Prejsť na obsah

Pracovné komisie AS UPJŠ LF

1minút, 21sekúnd

Zoznam členov pracovných komisií Akademického senátu UPJŠ LF
vo funkčnom období 2023-2027

predseda:RNDr. Andrej Miroššay, PhD.
členovia:JUDr. Monika Kajla, PhD.
doc. MUDr. Marek Lacko, PhD., univerzitný profesor
Juraj Danko
Maximilian Konstantin Kreitmaier
Petra Smrtníková
Kristína Vargovčíková
predseda:prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
členovia:prof. MUDr. Ján Fedačko, PhD.
RNDr. Andrej Miroššay, PhD.
doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., univerzitný profesor
Bianka Danielová Čarná
Juraj Danko
Maximilian Konstantin Kreitmaier
Kornélia Matejovie Linkesch
Samuel Tomášů
predseda:prof. Ing. Mária Mareková, CSc.
členovia:Ing. Martina Hámorská
prof. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.
MUDr. Kleanthia Efthymiou
Michaela Macková
Silvia Mihóková
Viktória Sivá
Kristína Vargovčíková
predseda:doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD., univerzitný profesor
členovia:prof. MUDr. Ján Fedačko, PhD.
MUDr. Martin Javorský, PhD., MPH
prof. Ing. Mária Mareková, CSc.
doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., univerzitný profesor
MUDr. Kleanthia Efthymiou
Silvia Mihóková
MUDr. Veronika Roškovičová
MUDr. Ester Tomajková
Samuel Tomášů
predseda:doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD.
členovia:doc. MUDr. Martin Janičko, PhD.
JUDr. Monika Kajla, PhD.
doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.
Bianka Danielová Čarná
Maroš Horňak
Michaela Macková
Samuel Tkáč
MUDr. Ester Tomajková
predseda:MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD.
členovia:Ing. Martina Hámorská
MDDr. Marcel Riznič, PhD.
Maroš Horňak
Viktória Sivá
Samuel Tkáč
náhradníci:
Kornélia Matejovie Linkesch
Petra Smrtníková

Študuj na UPJŠ