UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Aktuality

Letný semester AR 2020/2021 - aktuálne informácie

NOVÉ!  Príkaz rektora č. 7/2021 k spresneniu realizácie výučby a realizácie pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v čase od 29.04.2021
Príkaz rektora č. 6/2021 k spresneniu realizácie výučby a realizácie pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v čase od 22.03.2021
Príkaz rektora č. 5/2021 k spresneniu realizácie výučby a realizácie pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v čase od 22.02.2021
Príkaz rektora č. 3/2021 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v čase od 08.02.2021

Stanovisko k situácii v agentúre VEGA

Vedenie UPJŠ v Košiciach sa stotožňuje so stanoviskom rozšíreného predsedníctva Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA) k aktuálnej situácii v agentúre VEGA zverejneného dňa 31. 3. 2021 a podporuje ho vo všetkých bodoch.

Novinka - štipendium pre tehotné študentky

Aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zavádza štipendium pre tehotné študentky. Všetky potrebné informácie a podklady k požiadaniu o tehotenské štipendium nájdete tu.

Generálna konzulka Maďarska v Košiciach navštívila UPJŠ

Dňa 18.03.2021 privítal rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., spolu s prorektorkou pre zahraničné vzťahy a mobilitu, doc. Ing. Silviou Ručinskou, PhD., generálnu konzulku Maďarska v Košiciach, Dr. Ágotu Hetey.

UPJŠ najlepšie hodnotenou slovenskou univerzitou

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa v najnovšom medzinárodnom rebríčku The Emerging Economies University Rankings 2021 umiestnila najlepšie spomedzi 6 hodnotených slovenských univerzít, obsadila pozíciu 201-250, čím sa potvrdila kvalita poskytovaného vzdelania a vedeckého výskumu.

Slovenka roka 2021 z UPJŠ?

Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom už po trinástykrát vyhlásili anketu SLOVENKA ROKA 2021.

Hodnotenie Slovenských vedeckých inštitúcií a univerzít podľa Nature Index

Nature Index poskytuje absolútne a zlomkové hodnotenie publikačnej aktivity na inštitucionálnej, národnej aj regionálnej úrovni. Registruje najlepšie časopisy z oblasti prírodných vied, v súčasnosti 82 časopisov. PF UPJŠ v Košiciach prenikla do medzinárodného rebríčka Nature Index s 19 článkami s hodnotou FC indexu 0,56

Návrh rektorov štyroch univerzít a predsedu SAV k vzájomnému prepojeniu

Návrh rektorov UK, STU, TUKE, UPJŠ a predsedu SAV k inštitucionálnemu prepojeniu najlepších slovenských výskumných univerzít a SAV s cieľom vylepšenia pozície a väčšieho presadenia sa v medzinárodnej konkurencii, ako aj zvýšeniu atraktívnosti Slovenska v oblasti vedy, výskum, inovácií a vysokoškolského vzdelávania.

ONLINE PREZENTÁCIA

Pozrite si webovú online prezentáciu TU
Reminiscencie na ak. rok 2019/2020
Výučba na UPJŠ v Košiciach začína 21.9.2020 podľa platného rozvrhu hodín. Webová prezentácia slávnostného otvorenia akademického roka 2020/2021 bude prebiehať ONLINE. Rektorské voľno pre študentov nebude v tento deň udelené.

UPJŠ ako súčasť inovatívneho Centra výskumu vodíkových technológií

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor Technickej univerzity Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. a predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. podpísali 18.9.2020 memorandum o spolupráci na vzniku Centra výskumu vodíkových technológií.

Hodnotenie Slovenských vedeckých inštitúcií a univerzít podľa Nature Index

Nature Index poskytuje absolútne a zlomkové hodnotenie publikačnej aktivity na inštitucionálnej, národnej aj regionálnej úrovni. Registruje najlepšie časopisy z oblasti prírodných vied, v súčasnosti 82 časopisov. PF UPJŠ v Košiciach prenikla do medzinárodného rebríčka Nature Index s 19 článkami s hodnotou FC indexu 0,56

Povzbudzujúce umiestnenie UPJŠ v rebríčku QS 2021

Tohtoročný celosvetový rebríček QS World University Rankings hodnotiaci renomé univerzít v akademickej obci a medzi zamestnávateľmi, počet citácií v popredných databázach Scopus a Elsevier, množstvo študentov na akademického pracovníka, podiel zahraničných hostí a študentov, prvýkrát hodnotil aj UPJŠ v Košiciach.

IT Akadémia sprístupňuje obsah pre všetky školy na Slovensku

Obsah a vzdelávacie nástroje vytvorené v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie bude v súvislosti s aktuálnou situáciou, kedy sú dočasne zatvorené všetky školy a vzdelávacie zariadenia, sprístupnený bez akýchkoľvek obmedzení. 

BLAHOŽELÁME OCENENÝM

Oceneným zamestnancom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach srdečne blahoželáme !

Posledná aktualizácia: 12.04.2013