UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Výsledok prijímacej skúšky

Výsledok prijímacej skúšky

Prijímacie skúšky na Lekárskej fakulte UPJŠ zahájili 10. mája 2019 uchádzači o bakalárske štúdium v študijnom programe fyzioterapia testom pohybových schopností (gymnastická zostava, plávanie na 100 m a beh na 50 m).

Informácia ku stabilizačnému štipendiu

Informácia ku stabilizačnému štipendiu

Študenti nedostatkových odborov budú môcť získať stabilizačné štipendium. Motivovať študentov pre štúdium odborov, ktoré sú nedostatkové na trhu práce a zároveň spojené so starnutím populácie, by mal nový druh pôžičky – tzv. stabilizačné štipendium.

Medici ukončili roadshow "Spolu za krásny a zdravý úsmev"

Medici ukončili roadshow "Spolu za krásny a zdravý úsmev"

V pondelok 6. mája 2019 vyvrcholila v Košiciach najväčšia preventívna akcia v oblasti ústneho zdravia na Slovensku, ktorú zorganizovali študenti Lekárskej fakulty UPJŠ. Siedmy ročník podujatia, v rámci ktorého navštívili 21 slovenských miest, hodnotia pozitívne...

SLOVACRIN a MZ SR zorganizovali školenie koordinátorov klinického skúšania

SLOVACRIN a MZ SR zorganizovali školenie koordinátorov klinického skúšania

V dňoch 25. – 26. apríla 2019 sa v Bratislave  uskutočnil „Kurz pre koordinátorov a vedúcich oddelení klinických skúšaní v zdravotníckych zariadeniach“, ktoré moderovala medicínska riaditeľka infraštruktúry SLOVACRIN zastrešenej Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach MUDr. Beata Čečetková, PhD...