Skip to content

Defended Diploma theses

3minút, 31sekúnd

Supervisor: Silvia Farkašová Iannaccone, MD, PhD., assoc. prof.

Monika Kukoľová: Dusenie v súdnolekárskej praxi (2023)
Barbora Kolková: Poškodenie zdravia zvýšenou teplotou vo forenznej praxi (2023)
Lucia Magálová: Etické aspekty týkajúce sa konca života (2023)
Filip Marga: Poškodenie zdravia nízkou teplotou prostredia v súdnolekárskej expertíze (2023)
Samuel Čobirka: Forenzná analýza smrteľných poranení elektrických prúdom a bleskom (2023)
Jasper Benner: Gaseous poisoning in medicolegal practice (2023)
Petra Malki: Medicolegal investigation of fatal aviation accidents (2023)
Ioannis – Alexandros Christias: Child abuse and neglect syndrome in medicolegal practice (2023)
Adam Lysina: Forenzné posudzovanie náhlych úmrtí so zameraním na kardiovaskulárny systém (2022)
Gabriela Gyimesiová: Súdnolekárska analýza smrteľných otráv etylalkoholom a metylalkoholom (2022)
Julia Demir: Sudden death in childhood (2022)
Kristína Hodermarszká: Súdnolekárska entomológia: vyšetrenie hmyzu na mŕtvom tele (2021)
Saira Iqbal: An autopsy study of patterns of homicidal deaths (2021)
Aleksandra Anna Domańska: Dental malpractice (2020)
Daria Chernyshova: Forensic investigation of insects on the human body (2020)
Zuzana Kundrátová: Význam stomatologickej expertízy pri stanovení veku jedinca v súdnolekárskej praxi (2020)
Lukáš Pompa: Význam stomatologickej identifikácie pri ľudských kostrových nálezoch (2019)
Mária Gáborová: Prehliadka živej osoby v súdnolekárskej expertíze (2019)
Mária Keruľ-Kmecová: Forenzné posudzovanie úmrtí v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom (2019)
Adnan Anwar: Medico-legal analysis of craniocerebral injuries in traffic accidents (2018)
Michal Janečko: Forenzná analýza smrteľných poranení pri pádoch (2018)
Monika Mudráková: Smrť vo vode v súdnolekárskej praxi (2018))
Adam Kružliak: Súdnolekárska analýza prípadov obesení (2018)
Matúš Kušnier: Súdnolekárske aspekty samovrážd so zameraním na toxikologické vyšetrenia (2018)
Simona Fejerčáková: Nenásilné úmrtia u detí do 15 rokov (2016)
Konstantinos Iatridis: Violent deaths in childhood with regard to orofacial findings (2015)
Eirini-Melina Chasanea-Petra: Forensic Identification from teeth (2015)
Olga Adrakta: Sudden deaths in childhood with regard to orofacial findings (2015)
Panagiotis Giannakopoulus: Presence of alcohol and drugs in case of suicide (2013)
Ján Bajaj: Primárne pravé otravy hubami u detí do 15 rokov (2013)

Supervisor: Dorota Sopková, MD, PhD. 

Peter Jevčák: Stanovenie post mortem intervalu (2023)
Alexandra Kawaschová: Pitva ako hlavný nástroj súdneho lekárstva (2023)
Khaled Mohammed Khaled Abu Shelbaya: Ethical challenges in healthcare during COVID-19 pandemic (2023)
Felix Johannes Quitsch: Medicolegal investigation of gunshot wounds (2023)
Frederic Marcel Herden: Medicolegal investigation of temperature-related deaths (2023)
Sara Mei Melal Madueño: Medicolegal death investigation (2023)
Sara Coccoli: Neonatal autopsy (2022)

 

Supervisor: Nikita Bobrov, MD, CSc.

Regina Isabela Gonçalves Cordeiro: Medico-legal issues of sexual delicts (2019)
Giacomo Fiorita: Blunt injuries of thoracic region in medico-legal practice (2019)
Nikolaos Daniilidis: Ethics issues of medico-legal autopsy (2019)
Nikolaos-Georgios Theodorakis: Dental identification in forensic medicine (2019)
Ondrej Zoltán:Strelné poranenia v súdnolekárskej praxi (2019)
Igor Chełmicki: Medico-legal analysis of deaths by burning in East-Slovakian region (2018)
Adrianna Aneta Nurek: Medico-legal analysis of drowning cases in East-Slovakian region (2018)
Reham Ahmed: Medico-legal evaluation of orofacial soft tissue injuries (2018)
Konstantinos Mastoris: Medico-legal evaluation of maxillary injuries (2018)
Harpreet Singh Rupal: Medico-legal evaluation of mandibulary injuries (2018)
Nigel Pandiarajan: Medico-legal analysis of firearm suicides (2016)
Hadeel Mohammedzamil J. Shaynawy: Deaths and neglect cases of children in East-Slovakian Roma population (2016)
Adrian Wiliam Sheahan: Fractures of the hyoid bone in cases of mechanical aphyxation (2016)
Apostolos Katsoras: Forensic analysis of legal and illegal drugs by autopsy reports (2014)
Spyridon Manesis: Medico-legal analysis of ethyl alcohol abuse by autopsy reports (2014)
Christian Boldt: Dating and timing of human soft tissue injuries (2013)
Ghadah Abdulrahman A. Algabr: Medico-Legal Analysis of child abuse and neglect cases (2013)
Yosra Khalil A. Alhuzaifi: Medico-legal analysis of child mortality between 2000 and 2010 (2013)
Miroslava Dulínová: Súdnolekárske aspekty smrteľných prípadov týrania, zneužívania a zanedbávania dieťaťa (2013)
Matúš Maruniak: Súdnolekárska analýza smrteľných dopravných nehôd členov posádky motorových vozidiel (2013)
Michaela Čopová: Vyšetrenie vzoriek biologického materiálu odobratého na mieste činu (2009)
Jozef Pisko: Návykové látky a smrteľné dopravné nehody na Východnom Slovensku súvisiace s ich využívaním (2008)
Tomáš Kovalčík: Odbúravanie návykových látok z ľudského organizmu (2008)
Jozef Mačák: Novotvorba alkoholov v odobratých vzorkách krvi (2008)


Study at UPJŠ