UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Medici motivovali k používaniu schodov namiesto výťahov

Medici motivovali k používaniu schodov namiesto výťahov

V stredu 5. decembra 2018 sa v budove Lekárskej fakulty UPJŠ uskutočnila akcia „Hýb sa do schodov!“ (NO ELEVATORS DAY), ktorú organizoval Spolok medikov mesta Košice v snahe upozorniť na fyzický pohyb ako významný prvok v prevencii mnohých civilizačných ochorení...

Medici zorganizovali mimoriadne úspešný MOVEMBER

Medici zorganizovali mimoriadne úspešný MOVEMBER

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach pripravili v sobotu 24. novembra 2018 štvrtý ročník osvetovej akcie MOVEMBER zameranej na šírenie informovanosti o rakovine semenníkov a prostaty u návštevníkov nákupného centra Aupark v Košiciach...

Prof. Zuzana Gdovinová získala ocenenie „Môj lekár“

Prof. Zuzana Gdovinová získala ocenenie „Môj lekár“

Ocenenie „Môj lekár“ získala na prvom ročníku oceňovania Asociáciou na ochranu práv pacienta pracovníčka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc. FESO, FEAN, prednostka Neurologickej kliniky UPJŠ LF a UNLP Košice.