dňa 2.4.2020 dištančnou formou zúčastnil stretnutia s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom. Predmetom spoločného rokovania boli aktuálne opatrenia, ktoré prijali vysoké školy ako reakciu na šírenie COVID-19 a ďalšie návrhy, ktoré smerujú k zabezpečeniu chodu vysokých škôl a riadnemu ukončeniu letného semestra 2019/2020.

Zdroj: SRK

Rokovali rektori košických univerzít

Na pôde Technickej univerzity Košice sa v stredu 25. marca 2020 v dopoludňajších hodinách uskutočnilo pracovné stretnutie rektorov košických verejnoprávnych univerzít. Podnetom na toto pracovné stretnutie bola snaha o koordinovaný postup vysokých škôl pri riešení zložitej situácie po zavedení opatrení na zabránenie šírenia pandémie koronavírusu SARS-CoV-2.

IT Akadémia sprístupňuje obsah pre všetky školy na Slovensku

Obsah a vzdelávacie nástroje vytvorené v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie bude v súvislosti s aktuálnou situáciou, kedy sú dočasne zatvorené všetky školy a vzdelávacie zariadenia, sprístupnený bez akýchkoľvek obmedzení. 

Som doma...

Užitočné informácie pre používateľov UK

Quality Assurance Student Experts

V dňoch 20. - 22.2.2020 sa uskutočnilo v poradí už druhé školenie o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania v rámci projektu „Quality Assurance Student Experts“ tentokrát v Budapešti.

Výzva zamestnancom

Vážení zamestnanci a priatelia UPJŠ,
verím, že sa rozhodnete venovať našej nadácii 2%-ný podiel zaplatenej dane...

Rektor udelil Pamätnú medailu UPJŠ Karazinovej univerzite v Charkove

Zástupcovia UPJŠ prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., prorektor pre informatizáciu a riadenie kvality a Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. z Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty odovzdali medailu rektorovi Karazinovej univerzity počas slávnostného spoločného zasadnutia Správnej rady a Vedeckej rady univerzity.

Prezidentka prijala rektorov a predstaviteľov SAV

Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala v piatok 17. januára 2020 v Prezidentskom paláci členov Slovenskej rektorskej konferencie a predstaviteľov Slovenskej akadémie vied. Za UPJŠ sa prijatia zúčastnil rektor prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Stretnutie s vedením mesta Košice

V priestoroch Historickej radnice sa 16. januára konalo novoročné stretnutie rektorov košických univerzít s vedením mesta Košice, s primátorom Jaroslavom Poláčekom a námestníkom primátora Marcelom Gibódom. Stretnutia sa za UPJŠ zúčastnil rektor prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

BLAHOŽELÁME OCENENÝM

Oceneným zamestnancom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach srdečne blahoželáme !

Posledná aktualizácia: 12.04.2013