Prejsť na obsah

Zlatá promócia

0minút, 40sekúnd

Pozvánka na Zlatú promóciu 2023

Vážení absolventi,
v dňoch 19. a 20. októbra 2023 sa uskutoční na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach „ZLATÁ PROMÓCIA“ absolventov všeobecného lekárstva a stomatológie, ktorí ukončili štúdium v rokoch 1970, 1971, 1972, 1973.

Absolventi uvedených rokov sa môžu prihlásiť na túto slávnostnú udalosť zaslaním svojich kontaktných údajov formou návratky do 30. júna 2023 na adresu:

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Študijné oddelenie
Trieda SNP 1
040 11 Košice

Presný termín a čas promócie bude zverejnený na webovom sídle fakulty a prihláseným účastníkom bude zaslaná pozvánka.

Zoznam absolventov roku 1970, 1971, 1972, 1973 – Všeobecné lekárstvo

Zoznam absolventov roku 1970, 1971, 1972, 1973 – Stomatológia

NÁVRATKA na stiahnutie

Tešíme sa na stretnutie s Vami!


Študuj na UPJŠ