UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Dekanské voľno 29.10.2021

Dekanské voľno 29.10.2021

Dekan Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty, prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. udeľuje študentom fakulty pri príležitosti Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých DEKANSKÉ VOĽNO dňa 29. októbra 2021 (piatok) ...

Rektorské voľno 2.11.2021

Rektorské voľno 2.11.2021

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. udeľuje Rektorské voľno dňa 2.11.2021 pri príležitosti Pamiatky zosnulých.

Covid automat pre zimný semester AR 2021/2022

Covid automat pre zimný semester AR 2021/2022

Výučba na UPJŠ LF bude v zimnom semestri AR 2021/2022 prebiehať prezenčnou formou. Prijaté opatrenia vychádzajú z Covid Automatu zverejneného Úradom verejného zdravotníctva SR, zohľadňujúceho lokálnu epidemickú situáciu...

UPJŠ získala značku „HR Excellence in Research“

UPJŠ získala značku „HR Excellence in Research“

Značku „HR Excellence in Research“ udeľuje Európska komisia univerzitám a výskumným inštitúciám ako dôkaz, že dodržiavajú 40 princípov a zásad Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov.

Aktuálne správy Lekárskej fakulty

Zlatá promócia

Zlatá promócia

UPJŠ LF plánovala na 15. október 2021 „ZLATÚ PROMÓCIU” absolventov všeobecného a zubného lekárstva, ktorí ukončili štúdium v rokoch 1970 a 1971, avšak v súvislosti s aktuálnym vývojom epidemiologickej situácie na Slovensku sa toto poduajtie neuskutoční...

Našu fakultu navštívil rektor Univerzity Karlovej profesor Tomáš Zima

Našu fakultu navštívil rektor Univerzity Karlovej profesor Tomáš Zima

Na UPJŠ LF zavítal v stredu 18. augusta 2021 rektor Univerzity Karlovej prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, ktorého privítal dekan UPJŠ LF prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., predseda Akademického senátu UPJŠ LF doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD., tajomníčka fakulty Ing. Libuša Sabolová a šestica prodekanov...

Zo života Lekárskej fakulty

Príhovor dekana k začiatku akademického roka 2021/2022

Príhovor dekana k začiatku akademického roka 2021/2022

"Vážené kolegyne a kolegovia, milé študentky a študenti, stojíme na prahu nového akademického roka 2021/2022 a dúfame, že bude iný, ako ten vlaňajší, počas ktorého sme takmer všetku teoretickú výučbu realizovali dištančnou formou a praktickej výučby sa mohli v letnom semestri zúčastniť iba vyššie ročníky..."

Prednosta ZTB Ján Rosocha získal Cenu predsedu KSK

Prednosta ZTB Ján Rosocha získal Cenu predsedu KSK

Cena predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2020 bola v sobotu 4. septembra 2021 udelená prednostovi Združenej tkanivovej banky Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach MVDr. Jánovi Rosochovi, CSc...