Skip to content

Юридичний факультет УПЙШ в Кошицях

0minút, 8sekúnd

Можливoсті навчання у 2022-2023  н. р. на юридичному факультеті


    Юридичний факультет Університету ім. Павла Йозефа Шафарика в Кошицях, будучи другим найстаршим юридичним факультетом у Словацькій Республіці, протягом сорока років свого існування підготував до зайняття професійною юридичною діяльністю декілька тисяч випускників, які працюють у всіх сферах правової практики.

    Система освіти на факультеті протягом останніх років зазнала значних змін. Тут було впроваджено кредитну систему навчання за трьома освітніми рівнями: бакалаврська і магістерська навчальні програми за спеціальністю «право» та навчання в аспірантурі за такими спеціальностями: «теорія та історія держави і права», «цивільне право», «комерційне і фінансове право». Зусилля факультету направлені на освіту випускників, які протягом усього періоду навчання отримують цілісні систематичні й аналітичні знання з окремих позитивно-правових дисциплін публічного і приватного права.

    Юридичний факультет дає студентам можливість отримати базовий практичний досвід вже протягом навчання, насамперед у юридичних клініках. На даному етапі студенти можуть обирати з-поміж дев’яти юридичних клінік (клініка права притулку, клініка податкового права, клініка медичного права, клініка комерційного права, клініка цивільного права, клініка трудового права, клініка будівельного права, юридична клініка для окремих громад, клініці стажування). Керівництво факультету намагається створювати умови й для інших інноваційних форм освіти. Так, на факультеті проводяться студентські симпозіуми, колоквіуми, воркшопи та змодельовані судові (арбітражні) процеси. Студенти також мають можливість частково навчатися за кордоном, передусім через програму «Еразмус+», в межах якої факультет співпрацює з багатьма закордонними університетами (в Австрії, Німеччині, Франції, Іспанії, Італії, Словенії та в інших країнах).

    Свою місію факультет реалізовує і через активну науково-дослідну діяльність, яка допомагає вдосконалювати педагогічну майстерність викладачів. Факультет протягом тривалого періоду часу успішно отримує фінансову підтримку для ведення науково-дослідних проектів та інших грантів від національних грантових агенцій (APVV, VEGA, KEGA). Також факультет бере участь у проектах, які фінансуються з Структурних фондів ЄС.

    Результати, отримані у сфері освіти й науково-дослідної роботи, є помітними при порівнянні юрфаку УПЙШ з іншими юридичними факультетами у Словаччині. Так, декілька років підряд юридичний факультет УПЙШ займає другий щабель у рейтингу Академічної агенцієї ранжування і рейтингу (ARRA). Такий результат зобов’язує і водночас мотивує до подальшого розвитку і покращення цих показників.

Адреса:

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Kováčska 26 P.O.BOX A-45
040 75 Košice
Slovenská republika


Навчання в УПЙШ