UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Aktuality

DEKANSKÉ VOĽNO

DEKANSKÉ VOĽNO

Dekan Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty, prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. udeľuje učiteľom a študentom fakulty pri príležitosti Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých DEKANSKÉ VOĽNO dňa 31. októbra 2019 (štvrtok)...

Medici zorganizovali svoj piaty „Ružový október“

Medici zorganizovali svoj piaty „Ružový október“

Ďalší úspešný Ružový október pripravili v piatok a v sobotu študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. V piatok 18. októbra navštívili spoločnosť Lear Corporation Seating v Prešove a v sobotu 19. októbra pripravili infostánok v nákupnom centre Aupark v Košiciach, kde informovali príslušníčky nežného pohlavia o ženskom zdraví a potenciálnych rizikách...

Uskutočnila sa Zlatá promócia absolventov

Uskutočnila sa Zlatá promócia absolventov

V piatok 18. októbra 2019 sa uskutočnila „Zlatá promócia“ absolventov doktorského štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, ktorí promovali v rokoch 1968 a 1969. Slávnosti pripomínajúcej polstoročnicu od ukončenia ich štúdia sa zúčastnilo celkovo 76 absolventov fakulty z pôvodných 243 študentov, ktorí v spomínaných rokoch ukončili svoje štúdium...

POZVÁNKA na prednášky "GENERATION Z as a research challenge"

POZVÁNKA na prednášky "GENERATION Z as a research challenge"

Ústav psychológie zdravia UPJŠ LF Vás pozýva na na prednášky "GENERATION 'Z' AS A RESEARCH CHALLENGE" spojené s diskusiou, ktoré sa uskutočnia v budove Minerva na Šrobárovej 2 v Košiciach v utorok 22. októbra so začiatkom od 9. hodiny.

Markus Thiersch prednášal doktorandom o písaní vedeckých článkov

Markus Thiersch prednášal doktorandom o písaní vedeckých článkov

V týždni od 7. do 11. októbra 2019 sa na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach uskutočnili semináre pre študentov dennej formy PhD. štúdia pod vedením renomovaného prednášateľa dr. Markusa Thierscha, vedeckého pracovníka Univerzity v Zürichu nazvané „Scientific writting“...

Stretnutie zástupcov študentov UPJŠ LF a vedenia UNLP

Stretnutie zástupcov študentov UPJŠ LF a vedenia UNLP

Vo štvrtok 26. septembra 2019 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov študentov Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a vedenia Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, ktoré bolo výsledkom rokovania ministerky zdravotníctva, generálnych riaditeľov univerzitných nemocníc a zástupcov študentov z júna 2019 na pôde ministerstva zdravotníctva...

Pracovníci UPJŠ LF získali ocenenie Literárneho fondu

Pracovníci UPJŠ LF získali ocenenie Literárneho fondu

Vo štvrtok 26. septembra 2019 sa uskutočnilo v Obradnej sieni Zichyho paláca v Bratislave odovzdávanie cien Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018 a jedno z ocenení putovalo aj na Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach...