UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Evidencia publikačnej činnosti

Katalogizácia publikácií zamestnancov UPJŠ od roku 1994. Citácie publikovaných prác od roku 2000.


 

KONTAKT

EPC UPJŠ PrávF, PF
Bc. Romana Brutovská, VOIP 1648, e-mail: romana.brutovska@upjs.sk
Prírodovedecká knižnica (Park Angelinum 9, 041 80 Košice)

EPC UPJŠ LF
RNDr. Dáša Halamová, PhD., VOIP 1621, e-mail: dasa.halamova@upjs.sk
Lekárska knižnica (Trieda SNP 1, 040 11 Košice)

Konzultačné hodiny pre zamestnancov UPJŠ LF v Košiciach

Po: 09:00-12:00 

St:  13:00-15:00

Št:  09:00-12:00

EPC UPJŠ FF, FVS,  univerzitné pracoviská
PhDr. Klára Marcinová, VoIP 1616, e-mail: klara.marcinova@upjs.sk
Filozofická knižnica (Moyzesova 9, 040 01 Košice)
 

ONLINE KATALÓGY


LEGISLATÍVA

 • Zákon č. 455/2012 z 13.decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení zákon č. 455/2004 Z. z. o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2008 Z. z.                                           
 • Vyhláška 456/2012-R z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti
 • Smernica č. 2/2013 z 31. mája 2013 o evidencii výstupov publikačnej činnosti a ohlasov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach

 •  Smernica č. 2/2014 z 25. apríla 2014 o evidencii výstupov umeleckej činnosti a ohlasov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach

  • Príloha č. 1 - Kategórie umeleckej činnosti
  • Príloha č. 2 - Kategórie ohlasov
  • Príloha č. 3 - Charakteristika vybraných pojmov
  • Príloha č. 4 - Formulár evidencie výstupu umeleckej činnosti​                                                                                                                                              ​​
 • ​​ Prehľad nových, zmenených a zrušených kategórií EPC v zmysle Vyhlášky č. 456/2012                                                                                                                                     
 • Metodické pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2017

FORMULÁRE


VÝSTUPY


NÁVODY

 

Posledná aktualizácia: 23.10.2017