UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

POZVÁNKA na II. jesenné sympózium zdravotných vied

POZVÁNKA na II. jesenné sympózium zdravotných vied

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach organizuje v dňoch 19.-21. septembra II. jesenné sympózium zdravotných vied a Medzinárodnú konferenciu fyzioterapie a rehabilitácie, ktorej hlavnými témami sú aktuálne trendy vo fyzioterapii a rehabilitácii a publikovanie výsledkov...

Pozvánka pre zamestnancov a študentov UPJŠ

Pozvánka pre zamestnancov a študentov UPJŠ

Pozvánka na slávnostné zhromaždenie akademickej obce UPJŠ, ktoré sa uskutoční pri príležitosti jubilejného otvorenia akademického roka 2019/2020, spojeného s oslavami 60. výročia založenia UPJŠ a so slávnostnou inauguráciou rektora UPJŠ prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. 18.9.2019 o 10.00 hod. v priestoroch koncertnej sály Štátnej filharmónie v Košiciach...

Naše študentky bodovali na Akademických majstrovstvách Európy

Naše študentky bodovali na Akademických majstrovstvách Európy

Tretie miesto vybojovali pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika na European Universities Combat Championships v chorvátskom Záhrebe za športy karate, judo, taekwondo a kickbox študentky Lekárskej fakulty UPJŠ MDDr. Zuzana Schwartzová a Viktória Pillárová...
Srdečne gratulujeme!