Skip to content

Scientific Board

1minút, 53sekúnd

Members of Scientific Board
for tenure 2022-2026

Members of the academic community UPJS, Faculty of Medicine

 1. prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.
 2. doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD.
 3. prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
 4. prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.
 5. doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.
 6. prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
 7. prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
 8. Dr. h. c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH
 9. prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA
 10. doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
 11. doc. MUDr. Marek Lacko, PhD.
 12. prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH
 13. prof. Ing. Mária Mareková, CSc.
 14. prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
 15. prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.
 16. prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
 17. doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.
 18. prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
 19. doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., univerz. prof.
 20. prof. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA
 21. Dr. h. c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.
 22. doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.
 23. doc. MUDr. Silvia Timková, PhD.
 24. prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH
 25. prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.

External members of the Scientific Board UPJS, Faculty of Medicine

 1. MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH, CETC, UNLP Košice
 2. prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., JLF UK Martin
 3. prof. MUDr. Peter Galajda, CSc., JLF UK Martin
 4. prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., LF UP Olomouc
 5. prof. MUDr. Petr Kolář, Ph.D., LF SZU Bratislava
 6. prof. MUDr. Ján Murín, CSc., EFESC, LF UK Bratislava
 7. prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD, UVLF Košice
 8. prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., MPH, FRCP, LF UK Bratislava
 9. doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc., LF UK Bratislava

Winter term03 October 2023
05 December 2023
Summer term
Winter term27 September 2022
25 October 2022
29 November 2022
Summer term14 March 2023
30 May 2023
Winter term5 October 2021
30 November 2021
Summer term22 March 2022
24 May 2022
Winter term6 October 2020
8 December 2020
Summer term16 March 2021
27 April 2021
1 June 2021
Winter term1 October 2019
3 December 2019
Summer term24 March 2020 (cancelled)
9 June 2020

Study at UPJŠ