UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Aktuálny COVID-19 SEMAFOR

Aktuálny COVID-19 SEMAFOR

Platný od 12.4.2021

Riadia sa ním vyučujúci a študenti 
Aktualizácia na základe epidemickej situácie

"COVID-19 SEMAFOR" sprehľadní platné nariadenia

"COVID-19 SEMAFOR" sprehľadní platné nariadenia

Vážení študenti,
kvôli lepšej prehľadnosti podmienok výučby a platných protiepidemických nariadení s ohľadom na meniace sa okolnosti v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu sme pre Vás pripravili prehľadný semafor, ktorý bude zverejnený na našej webovej stránke a Facebooku.

Oznam o dištančnej výučbe

Oznam o dištančnej výučbe

Vážení zamestnanci a študenti,

na základe súčasnej epidemiologickej situácie nariaďujem konanie štátnych skúšok a skúšok z predmetov zimného semestra AR 2020/2021 výlučne dištančnou formou...

Aktuálne správy Lekárskej fakulty

Výsledok prijímacej skúšky

Výsledok prijímacej skúšky

V dňoch 7.6. – 11.6. a 15.6.2021 na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach sa uskutočňujú prijímacie skúšky pre štúdium doktorských, magisterských a bakalárskych študijných programov.

Podpis Dohody o spolupráci UPJŠ s Univerzitou Karlovou v Prahe

Podpis Dohody o spolupráci UPJŠ s Univerzitou Karlovou v Prahe

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a dekan Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. podpísali v stredu 26. mája 2021 počas oficiálnej návštevy Univerzity Karlovej v Prahe Dohodu o Vedeckej, pedagogickej a kultúrnej spolupráci medzi oboma univerzitami...

Výsledok prijímacej skúšky

Výsledok prijímacej skúšky

Prijímacie skúšky na Lekárskej fakulte UPJŠ zahájili 7. mája 2021 uchádzači o bakalárske štúdium v študijnom programe fyzioterapia testom pohybových schopností (gymnastická zostava a beh na 50 m). Z epidemiologických dôvodov plávanie na 100 m sa neuskutočnilo.

Zlatá promócia

Zlatá promócia

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta plánuje na deň 15. október 2021 „ZLATÚ PROMÓCIU” absolventov všeobecného a zubného lekárstva, ktorí ukončili štúdium v rokoch 1970 a 1971.

Zo života Lekárskej fakulty

V pondelok 22. februára 2021 začala praktická výučba vo vyšších ročníkoch

V pondelok 22. februára 2021 začala praktická výučba vo vyšších ročníkoch

Vzhľadom na udelenie výnimky študentom medicíny a niektorých ďalších zdravotníckych odborov na cestu do školy a do špecializovaného výučbového zariadenia Vládou SR pripravila Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach od pondelka 22. februára prechod na prezenčnú formu praktickej výučby pre takmer tristo študentov vyšších ročníkov...

Uskutočnil sa prvý virtuálny Deň otvorených dverí na našej fakulte

Uskutočnil sa prvý virtuálny Deň otvorených dverí na našej fakulte

Vo štvrtok 4. februára 2021 sme záujemcom o štúdium v slovenskom jazyku na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach ponúkli vôbec po prvý krát možnosť nahliadnuť do našej „kuchyne“ formou virtuálneho Dňa otvorených dverí a to v živom vysielaní na našom facebookovom profile...

Slovenka roka 2021 z UPJŠ?

Slovenka roka 2021 z UPJŠ?

Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom už po trinástykrát vyhlásili anketu SLOVENKA ROKA 2021.

Dekan ocenil výnimočných študentov

Dekan ocenil výnimočných študentov

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ocenil dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. desať študentov za vynikajúce študijné výsledky a päť študentov za ich aktívnu dobrovoľnícku činnosť pri testovaní na COVID-19...