Prejsť na obsah

Stratégia ľudských zdrojov vo výskume

2minút, 1sekúnd

AKtuality

Zobraziť viac:

Inicializačná fáza

V januári 2020 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika vyjadrila v liste Európskej komisii záujem o zavedenie HRS4R na UPJŠ a prevzala záväzok voči Európskej komisii dodržiavať zásady, ktoré v marci 2005 prijala Európska komisia v podobe Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov… Zistiť viac

Dotazníkový prieskum

Do celouniverzitného prieskumu sa zapojilo 463 zamestnancov a doktorandov, zapojili sa všetky fakulty a relevantné pracoviská univerzity… Zistiť viac

Komisie inicializačnej fázy

HRS4R na UPJŠ riadi projektový tím a odborné komisie, ktoré analyzovali súčasný stav v oblasti riadenia ľudských zdrojov na UPJŠ… Zistiť viac

Implementačná fáza

Kontaktné osoby

prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.

Prorektorka pre vedu, výskum a agendu projektov

silvia.rucinska@upjs.sk

+421 917 686 691

Mgr. Mária Vasiľová, PhD.

Referentka Referátu pre zahraničné vzťahy UPJŠ

maria.vasilova@upjs.sk

+421 55 234 1159