UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Aktuality

POZOR: NOVÁ INFORMÁCIA k zhoršeniu epidemiologickej situácie

POZOR: NOVÁ INFORMÁCIA k zhoršeniu epidemiologickej situácie

S ohľadom na aktualizované "Uznesenie vlády Slovenskej  republiky č.  695 z 24.11.2021" výučba na Lekárskej fakulte UPJŠ ostáva zachovaná v prezenčnej  forme na predklinických aj klinických pracoviskách s obmedzením počtu študentov ako  doposiaľ...

Aktuálne správy Lekárskej fakulty

Imatrikulácia

Imatrikulácia

UPJŠ LF plánovala na november 2021 „IMATRIKULÁCIU” študentov prvého ročníka, avšak v súvislosti s aktuálnym vývojom epidemiologickej situácie na Slovensku sa toto podujatie neuskutoční...

PRÍHOVOR DEKANA k Medzinárodnému dňu študentstva

PRÍHOVOR DEKANA k Medzinárodnému dňu študentstva

    Milí študenti,
    rok ubehol veľmi rýchlo a ja sa Vám opäť prihováram pri príležitosti 17. novembra, v Deň boja za slobodu a demokraciu, ktorým si pripomíname odkaz Nežnej revolúcie z roku 1989 aj Medzinárodný deň študentstva.
A opäť sa Vám pripomínam v pohnutých časoch...

Zo života Lekárskej fakulty

Spoločnosť LYNX ocenila najlepšiu diplomovú prácu

Spoločnosť LYNX ocenila najlepšiu diplomovú prácu

Cenu za najlepšiu diplomovú prácu za akademický rok 2020/2021 udelenú spoločnosťou LYNX získala v utorok 16. novembra 2021 študentka 6. ročníka všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach Dana Lešová...

Študenti hovorili s mužmi o rizikách rakoviny prostaty a semenníkov

Študenti hovorili s mužmi o rizikách rakoviny prostaty a semenníkov

V piatok 12. novembra sa v OC Aupark uskutočnil ďalší ročník osvetového podujatia MOVEMBER zameraný na mužské zdravie. Do akcie sa zapojilo 16 medikov, ktorí v rámci nej informovali najmä príslušníkov mužského pohlavia o rizikách rakoviny prostaty a semenníkov...

Príhovor dekana k začiatku akademického roka 2021/2022

Príhovor dekana k začiatku akademického roka 2021/2022

"Vážené kolegyne a kolegovia, milé študentky a študenti, stojíme na prahu nového akademického roka 2021/2022 a dúfame, že bude iný, ako ten vlaňajší, počas ktorého sme takmer všetku teoretickú výučbu realizovali dištančnou formou a praktickej výučby sa mohli v letnom semestri zúčastniť iba vyššie ročníky..."

Prednosta ZTB Ján Rosocha získal Cenu predsedu KSK

Prednosta ZTB Ján Rosocha získal Cenu predsedu KSK

Cena predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2020 bola v sobotu 4. septembra 2021 udelená prednostovi Združenej tkanivovej banky Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach MVDr. Jánovi Rosochovi, CSc...

Virtuálna prehliadka