Skip to content

Golden Graduation

0minút, 30sekúnd

V dňoch 19. a 20. októbra 2023 sa uskutoční na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach „ZLATÁ PROMÓCIA“ absolventov všeobecného lekárstva a stomatológie, ktorí ukončili štúdium v rokoch 1970, 1971, 1972, 1973.
Presný termín a čas promócie bude zverejnený na webovom sídle fakulty a prihláseným účastníkom bude zaslaná pozvánka.

Zoznam absolventov roku 1970, 1971, 1972, 1973 – Všeobecné lekárstvo
Zoznam absolventov roku 1970, 1971, 1972, 1973 – Stomatológia


Study at UPJŠ