Skip to content

Point of Care sonografie (POCUS)

1minút, 40sekúnd

Centrum podpory medicínskeho vzdelávania  JLF UK , Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny UPJŠ
v spolupráci s POCUS ACADEMY s. r. o. a Slovenskou lekárskou komorou

Dovoľujeme si Vás pozvať na základný kurz

Point of Care sonografie (POCUS)

v urgentnej medicíne

25.11.2023       8.00-16:00 v Košiciach – Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny UPJŠ, Trieda SNP 1

26.11.2023       8:00-16:00 v Martine – Centrum podpory medicínskeho vzdelávania JLF UK Martin, Novomeského 7A

Program kurzu:

Fyzikálne princípy sonografie, princípy POCUS

Ovládanie sonografu (najmä prenosného)

POCUS pľúc (BLUE protocol)

POCUS srdca – základy

POCUS pri KPR (TRACE protocol)

Kompresný test žíl DKK (skríning žilovej trombózy)

POCUS brucha (zamerané na voľnú tekutinu močové cesty, močový mechúr, žlčník)

FAST protokol (POCUS pri závažnej traume)

FALLS protocol – (POCUS pri šoku)

Kurz je určený predovšetkým pre začiatočníkov v sonografii – lekárov záchrannej zdravotnej služby a urgentných príjmov, vhodné i pre lekárov akútnych oddelení (interné, OAIM, chirurgia). Lektorom a odb. garantom je MUDr. Branislav Koreň , lekár ZZS , člen Pracovnej skupiny urgentnej ultrasonografie SUMMK ČLS JEP, člen pracovnej skupiny POCUS pri SSUM a MK a ďalší lektor z okruhu priekopníkov POCUS MUDr. Vladimír Fedorák a MUDr. Ivana Jurčová. Kurz je zameraný predovšetkým na jednoduché kvalitatívne hodnotenie nálezov. Ťažiskom je sonografia pľúc a najzákladnejšie poznatky zjednodušenej echokardiografie, následne využité v uvedených protokoloch spolu s ďalšími vyšetreniami . Kurz je vedený v slovenčine. Súčasťou kurzu bude praktický nácvik na zdravých figurantoch a sonografickom simulátore v rámci každej kapitoly.

Cena 150€/účastníka                    

V cene obed, káva, minerálka, malé občerstvenie (obed 12:30-13:00)

Kredity CME: 7

Záujemci, prosím, prihláste sa mailom na pocusacademy22@gmail.com

PDF pozvánka


Study at UPJŠ