UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Plán budov UPJŠ v Košiciach

Areál Rektorátu
Šrobárova 2
Parkovanie vozidiel a bicyklov v areáli Rektorátu UPJŠ Areál Lekárskej fakulty
Lekárska knižnica
Tr. SNP 1
Areál UNLP
Rastislavova 43
       
Prírodovedecká fakulta
Univerzitná knižnica
Jesenná 5
Park Angelinum 9

Právnická fakulta
Univerzitná knižnica
Predajňa skrípt
Kováčska 26

Fakulta verejnej správy
Univerzitná knižnica
Popradská 66
Filozofická fakulta
Univerzitná knižnica
Gutenberg
Moyzesova 9
       
Priestory PF v Botanickej záhrade, Mánesova 23 Areál BZ,
Mánesova 23
Areál ŠDaJ,
Medická 4 a 6
Areál ÚTVŠ,
Ondavská 21 
(Medická 6)
       

 

Posledná aktualizácia: 20.01.2022