Prejsť na obsah

Plán budov UPJŠ v Košiciach

0minút, 27sekúnd
Areál Rektorátu
Šrobárova 2
Parkovanie vozidiel a bicyklov v areáli Rektorátu UPJŠ Areál Lekárskej fakulty
Lekárska knižnica
Tr. SNP 1
Areál UNLP
Rastislavova 43
Prírodovedecká fakulta
Univerzitná knižnica
Jesenná 5
Park Angelinum 9
Právnická fakulta
Univerzitná knižnica
Predajňa skrípt
Kováčska 26
Fakulta verejnej správy
Univerzitná knižnica
Popradská 66
Filozofická fakulta
Univerzitná knižnica
Gutenberg
Moyzesova 9
Priestory PF v Botanickej záhrade, Mánesova 23 Areál BZ,
Mánesova 23
Areál ŠDaJ,
Medická 4 a 6
Areál ÚTVŠ,
Ondavská 21
(Medická 6)


Študuj na UPJŠ