Skip to content

Publications

14minút, 54sekúnd

2021

ADC Scientific papers in foreign journals (8)

 1. An overview on the recent applications of agarose as a green biopolymer in micro-extraction-based sample preparation techniques [elektronický zdroj] / Hadi Tabani … [et al.]. – Projekt: Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení – ITMS ITMS 26220220153.
  In: Talanta : the International Journal of Pure and Applied Analytical Chemistry. – ISSN 1873-3573. – Roč. 224, (2021), art. no. 121892, s. [1-11]. – Spôsob prístupu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039914020311838#!. 10.1016/j.talanta.2020.121892 DOI; CCC; SCOPUS; WOS CC;
  [TABANI, Hadi (25%) – ALEXOVIČ, Michal (25%) – SABO, Ján (25%) – RAMOS PAYÁN, María (25%) ]
   
 2. Automation of single cell proteomic sample preparation [elektronický zdroj] / Michal Alexovič, Ján Sabo, Rémi Longuespée. – Projekt: Inovatívna stratégia k diagnostike a terapii karcinómu prsníka na základe zmien proteómu cirkulujúcich leukocytov – APVV APVV-19-0476 ; Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života – ITMS ITMS 2014+ 313011V446.
  In: Proteomics. – ISSN 1615-9861. – supl. Roč. 21, č. 23-24 (2021), art. no. 2100198, s. [1-11]. – Spôsob prístupu: https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pmic.202100198. 10.1002/pmic.202100198 DOI; CCC; SCOPUS; WOS CC;
  [ALEXOVIČ, Michal (75%) – SABO, Ján (20%) – KONGUESPÉE, Remi (5%) ]
   
 3. Diagnostic Test Accuracy of First-Void Urine Human Papillomaviruses for Presence Cervical HPV in Women: Systematic Review and Meta-Analysis / Peter Bober, Peter Firment, Ján Sabo. – Projekt: Inovatívna stratégia k diagnostike a terapii karcinómu prsníka na základe zmien proteómu cirkulujúcich leukocytov – APVV APVV-19-0476.
  In: International journal of environmental research and public health : open access journal. – ISSN 1661-7827. – Roč. 18, č. 18 (2021), art. no. 13314, s. [1-15]. 10.3390/ijerph182413314 DOI; CCC; SCOPUS; WOS CC;
  [BOBER, Peter (75%) – FIRMENT, Peter DOK-51-E (5%) – SABO, Ján (20%) ]
   
 4. Evidence for enhancement of anisotropy persistence in kinematic magnetohydrodynamic turbulent systems with finite-time correlations / E. Jurčišinová … [et al.]. – Projekt: Štúdium univerzálnych vlastností difúznych procesov v turbulentných prostrediach – VEGA 2/0065/17 ; Anomálne škálovanie v turbulentných systémoch s narušenou symetriou – VEGA 2/0081/21 ; Frustrované kovové magnetické systémy – APVV APVV-17-0020.
  In: Physical Review E : Statistical, nonlinear, biological, and soft matter physics. – ISSN 2470-0045. – Roč. 104, č. 1 (2021), art. no. 015101, s. 015101-1-015101-13. 10.1103/PhysRevE.104.015101 DOI; CCC; SCOPUS; WOS CC;
  [JURČIŠINOVÁ, Eva (25%) – JURČIŠIN, Marián (25%) – MENKYNA, Martin (25%) – REMECKÝ, Richard (25%) ]
   
 5. Ground state and stability of the fractional plateau phase in metallic Shastry-Sutherland system TmB4 [elektronický zdroj] / Matúš Orendáč … [et al.].
  In: Scientific Reports. – ISSN 2045-2322. – Roč. 11, č. 1 (2021), -6835. – Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85103196597&origin=resultslist. 10.1038/s41598-021-86353-5 DOI; CCC; SCOPUS; WOS CC;
  [ORENDAC, Matus (10%) – GABANI, Slavomir (10%) – FARKASOVSKY, Pavol (10%) – GAZO, Emil (10%) – KACMARCIK, Jozef (10%) – MARCIN, Miroslav (10%) – PRISTAS, Gabriel (10%) – SIEMENSMEYER, Konrad (10%) – SHITSEVALOVA, Natalya (10%) – FLACHBART, Karol (10%) ]
   
