UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Skríningové testovanie na COVID-19

Skríningové testovanie na COVID-19

UPJŠ v Košiciach pripravuje testovanie svojich zamestnancov, doktorandov a ich rodinných príslušníkov. Skríningové testovanie na UPJŠ bude prebiehať 25.1.2021 a 26.1.2021 vo vstupných priestoroch Lekárskej fakulty UPJŠ na Triede SNP 1 v Košiciach.

Oznam o dištančnej výučbe

Oznam o dištančnej výučbe

Vážení zamestnanci a študenti,

na základe súčasnej epidemiologickej situácie nariaďujem konanie štátnych skúšok a skúšok z predmetov zimného semestra AR 2020/2021 výlučne dištančnou formou...

Prospechové štipendium na LF UPJŠ

Prospechové štipendium na LF UPJŠ

Prospechové štipendium LF UPJŠ v Košiciach sa priznáva za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku v súlade s čl. 4 Štipendijného poriadku fakulty, najviac desiatim percentám študentov okrem študentov tretieho stupňa.

Aktuálne správy Lekárskej fakulty

Spoločnosť LYNX ocenila najlepšiu diplomovú prácu na UPJŠ LF

Spoločnosť LYNX ocenila najlepšiu diplomovú prácu na UPJŠ LF

Spoločnosť LYNX pôsobiaca v oblasti informačných technológií opäť ocenila najlepšiu diplomovú prácu na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Víťazkou za Akademický rok 2019/2020 sa stala študentka 6. ročníka VL Katarína Pitoráková s prácou nazvanou „Neoadjuvantná onkoterapia pri karcinóme rekta“, ktorú vypracovala pod vedením školiteľa MUDr. Andreja Vrzgulu, PhD.

Lekárska fakulta získala darom takmer desaťtisíc PCR testov

Lekárska fakulta získala darom takmer desaťtisíc PCR testov

V piatok 16. októbra 2020 navštívil Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach biochemik Pavol Čekan, ktorý sa  podieľal na vývoji slovenských PCR testov na odhalenie nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenia COVID-19.  Ide o špeciálne testy pre slovenský kmeň SARS-CoV-2...

Bezplatne sme vyšetrili vzorky na COVID-19 u zahraničných študentov

Bezplatne sme vyšetrili vzorky na COVID-19 u zahraničných študentov

Lekárska fakulta UPJŠ pristupuje zodpovedne k riziku šírenia ochorenia COVID-19 a pre všetkých svojich zahraničných študentov zabezpečila bezplatné testovanie na nový koronavírus. V priebehu septembra sa uskutočnilo deväť hromadných odberov, pričom bolo otestovaných 1271 študentov a zachytili sme 18 pozitívnych osôb na vírus SARS-CoV-2...

Rokovanie zástupcov SLOVACRIN-u na pôde českého ministerstva školstva

Rokovanie zástupcov SLOVACRIN-u na pôde českého ministerstva školstva

Zástupcovia národnej výskumnej infraštruktúry SLOVACRIN, ktorú zastrešuje Lekárska fakulta UPJŠ, sa spoločne so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovítom Paulisom stretli v pondelok 31. augusta 2020 na pôde MŠMaTV ČR v Prahe s predstaviteľmi českého ministerstva školstva a českými odborníkmi pre vedu, výskum a inovácie...

Uskutočnili sa prijímacie skúšky na UPJŠ LF

Uskutočnili sa prijímacie skúšky na UPJŠ LF

V týždni od 29. júna do 3. júla sa uskutočnili na UPJŠ LF prijímacie skúšky na bakalárske štúdium zdravotníckych odborov (ošetrovateľstvo, fyzioterapia, verejné zdravotníctvo) a doktorské štúdium v študijných programoch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo...

Uskutočnil sa brífing s novinármi o vývoji prevratnej umelej pľúcnej ventilácie PMLV

Uskutočnil sa brífing s novinármi o vývoji prevratnej umelej pľúcnej ventilácie PMLV

Vo štvrtok 2. apríla 2020 sa uskutočnil pred Lekársku fakultou UPJŠ v Košiciach brífing, na ktorom odzneli informácie o vývoji umelej pľúcnej ventilácie PMLV navrhnutej skupinou lekárov a vedcov pre výskum pokročilých metód umelej pľúcnej ventilácie na LF UPJŠ v spolupráci s vývojármi z Chirany-Medical a.s. Stará Turá, ktorá posúva hranice možností pľúcnej ventilácie u kriticky chorých pacientov...

Zo života Lekárskej fakulty

Dekan ocenil výnimočných študentov

Dekan ocenil výnimočných študentov

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ocenil dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. desať študentov za vynikajúce študijné výsledky a päť študentov za ich aktívnu dobrovoľnícku činnosť pri testovaní na COVID-19...

HBSC tím realizuje ďalšiu štúdiu o dospievaní školákov

HBSC tím realizuje ďalšiu štúdiu o dospievaní školákov

Pracovníci Ústavu psychológie zdravia a metodológie výskumu UPJŠ LF realizujú štúdiu o dospievaní školákov ako súčasť medzinárodného projektu HBSC, ktorý sa na Slovensku realizuje každé štyri roky. Jej hlavným cieľom je preskúmať a porozumieť špecifikám dospievania dnešnej generácie školákov, a to najmä v oblasti školy, aktívneho životného štýlu či používania digitálnych technológií...

Medzinárodný deň študentstva oslavuje na UPJŠ LF vyše tritisíc študentov

Medzinárodný deň študentstva oslavuje na UPJŠ LF vyše tritisíc študentov

Medzinárodný deň študentstva oslavuje na Lekárskej fakulte UPJŠ vyše tritisíc študentov doktorského, magisterského a bakalárskeho štúdia. Fakulta od svojho založenia v septembri 1948 pripravila na svoje budúce povolanie už vyše 12-tisíc úspešných absolventov I. a II stupňa vysokoškolského štúdia...

UPJŠ pripravila hromadné testovanie na COVID-19 pre svojich zamestnancov a študentov

UPJŠ pripravila hromadné testovanie na COVID-19 pre svojich zamestnancov a študentov

V priestoroch Lekárskej fakulty UPJŠ na Triede SNP 1 sa v dňoch 30. októbra - 1. novembra 2020 realizovalo trojdňové testovanie na COVID-19, ktoré zorganizovala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre svojich zamestnancov, ich rodinných príslušníkov a študentov. Na testovanie sa prihlásilo asi tritisíc osôb a pomere náročnú logistiku bolo potrebné premyslieť počas dvoch dní...

Medici pomáhali pri testovaní obyvateľov v bardejovskom okrese

Medici pomáhali pri testovaní obyvateľov v bardejovskom okrese

Študenti UPJŠ LF sú pripravení pomôcť pri hromadnom testovaní Slovákov na COVID-19 v dňoch 31.10.-1.11. a 7.- 8. 11 2020. Generálnu skúšku má asi stovka z nich už za sebou vďaka testovaniu v Bardejovskom okrese. Nábor záujemcov do odberových tímov pomáhali organizovať členovia študentskej časti Akademického senátu UPJŠ LF, z ktorých viacerí si testovanie aj osobne vyskúšali...

Naši študenti v prezídiu European Dental Students‘ Association

Naši študenti v prezídiu European Dental Students‘ Association

Na valnom zhromaždení European Dental Students‘ Association (EDSA), ktoré sa kvôli situácii ohľadom koronavírusu konalo online 29. augusta 2020, boli do prezídia asociácie zvolení dvaja študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, členovia Slovenského spolku študentov zubného lekárstva (SSŠZL)....