UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Pozvánka na Slovenské sympózium o cievnom prístupe

Pozvánka na Slovenské sympózium o cievnom prístupe

V piatok 22. júna 2018 sa v kongresovej sále VÚSCH, a.s. uskutoční odborné podujatie „Slovenské sympózium o cievnom prístupe“ s medzinárodnou účasťou, ktoré organizuje Klinika cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a.s. spoločne so Slovenskou spoločnosťou pre cievny prístup...

Výsledok prijímacej skúšky

Výsledok prijímacej skúšky

V dňoch 11. – 15.6. a 19.6.2018 na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach pokračujú prijímacie skúšky pre štúdium doktorských, magisterských a bakalárskych študijných programov písomným testom.

Docentka Silvia Toporcerová sa stala Slovenkou roka

Docentka Silvia Toporcerová sa stala Slovenkou roka

Cenu v kategórii zdravotníctvo získala v ankete Slovenka roka 2018 zamestnankyňa Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, odborníčka v oblasti gynekológie a asistovanej reprodukcie doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., MBA.

Výsledok prijímacej skúšky

Výsledok prijímacej skúšky

Prijímacie skúšky na Lekárskej fakulte UPJŠ zahájili 14. mája 2018 uchádzači o bakalárske štúdium v študijnom programe fyzioterapia testom pohybových schopností (gymnastická zostava, beh a plávanie).