UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Prezidentka SR vymenovala rektora UPJŠ v Košiciach

V stredu 26. júna 2019 vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová na návrh akademických senátov piatich rektorov vysokých škôl. Medzi nimi aj rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc.

Reakcia akademickej obce na novelizáciu vysokoškolského zákona

K novelizácii vysokoškolského zákona zo dňa 13. mája 2019 zaujali stanovisko rektori viacerých univerzít vrátane rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Učená spoločnosť Slovenska. K prijatej novele sa kriticky vyjadril aj Akademický senát UPJŠ v Košiciach.

Novovymenovaní profesori

Prezident SR Andrej Kiska vymenoval v stredu 27. marca 2019 v Prezidentskom paláci 25 nových vysokoškolských profesoriek a profesorov.

BLAHOŽELÁME OCENENÝM

Oceneným zamestnancom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach srdečne blahoželáme !

Posledná aktualizácia: 12.04.2013