Skip to content

Committees of Academic Senate

1minút, 19sekúnd

The members of working committees of Academic Senate of UPJS, Faculty of Medicine
for tenure 2023-2027

Chair:RNDr. Andrej Miroššay, PhD.
Members:JUDr. Monika Kajla, PhD.
doc. MUDr. Marek Lacko, PhD.
Juraj Danko
Maximilian Konstantin Kreitmaier
Petra Smrtníková
Kristína Vargovčíková
Chair:prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
Members:doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD.
RNDr. Andrej Miroššay, PhD.
doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., univer. prof.
Bianka Danielová Čarná
Juraj Danko
Maximilian Konstantin Kreitmaier
Kornélia Matejovie Linkesch
Samuel Tomášů
Chair:prof. Ing. Mária Mareková, CSc.
Members:Ing. Martina Hámorská
doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., univer. prof.
prof. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.
MUDr. Kleanthia Efthymiou
Michaela Macková
Silvia Mihóková
Viktória Sivá
Kristína Vargovčíková
Chair:doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.
Members:doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD.
MUDr. Martin Javorský, PhD., MPH
prof. Ing. Mária Mareková, CSc.
doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., univer. prof.
MUDr. Kleanthia Efthymiou
Silvia Mihóková
MUDr. Veronika Roškovičová
MUDr. Ester Tomajková
Samuel Tomášů
Chair:doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD.
Members:doc. MUDr. Martin Janičko, PhD.
doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.
JUDr. Monika Kajla, PhD.
doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.
Bianka Danielová Čarná
Maroš Horňak
Michaela Macková
Samuel Tkáč
MUDr. Ester Tomajková
Chair:MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD.
Members:Ing. Martina Hámorská
MDDr. Marcel Riznič, PhD.
Maroš Horňak
Viktória Sivá
Samuel Tkáč
Alternate
members:
Kornélia Matejovie Linkesch
Petra Smrtníková

Study at UPJŠ