Skip to content

Факультет державного управління УПЙШ в Кошицях

0minút, 7sekúnd

Можливoсті навчання у 2022-2023  н. р. на факультеті державного управління


    Факультет державного управління Університету ім. Павла Йозефа Шафарика в Кошицях було засновано у 1998 році. Це перший факультет такого типу в Словацькій Республіці, а за порядком відкриття – четвертий факультет університету. Першість (і дотепер унікальність) факультету вела до труднощів його розбудови, насамперед з точки зору творення навчальних дисциплін, пошуку взаємозв’язків між ними, творення навчальних текстів, формування наукової програми, пошуку партнерів для співпраці у сфері державного управління в Словаччині й за кордоном.

    Навчання на факультеті здійснюється за такими навчальними програмами: «державне управління», «європейське державне управління» та за об’єднаною навчальною програмою (joint degree) «державна політика і державне управління в Центральній Європі», в межах якої факультет співпрацює із Сілезьким університетом в Опаві (ЧР). Всі програми акредитовані в межах навчальної спеціальності «державна політика і державне управління». На заочному відділенні можна навчатися за навчальною програмою «державне управління» на всіх трьох освітніх рівнях (бакалаврат, магістратура, аспірантура).

    Науково-дослідна діяльність факультету орієнтована передусім на завдання, місце, розвиток і перспективи територіального самоврядування в демократичній державі та на теорію і практику державного управління як такого. У науково-дослідній роботі повною мірою виявляється інтердисциплінарність, тобто політологічний, соціологічний, правовий та економічний підхід до вирішення проектних, грантових або практичних проблем. Факультет співпрацює з органами державного управління й територіального самоврядування шляхом спільної участі у вирішенні практичних проблем, розробки експертних висновків, надання консультативної діяльності та участю у процесі подальшої освіти працівників сфери державного управління і територіального самоврядування.

    Факультет державного управління в контексті закордонної співпраці тривалий час розвиває співпрацю із закордонними університетами та іншими установами. Він є членом Міжнародного форуму державного управління і менеджменту (IFRAM), Мережі інститутів і шкіл державного управління країн Центральної та Східної Європи (NISPAcee). Факультет бере участь у поданні заявок на ведення проектів в межах Міжнародного Вишеградського фонду, активно включається у заходи, що проводяться в рамках Дунайської стратегії, підтримує участь студентів і працівників у міжнародних академічних програмах мобільності в межах регулярно актуалізованих двосторонніх договорів з університетами-партнерами (наприклад, у Греції, Німеччині, Угорщині, Польщі, Чехії, Туреччині, Великобританії). У 2015 році факультет став партнером у міжнародному проекті, який реалізується в межах стратегічного партнерства у програмі «Еразмус+».

Адреса:

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1


Навчання в УПЙШ