 6. Microproteomic sample preparation [elektronický zdroj] / Michal Alexovič, Ján Sabo, Rémi Longuespée. – Projekt: Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života – ITMS ITMS 2014+ 313011V446 ; Inovatívna stratégia k diagnostike a terapii karcinómu prsníka na základe zmien proteómu cirkulujúcich leukocytov – APVV APVV-19-0476 ; SFB 1389 SFB 1389.
  In: Proteomics. – ISSN 1615-9861. – Roč. 21, č. 9 (2021), art. no. 2000318, s. 1-16. – Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85102045208&origin=resultslist. 10.1002/pmic.202000318 DOI; SCOPUS; WOS CC; CCC;
  [ALEXOVIČ, Michal (75%) – SABO, Ján (20%) – LONGUESPÉE, Rémi (5%)
   
 7. Tear fluid biomarkers in major depressive disorder: Potential of spectral methods in biomarker discovery [elektronický zdroj] / Kristína Krajčíková … [et al.]. – Projekt: Slzná tekutina a sliny v preventívnej, prediktívnej a personalizovanej medicíne – VEGA 1/0333/20 ; Analýza rizikových faktorov životného štýlu študentov vysokých škôl a poslucháčov Univerzity tretieho veku – KEGA 005UPJŠ-4/2019 ; Príprava a štúdium nanomateriálov pre technológie na konverziu a prenos energie – VEGA 1/0204/18 ; Štúdium vzniku a progresie parodontitíd využitím najnovších molekulárno-biochemických metód – VEGA 1/0559/18.
  In: Journal of Psychiatric Research. – ISSN 1879-1379. – Roč. 138, (2021), s. 75-82. – Spôsob prístupu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395621001886. 10.1016/j.jpsychires.2021.03.038 DOI; SCOPUS; WOS CC; CCC;
  [KRAJČÍKOVÁ, Kristína DOK-51-I (7%) – SEMANČÍKOVÁ, Erika (7%) – ZAKUŤANSKÁ, Katarína DOK-14-I (7%) – KONDRAKHOVA, Daria M. DOK-14-I (7%) – MAŠLANKOVÁ, Jana (7%) – STUPÁK, Marek (7%) – TALIAN, Ivan (7%) – TOMAŠOVIČOVÁ, Natália (7%) – KIMÁKOVÁ, Tatiana (5%) – KOMANICKÝ, Vladimír (7%) – DUBAYOVÁ, Katarína (7%) – BREZNOŠČÁKOVÁ, Dagmar (5%) – PÁLOVÁ, Eva (7%) – SEMANČÍK, Juraj (6%) – TOMEČKOVÁ, Vladimíra (7%) ]
   
 8. Two-phase agarose gel-electromembrane extraction: Effect of organic solvent as an acceptor phase in electroendosmosis flow phenomenon / Majid Maghsoudi … [et al.]. – Projekt: Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení – ITMS ITMS 26220220153.
  In: Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis : an international journal on all drug-related topics in pharmaceutical, biomedical and clinical analysis : a Sponsored Journal of the American Association of Pharmaceutical Scientists. – ISSN 0731-7085. – Roč. 195, (2021), art. no. 113862, s. [1-9]. 10.1016/j.jpba.2020.113862 DOI; SCOPUS; CCC; WOS CC;
  [MAGHSOUDI, Majid (25%) – NOJAVAN, Saeed (25%) – ALEXOVIČ, Michal (25%) – TABANI, Hadi (25%) ]

ADE – Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch ( 1 )

 1. Dentálne kompozitné výplňové materiály ako možný zdroj toxickej záťaže ľudského organizmu / Tkáčiková S., Sabo J. .
  In: Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství : časopis České stomatologické společnosti ČLS JEP=Czech dental journal. – ISSN 1213-0613. – Roč. 121, č. 2 (2021), s. 48-54. 10.51479/cspzl.2021.007 DOI;
  [TKÁČIKOVÁ, Soňa (95%) – SABO, Ján (5%) ]
  MSEP 033518

ADM – Scientific papers in foreign journals registered in the Web of Science or SCOPUS databases ( 2 )

