Prejsť na obsah

Stratégia ľudských zdrojov vo výskume

1minút, 46sekúnd

AKtuality

Zobraziť viac:

Implementačná fáza

Kariéra na UPJŠ

Kontaktné osoby

doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.

Prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu

silvia.rucinska@upjs.sk

prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.

Prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium

peter.fedorocko@upjs.sk

Mgr. Mária Vasiľová, PhD.

Referentka Referátu pre zahraničné vzťahy UPJŠ

maria.vasilova@upjs.sk


Študuj na UPJŠ