UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Slávnostná imatrikulácia

Slávnostná imatrikulácia

Dňa 15. novembra 2018 o 10.00 hod. v Aule LF UPJŠ sa koná slávnostná imatrikulácia novoprijatých študentov 1. ročníka bakalárskeho a doktorského štúdia.

Dekanské voľno 31.10.2018

Dekanské voľno 31.10.2018

Dekan Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárskej fakulty prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. udeľuje učiteľom a študentom fakulty pri príležitosti Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých DEKANSKÉ VOĽNO dňa 31. októbra 2018 (streda). V uvedený deň sa výučba nekoná.

Výsledky doplňujúcich volieb do ŠČ AS UPJŠ LF

Výsledky doplňujúcich volieb do ŠČ AS UPJŠ LF

Vážená študentská časť akademickej obce Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty. Volebná a mandátová komisia pre doplňujúce voľby do študetnskej časti Akademického senátu UPJŠ LF zverejňuje výsledky  doplňujúcich volieb ...

Dekanské voľno 16.10.2018

Dekanské voľno 16.10.2018

Dekan Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárskej fakulty prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. udeľuje z dôvodu zhromaždenia Akademickej obce fakulty DEKANSKÉ VOĽNO dňa 16. októbra 2018 (utorok). V uvedený deň výučba končí o 12:00 hod.

Zhromaždenie Akademickej obce UPJŠ LF

Zhromaždenie Akademickej obce UPJŠ LF

V súlade s článkom 14 Štatútu UPJŠ Lekárskej fakulty a na základe uznesení AS UPJŠ LF 190/2018 a 191/2018 zo dňa 19. 9. 2018 predseda Akademického senátu UPJŠ Lekárskej fakulty zvoláva zhromaždenie Akademickej obce UPJŠ Lekárskej fakulty...

Zoznam kandidátov na funkciu dekana UPJŠ LF

Zoznam kandidátov na funkciu dekana UPJŠ LF

Vážená akademická obec Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty, VaMK AS UPJŠ LF pre voľbu kandidáta na funkciu dekana UPJŠ LF zverejňuje zoznam kandidátov na funkciu dekana UPJŠ LF...