 1. A low-voltage electro-membrane extraction for quantification of imatinib and sunitinib in biological fluids [elektronický zdroj] / Ali Zeraatkar Moghaddam … [et al.]. – Projekt: Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života – ITMS ITMS 2014+ 313011V446 ; Inovatívna stratégia k diagnostike a terapii karcinómu prsníka na základe zmien proteómu cirkulujúcich leukocytov – APVV APVV-19-0476.
  In: Bioanalysis. – ISSN 1757-6199. – Roč. 13, č. 18 (2021), s. 1401-1413. – Spôsob prístupu: http://ws.isiknowledge.com/cps/openurl/service?url_ver=Z39.88-2004&rft_id=info:ut/WOS:000695497600001. 10.4155/bio-2021-0138 DOI; WOS CC; SCOPUS;
  [MOGHADDAM, Ali Zeraatkar (20%) – BAMERI, Amir Ehsan (20%) – GANJALI, Mohammad Reza (20%) – ALEXOVIČ, Michal (20%) – JAZI, Mehdi Erfani (10%) – TABANI, Hadi (10%) ]
  MSEP 033710
   
 2. Simultaneous separation and quantification of acidic and basic dye specimens via a dual gel electro-membrane extraction from real environmental samples [elektronický zdroj] / Samira Mohammad Rezaei … [et al.].
  In: Journal of the Iranian Chemical Society. – ISSN 1735-2428. – Roč. 18, č. 8 (2021), s. 2091-2099. – Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099814334&origin=resultslist. 10.1007/s13738-021-02167-2 DOI; SCOPUS; WOS CC;
  [REZAEI, Samira Mohammad (25%) – MAKAREM, Somayeh (25%) – ALEXOVIČ, Michal (25%) – TABANI, Hadi (25%) ]
  MSEP 033709
   

V3 – Scientific output of publishing activities from the journal ( 1 )

 1. 1 Proteóm slinných exozómov ako nový prostriedok pre diagnostiku orálnych ochorení / Laputková G…. [et al.]. – recenzované. – Projekt: Budovanie infraštruktúry v centre excelentnosti SEPO-II – ITMS ITMS 26220120039 ; Využitie proteomickej analýzy distálnych humánnych tekutín pri stanovení ochorení čeľustno-sánkového kĺbu a pri hodnotení účinnosti liečby pomocou intra-artikulárnej aplikácie kyseliny hyalurónovej – VEGA 1/0196/20.
  In: Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství : časopis České stomatologické společnosti ČLS JEP=Czech dental journal. – ISSN 1213-0613. – Roč. 121, č. 3 (2021), s. 75-82.
  [LAPUTKOVÁ, Galina (30%) – TALIAN, Ivan (30%) – SCHWARTZOVÁ, Vladimíra (30%) – SCHWARTZOVÁ, Zuzana DOK-51-E (5%) – SABO, Ján (5%) ]

2020

Scientific papers in foreign journals

Scientific papers in foreign journals ( 6 )

 1. Gel electromembrane extraction: Study of various gel types and compositions toward diminishing the electroendosmosis flow / Hadi Tabani … [et al.].
  In: Microchemical Journal : devoted to the application of microtechniques in all branches of science. – ISSN 0026-265X. – Roč. 153, (2020), s. 104520-104520. – DOI 10.1016/j.microc.2019.104520
  [TABANI, Hadi (25%) – KHODAEI, Kamal (25%) – VARANUSUPAKUL, Pakorn (25%) – ALEXOVIČ, Michal (25%) ]
  MSEP 031839
   
 2. MALDI-TOF MS profiling in the discovery and identification of salivary proteomic patterns of temporomandibular joint disorders [elektronický zdroj] / Galina Laputková … [et al.]. – Projekt: Využitie proteomickej analýzy distálnych humánnych tekutín pri stanovení ochorení čeľustno-sánkového kĺbu a pri hodnotení účinnosti liečby pomocou intra-artikulárnej aplikácie kyseliny hyalurónovej – VEGA 1/0196/20 ; Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení – OP Výskum a vývoj ITMS 26220220153.
  In: Open Chemistry. – ISSN 2391-5420. – Roč. 18, č. 1 (2020), s. 1173-1180, online. – Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85093666883&origin=resultslist. – DOI 10.1515/chem-2020-0174
  [LAPUTKOVÁ, Galina (40%) – TALIAN, Ivan (25%) – SCHWARTZOVÁ, Vladimíra (25%) – SCHWARTZOVÁ, Zuzana DOK-51-E (10%) ]
  MSEP 032793
   
