UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Aktuálny COVID-19 SEMAFOR

Aktuálny COVID-19 SEMAFOR

Platný od 22.2.2021

Riadia sa ním vyučujúci a študenti 
Aktualizácia na základe epidemickej situácie

Letný semester AR 2020/2021 - aktuálne informácie

Letný semester AR 2020/2021 - aktuálne informácie

NOVÉ! Príkaz rektora č. 5/2021 k spresneniu realizácie výučby a realizácie pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v čase od 22.02.2021
Príkaz rektora č. 3/2021 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v čase od 08.02.2021
Príkaz rektora č. 2/2021 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v čase od 20.01.2021
Príkaz rektora č. 1/2021 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v čase od 04.01.2021

"COVID-19 SEMAFOR" sprehľadní platné nariadenia

"COVID-19 SEMAFOR" sprehľadní platné nariadenia

Vážení študenti,
kvôli lepšej prehľadnosti podmienok výučby a platných protiepidemických nariadení s ohľadom na meniace sa okolnosti v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu sme pre Vás pripravili prehľadný semafor, ktorý bude zverejnený na našej webovej stránke a Facebooku.

Oznam o dištančnej výučbe

Oznam o dištančnej výučbe

Vážení zamestnanci a študenti,

na základe súčasnej epidemiologickej situácie nariaďujem konanie štátnych skúšok a skúšok z predmetov zimného semestra AR 2020/2021 výlučne dištančnou formou...

Prospechové štipendium na LF UPJŠ

Prospechové štipendium na LF UPJŠ

Prospechové štipendium LF UPJŠ v Košiciach sa priznáva za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku v súlade s čl. 4 Štipendijného poriadku fakulty, najviac desiatim percentám študentov okrem študentov tretieho stupňa.

Aktuálne správy Lekárskej fakulty

Zlatá promócia

Zlatá promócia

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta plánuje na deň 15. október 2021 „ZLATÚ PROMÓCIU” absolventov všeobecného a zubného lekárstva, ktorí ukončili štúdium v rokoch 1970 a 1971.

Všetkým zamestnancom a študentom UPJŠ LF!

Všetkým zamestnancom a študentom UPJŠ LF!

S okamžitou platnosťou nariaďujem prechod na dištančnú výučbu v kompletnom rozsahu na podklade vyhodnotenia aktuálnej epidemickej situácie a usmernenia RÚVZ Košice až do odvolania.

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., dekan UPJŠ LF

Získali sme testovacie kity na britskú verziu nového koronavírusu

Získali sme testovacie kity na britskú verziu nového koronavírusu

Naša fakulta získala od slovenskej firmy MultiplexDX, za ktorou stojí výskumník Pavol Čekan, tisícku vyšetrovacích testov detegujúcich britskú verziu vírusu SARS-CoV-2. S testovacími kitmi už pracujú zamestnanci v akreditovanom laboratóriu na diagnostiku SARS-CoV-2 na Lekárskej fakulte UPJŠ, ktoré vedie prof. MVDr. Monika Halánová, PhD. ...

OČKOVANIE: VÝZVA PRE ŠTUDENTOV

OČKOVANIE: VÝZVA PRE ŠTUDENTOV

Všetci študenti lekárskych aj nelekárskych študijných odborov sa môžu nechať už teraz zaočkovať proti ochoreniu Covid-19, pokiaľ prichádzajú nejakým spôsobom do kontaktu s pacientmi (nemocnice, odberové centrá a p.)...

Spoločnosť LYNX ocenila najlepšiu diplomovú prácu na UPJŠ LF

Spoločnosť LYNX ocenila najlepšiu diplomovú prácu na UPJŠ LF

Spoločnosť LYNX pôsobiaca v oblasti informačných technológií opäť ocenila najlepšiu diplomovú prácu na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Víťazkou za Akademický rok 2019/2020 sa stala študentka 6. ročníka VL Katarína Pitoráková s prácou nazvanou „Neoadjuvantná onkoterapia pri karcinóme rekta“, ktorú vypracovala pod vedením školiteľa MUDr. Andreja Vrzgulu, PhD.

Zo života Lekárskej fakulty

V pondelok 22. februára 2021 začala praktická výučba vo vyšších ročníkoch

V pondelok 22. februára 2021 začala praktická výučba vo vyšších ročníkoch

Vzhľadom na udelenie výnimky študentom medicíny a niektorých ďalších zdravotníckych odborov na cestu do školy a do špecializovaného výučbového zariadenia Vládou SR pripravila Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach od pondelka 22. februára prechod na prezenčnú formu praktickej výučby pre takmer tristo študentov vyšších ročníkov...

Uskutočnil sa prvý virtuálny Deň otvorených dverí na našej fakulte

Uskutočnil sa prvý virtuálny Deň otvorených dverí na našej fakulte

Vo štvrtok 4. februára 2021 sme záujemcom o štúdium v slovenskom jazyku na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach ponúkli vôbec po prvý krát možnosť nahliadnuť do našej „kuchyne“ formou virtuálneho Dňa otvorených dverí a to v živom vysielaní na našom facebookovom profile...

Dekan ocenil výnimočných študentov

Dekan ocenil výnimočných študentov

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ocenil dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. desať študentov za vynikajúce študijné výsledky a päť študentov za ich aktívnu dobrovoľnícku činnosť pri testovaní na COVID-19...

HBSC tím realizuje ďalšiu štúdiu o dospievaní školákov

HBSC tím realizuje ďalšiu štúdiu o dospievaní školákov

Pracovníci Ústavu psychológie zdravia a metodológie výskumu UPJŠ LF realizujú štúdiu o dospievaní školákov ako súčasť medzinárodného projektu HBSC, ktorý sa na Slovensku realizuje každé štyri roky. Jej hlavným cieľom je preskúmať a porozumieť špecifikám dospievania dnešnej generácie školákov, a to najmä v oblasti školy, aktívneho životného štýlu či používania digitálnych technológií...

Medzinárodný deň študentstva oslavuje na UPJŠ LF vyše tritisíc študentov

Medzinárodný deň študentstva oslavuje na UPJŠ LF vyše tritisíc študentov

Medzinárodný deň študentstva oslavuje na Lekárskej fakulte UPJŠ vyše tritisíc študentov doktorského, magisterského a bakalárskeho štúdia. Fakulta od svojho založenia v septembri 1948 pripravila na svoje budúce povolanie už vyše 12-tisíc úspešných absolventov I. a II stupňa vysokoškolského štúdia...

UPJŠ pripravila hromadné testovanie na COVID-19 pre svojich zamestnancov a študentov

UPJŠ pripravila hromadné testovanie na COVID-19 pre svojich zamestnancov a študentov

V priestoroch Lekárskej fakulty UPJŠ na Triede SNP 1 sa v dňoch 30. októbra - 1. novembra 2020 realizovalo trojdňové testovanie na COVID-19, ktoré zorganizovala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre svojich zamestnancov, ich rodinných príslušníkov a študentov. Na testovanie sa prihlásilo asi tritisíc osôb a pomere náročnú logistiku bolo potrebné premyslieť počas dvoch dní...