Skip to content

Diploma theses currently being solved

0minút, 28sekúnd

Supervisor: Silvia Farkašová Iannaccone, MD, PhD., assoc. prof.
Natália Franeková: Poranenia ostrým predmetom v súdnolekárskej praxi
Dominik Mol: Forenzná analýza smrteľných dopravných nehôd cyklistov
Alžbeta Balážová: Smrteľné dopravné nehody motocyklistov
Anna-Lena Schneider: Autoerotic fatalities
Jennifer Hoffmann: Explosives and blast injuries in forensic practise
Dominika Bakšiová: Smrteľné dopravné nehody chodcov

Supervisor:  Dorota Sopková, MD, PhD.
Alexandra Hetesiová: Právne a etické aspekty medicínskych úkonov súvisiacich s mŕtvym ľudským telom
Blažo Mrdja: Suicide as a cause of death


Study at UPJŠ