UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Výzva na podávanie prihlášok Visegrad Scholarship Program – VSP

Výzva na podávanie prihlášok Visegrad Scholarship Program – VSP

Výzva na podávanie prihlášok pre získanie Vyšehradských štipendií (Visegrad Scholarship Program – VSP) pre magisterské, doktorandské a iné postgraduálne štúdium (študijný, alebo výskumný projekt po magisterskom štúdiu) s termínom podávania žiadostí do 15.3.2019.

Pozvánka na Zlatú promóciu 2019

Pozvánka na Zlatú promóciu 2019

V piatok 18. októbra 2019 sa uskutoční na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach „ZLATÁ PROMÓCIA“ absolventov všeobecného a zubného lekárstva / stomatológie, ktorí ukončili štúdium v rokoch 1968 a 1969. Absolventi uvedených rokov sa môžu prihlásiť na túto slávnostnú udalosť zaslaním svojich kontaktných údajov formou návratky do 30. júna 2019.