Prejsť na obsah

Stratégia ľudských zdrojov vo výskume

1minút, 22sekúnd

AKtuality

Zobraziť viac:

Školenia pre výskumníkov a výskumníčky na UPJŠ

Horizon Europe: Vaša cesta k financovaniu výskumu a inovácií

Termín: 27.6.2024
Miesto:
Cieľom workshopu je poskytnúť účastníkom hlbší pohľad na program Horizon Europe, jeho príležitosti a benefity. Účastníci sa dozvedia, ako tento program funguje, aké sú jeho hlavné ciele a priority, a aké možnosti financovania ponúka. Súčasťou budú aj skúsenosti úspešných žiadateľov a hodnotiteľov.

Zvládanie náročných (akademických) situácií a starostlivosť o seba

Zvládanie náročných (akademických) situácií a starostlivosť o seba

Termín: 13.6.2024 13:30 – 15:00
Miesto: AS2S2, Sokrates (Moyzesova 9)
V akademickom prostredí, kde pracovná náplň variuje medzi prácou s ľuďmi a dosahovaním výkonových cieľov, čelíme vyššiemu riziku stresu, vyčerpania až vyhorenia. Bez ohľadu na pozíciu, zvládanie náročných situácií a starostlivosť o seba sú dôležitou súčasťou pre udržanie rovnováhy a dlhodobej pohody. Na kurze budú predstavené konkrétne nástroje na to, ako si zreflektovať prežívané náročné situácie a ako si nastaviť každodenné fungovanie. Workshop je zameraný na praktické precvičovanie postupov, ktoré vedú k zlepšeniu znášania stresu, zvládania kríz a prevencii vyhorenia.

Zobraziť viac:

Implementačná fáza

Kontaktné osoby

prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.

Prorektorka pre vedu, výskum a agendu projektov

silvia.rucinska@upjs.sk

+421 917 686 691

Mgr. Mária Vasiľová, PhD.

Referentka Referátu pre zahraničné vzťahy UPJŠ

maria.vasilova@upjs.sk

+421 55 234 1159