Skip to content

Стратегія людських ресурсів для дослідників

0minút, 6sekúnd

Знак «HR Excellence in Research» присуджується Європейською комісією університетам та дослідницьким інститутам як доказ того, що вони відповідають 40 принципам Європейської хартії для дослідників та Кодексу поведінки для найму дослідників.

Стратегія людських ресурсів для дослідників (The Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R) є інструментом підтримки практичної реалізації принципів Хартії та Кодексу.

Більше інформації: https://www.upjs.sk/univerzita/hrs4r/


Навчання в УПЙШ