 3. Microchip isotachophoresis coupled to surface-enhanced Raman spectroscopy for pharmaceutical analysis / Marian Masár … [et al.]. – recenzované. – Projekt: Aplikačné možnosti nových ortogonálnych miniaturizovaných a mikroseparačných analytických systémov pre rýchly monitoring biologických, environmentálnych a forezných vzoriek – APVV APVV-17-0318 ; Viacrozmerové miniaturizované separačné metódy kombinované s iónovo pohyblivostnou spektrometriou pre environmentálnu a biomedicínsku analýzu – APVV APVV-0259-12 ; Priemyselný výskum nových liečiv na báze rekombinantných proteínov – ŠF EÚ – ERDF ITMS 26240220034 ; Vývoj nových techník úpravy biomedicínskych a environmentálnych vzoriek pre pokročilé kombinované analytické metódy – VEGA 1/0787/18.
  In: Microchimica Acta : an international journal on micro and trace analysis. – ISSN 0026-3672. – Roč. 187, č. 8 (2020), art. no. 448, s. 1-11. – DOI 10.1007/s00604-020-04436-y
  [MASÁR, Marián (30%) – TROŠKA, Peter (30%) – HRADSKI, Jasna (30%) – TALIAN, Ivan (10%) ]
  MSEP 032758
 4. mPTP Proteins Regulated by Streptozotocin-Induced Diabetes Mellitus Are Effectively Involved in the Processes of Maintaining Myocardial Metabolic Adaptation / Natalia Andelova …[et al.]. – recenzované. – Projekt: Mitochondrie ako kľúčový efektor v procesoch kardioprotektívnych intervencií – VEGA 2/0121/18 ; Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii – APVV APVV-15-0119 ; Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení – ITMS 26230120009.
  In: International Journal of Molecular Sciences : Open Access Journal. – ISSN 1661-6596. – Roč. 21, č. 7 (2020), art. no. 2622, s. [1-20]. – DOI 10.3390/ijms21072622
  [ANDELOVÁ, Natália (25%) – WACZULÍKOVÁ, Iveta (25%) – TALIAN, Ivan (20%) – SÝKORA, Matúš (5%) – FERKO, Miroslav (25%) ]
  MSEP 033011
 5. Optimisation of urine sample preparation for shotgun proteomics [elektronický zdroj] / Soňa Tkáčiková, Ivan Talian, Ján Sabo. – Projekt: Budovanie infraštruktúry v centre excelentnosti – SEPO II 26220120039.
  In: Open Chemistry. – ISSN 2391-5420. – Roč. 18, č. 1 (2020), s. 850-856, online. – Spôsob prístupu: https://www.degruyter.com/view/journals/chem/18/1/article-p850.xml. – DOI 10.1515/chem-2020-0150
  [TKÁČIKOVÁ, Soňa (65%) – TALIAN, Ivan (30%) – SABO, Ján (5%) ]
  MSEP 032656
 6. Recent advances in robotic protein sample preparation for clinical analysis and other biomedical applications / Michal Alexovič … [et al.]. – Projekt: Budovanie infraštruktúry v centre excelentnosti SEPO-II ITMS – ITMS 26220120039.
  In: Clinica Chimica Acta : International Journal of Clinical Chemistry and Diagnostic Laboratory Medicine. – ISSN 0009-8981. – Roč. 507, (2020), -116. – DOI 10.1016/j.cca.2020.04.015
  [ALEXOVIČ, Michal (75%) – URBAN, Pawel L. (1%) – TABANI, Hadi (1%) – SABO, Ján (23%) ]
  MSEP 032462

BFB – Abstracts of professional works from domestic events (conferences …) ( 1 )

