Skip to content

Scientific Board

1minút, 58sekúnd

Members of Scientific Board
for tenure 2022-2026

Members of the academic community UPJS, Faculty of Medicine

 1. prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.
 2. doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD.
 3. prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
 4. prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.
 5. doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.
 6. prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
 7. prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
 8. Dr. h. c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH
 9. doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD. (from 28. 9. 2023)
 10. prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA
 11. doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
 12. doc. MUDr. Marek Lacko, PhD.
 13. prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH
 14. prof. Ing. Mária Mareková, CSc.
 15. prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
 16. prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.
 17. prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
 18. doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.
 19. prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
 20. doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., univerz. prof.
 21. prof. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA
 22. Dr. h. c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.
 23. doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.
 24. doc. MUDr. Silvia Timková, PhD.
 25. prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH
 26. prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.

External members of the Scientific Board UPJS, Faculty of Medicine

 1. MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH, CETC, UNLP Košice
 2. prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., JLF UK Martin
 3. prof. MUDr. Peter Galajda, CSc., JLF UK Martin
 4. prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., LF UP Olomouc
 5. prof. MUDr. Petr Kolář, Ph.D., LF SZU Bratislava
 6. prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. (from 28. 9. 2023)
 7. prof. MUDr. Ján Murín, CSc., EFESC, LF UK Bratislava
 8. prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD, UVLF Košice
 9. prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., MPH, FRCP, LF UK Bratislava
 10. doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc., LF UK Bratislava

Winter term03 October 2023
05 December 2023
30 January 2024
Summer term19 March 2024
14 May 2024
Winter term27 September 2022
25 October 2022
29 November 2022
Summer term14 March 2023
30 May 2023
Winter term5 October 2021
30 November 2021
Summer term22 March 2022
24 May 2022
Winter term6 October 2020
8 December 2020
Summer term16 March 2021
27 April 2021
1 June 2021
Winter term1 October 2019
3 December 2019
Summer term24 March 2020 (cancelled)
9 June 2020

Study at UPJŠ