UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Aktuality

Opatrenia UPJŠ v Košiciach v súvislosti s infekciou koronavírusom

28. marec - Deň učiteľov

Milé kolegyne, kolegovia
28. marca si pripomíname Deň učiteľov, ktorý sa na Slovensku oslavuje ako spomienka na narodenie Jána Amosa Komenského. Deň učiteľov je svedectvom toho, že prínos pedagógov vo vzdelávacom proces je mimoriadne dôležitý a nezastupiteľný.

Rokovali rektori košických univerzít

Na pôde Technickej univerzity Košice sa v stredu 25. marca 2020 v dopoludňajších hodinách uskutočnilo pracovné stretnutie rektorov košických verejnoprávnych univerzít. Podnetom na toto pracovné stretnutie bola snaha o koordinovaný postup vysokých škôl pri riešení zložitej situácie po zavedení opatrení na zabránenie šírenia pandémie koronavírusu SARS-CoV-2.

IT Akadémia sprístupňuje obsah pre všetky školy na Slovensku

Obsah a vzdelávacie nástroje vytvorené v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie bude v súvislosti s aktuálnou situáciou, kedy sú dočasne zatvorené všetky školy a vzdelávacie zariadenia, sprístupnený bez akýchkoľvek obmedzení. 

Som doma...

Užitočné informácie pre používateľov UK

Quality Assurance Student Experts

V dňoch 20. - 22.2.2020 sa uskutočnilo v poradí už druhé školenie o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania v rámci projektu „Quality Assurance Student Experts“ tentokrát v Budapešti.

Výzva zamestnancom

Vážení zamestnanci a priatelia UPJŠ,
verím, že sa rozhodnete venovať našej nadácii 2%-ný podiel zaplatenej dane...

Rektor udelil Pamätnú medailu UPJŠ Karazinovej univerzite v Charkove

Zástupcovia UPJŠ prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., prorektor pre informatizáciu a riadenie kvality a Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. z Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty odovzdali medailu rektorovi Karazinovej univerzity počas slávnostného spoločného zasadnutia Správnej rady a Vedeckej rady univerzity.

Prezidentka prijala rektorov a predstaviteľov SAV

Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala v piatok 17. januára 2020 v Prezidentskom paláci členov Slovenskej rektorskej konferencie a predstaviteľov Slovenskej akadémie vied. Za UPJŠ sa prijatia zúčastnil rektor prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Stretnutie s vedením mesta Košice

V priestoroch Historickej radnice sa 16. januára konalo novoročné stretnutie rektorov košických univerzít s vedením mesta Košice, s primátorom Jaroslavom Poláčekom a námestníkom primátora Marcelom Gibódom. Stretnutia sa za UPJŠ zúčastnil rektor prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

UPJŠ odstraňuje bariéry

UPJŠ vytvára všeobecne prístupné akademické prostredie. Je pre nás dôležité zabezpečiť lepší prístup ku vzdelávaniu pre študentov so špecifickými potrebami.

UPJŠ na EAIE 2019 v Helsinkách

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika sa zúčastnila výstavy a konferencie vzdelávania EAIE, ktorá sa tento rok konala vo fínskych Helsinkách, v termíne od 24. do 27.9. 2019.

BLAHOŽELÁME OCENENÝM

Oceneným zamestnancom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach srdečne blahoželáme !

Posledná aktualizácia: 12.04.2013