 1. Diagnostický potenciál sĺz pri depresívnej poruche / Kristína Krajčíková … [et al.].
  In: X. Česko-Slovenské neuropsychiatrické sympózium : Abstrakta. – Košice : Epamed, 2020. – S. 1-2.
  [KRAJČÍKOVÁ, Kristína DOK-51-I (9.1%) – SEMANČÍKOVÁ, Erika (9.09%) – MAŠLANKOVÁ, Jana (9.09%) – STUPÁK, Marek (9.09%) – PÁLOVÁ, Eva (9.09%) – TALIAN, Ivan (9.09%) – ZAKUŤANSKÁ, Katarína DOK-14-I (9.09%) – TOMAŠOVIČOVÁ, Natália (9.09%) – KONDRAKHOVA, Daria M. DOK-14-I (9.09%) – KOMANICKÝ, Vladimír (9.09%) – TOMEČKOVÁ, Vladimíra (9.09%) ]

Rok 2019

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

KACÍROVÁ, Mária, BOBER, Peter, ALEXOVIČ, Michal, TOMKOVÁ, Zuzana, TKÁČIKOVÁ, Soňa, TALIAN, Ivan, MEDEROVÁ, Lenka, BÉREŠOVÁ, Daniela, TÓTH, Róbert, ANDRAŠINA, Igor, KOŽLEJOVÁ, Zuzana,  KILÍK, Róbert, DIVIN, Radek, SABO, Ján: Differential urinary proteomic analysis of endometrial cancer, In: Physiological research. – ISSN 0862-8408. – Roč. 68, č. 4 (2019), s. 483-490. – DOI 10.33549/physiolres.934375

TABANI, Hadi, SHOKRI, Ali, TIZRO, Shakila, NOVAJAN, Saeed, VARANUSUPAKUL, Pakorn, ALEXOVIČ, Michal: Evaluation of dispersive liquid–liquid microextraction by coupling with green-based agarose gel-electromembrane extraction : An efficient method to the tandem extraction of basic drugs from biological fluids, In: Talanta : the International Journal of Pure and Applied Analytical Chemistry. – ISSN 0039-9140. – Roč. 199, (2019), s. 329-335. – DOI 10.1016/j.talanta.2019.02.078

SMOLKOVÁ, Romana, SMOLKO, Lukáš, ZELEŇÁK, Vladimír,,KUCHÁR, Juraj, GYEPES, Róbert, TALIAN, Ivan, SABO, Ján, BIŠČÁKOVÁ, Zuzana, RABAJDOVÁ, Miroslava: Impact of the central atom on human genomic DNA and human serum albumin binding properties in analogous Zn(II) and Cd(II) complexes with mefenamic acid, In: Journal of Molecular Structure. – ISSN 0022-2860. – Roč. 1188, (2019), s. 42-50. – DOI 10.1016/j.molstruc.2019.03.078

TABANI, Hadi, KHODAEI, Kamal, MOGHADDAM, Ali Zeraatkar, ALEXOVIČ, Michal, MOVAHED, Siyavash Kazemi, ZARE, Farzaneh Dorabadi, DABIRI, Minoo: Introduction of graphene-periodic mesoporous silica as a new sorbent for removal: experiment and simulation, In: Research on Chemical Intermediates : An International Journal. – ISSN 0922-6168. – Roč. 45, č. 4 (2019), s. 1795-1813. – DOI 10.1007/s11164-018-3698-0

KILÍK, Róbert,  BOBER, Peter, ROPOVIK, Ivan, BEŇAČKA, Roman, GENČI, Ján, NEČAS, Alois, SABO, Ján:         Proteomic Analysis of Plasma Proteins after Low-Level Laser Therapy in Rats / In: Physiological research. – ISSN 0862-8408. – Roč. 68, č. 4 (2019), s. 399-404. – DOI 10.33549/physiolres.934377

BOBER, Peter, ALEXOVIČ, Michal, TOMKOVÁ, Zuzana, KILÍK, Róbert, SABO, Ján: RHOA and mDia1 promotes apoptosis of breast cancer cells via a high dose of doxorubicin treatment, In: Open Life Sciences : formerly Central European Journal of Biology. – ISSN 2391-5412. – Roč. 14, č. 1 (2019), s. 619-627. – DOI 10.1515/biol-2019-0070

BOBER, Peter, TOMKOVÁ, Zuzana, ALEXOVIČ, Michal, ROPOVIK, Ivan, SABO, Ján: The unfolded protein response controls endoplasmic reticulum stress-induced apoptosis of MCF-7 cells via a high dose of vitamin C treatment, In: Molecular Biology Reports. – ISSN 0301-4851. – Roč. 46, č. 1 (2019), s. 1275-1284.

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

TKÁČIKOVÁ, Soňa, KOŽLEJOVÁ, Zuzana, SABO, Ján: Degradácia biologickej vzorky z pohľadu proteomickej analýzy, In: Folia medica Cassoviensia. – ISSN 1337-7817. – Roč. 73, č. 1 (2019), s. 26-30.
 

Rok 2018

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

ALEXOVIČ, Michal, DOTSIKAS, Yannis, BOBER, Peter, SABO, Ján: Achievements in robotic automation of solvent extraction and related approaches for bioanalysis of pharmaceuticals / Alexovič, M. … [et al.]. In: Journal of Chromatography B : Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences. – ISSN 1570-0232. – č. 1092 (2018), s. 402-421. – DOI 10.1016/j.jchromb.2018.06.037

TABANI, Hadi, NOJAVAN, Saeed, ALEXOVIČ, Michal, SABO, Ján: Recent developments in green membrane-based extraction techniques for pharmaceutical and biomedical analysis, In: Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis : an international journal on all drug-related topics in pharmaceutical, biomedical and clinical analysis : a Sponsored Journal of the American Association of Pharmaceutical Scientists. – ISSN 0731-7085. – č. 160 (2018), s. 244-267. – DOI 10.1016/j.jpba.2018.08.002

LAPUTKOVÁ, Galina, SCHWARTZOVÁ, Vladimíra, BÁNOVČIN, Juraj,  ALEXOVIČ, Michal, SABO, Ján: Salivary protein roles in oral health and as predictors of caries risk, In: Open Life Sciences : formerly Central European Journal of Biology. – ISSN 2391-5412. – Roč. 13, č. 1 (2018), s. 174-200. – DOI 10.1515/biol-2018-0023

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

KOŽLEJOVÁ, Zuzana, SABO, Ján,  ANDRAŠINA, Igor: Imunoproteomika karcinómu prsníka, In: Acta chemotherapeutica : časopis Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti SLS. – ISSN 1335-0579. – Roč. 27, č. 1 (2018), s. 134-137.

DUBAYOVÁ, Katarína, ŠPRINCOVÁ, Adriana, ČANDOVÁ, Dáša, LUČKOVÁ, Iveta, SABO, Ján, ADAM, Jozef, KOZELKA, Ľubomír, KILÁRSKA, Kornélia, KARABINOŠ, Anton: Incidence and association of the human papilloma virus (HPV) and four selected bacterial sexually transmitted pathogens with normal, nonneoplastic and neoplastic cervical cytology, In: Newslab : recenzovaný časopis laboratórnej medicíny. – ISSN 1338-9661. – Roč. 9, č. 1 (2018), s. 12-15.

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

DUBAYOVÁ, Katarína, KOŽLEJOVÁ, Zuzana, VAŠKOVÁ, Judita , ČAKANOVÁ, Gladys, KIKTAVÁ, Mária,GUMAN, Tomáš, SABO, Ján, KARABINOŠ, Anton: Detekcia mutácií v géne FLT3 u pacientov východoslovenského regiónu In: Klinická onkologie : časopis České a Slovenské onkologické společnosti : Journal of the Czech and Slovak Oncological Society. – ISSN 0862-495X. – Roč. 31, č. 3 (2018), s. 200-206

SEMANČÍKOVÁ, Erika, TKÁČIKOVÁ, Soňa, TALIAN, Ivan, BOBROV, Nikita, FARKAŠOVÁ IANNACCONE, Silvia, ŠIMONOVÁ, Jana, FIRMENT, Jozef, DUBINSKÁ, Slávka,  PÁLOVÁ, Eva: Potencionálne proteíny samovrážd – pilotná štúdia, In: Psychiatrie : časopis pro moderní psychiatrii. – ISSN 1211-7579. – Roč. 22, č. 2 (2018), s. 54-59.

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

SAVKA, Patrik, TALIAN, Ivan, GENČI, Ján: Štatistické spracovanie výsledkov proteomických experimentov [elektronický zdroj], In: Electrical Engineering and Informatics 9 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : TUKE, 2018. – ISBN 9788055327136. – S. 526-531, online. – Spôsob prístupu: http://eei.fei.tuke.sk/data/EEI_IX.pdf.


Study at UPJŠ