Pavol Jozef Šafárik University in Kosice - Faculty of Medicine

українська
AIS2

Department Staff

Trieda SNP 1, 040 11 Košice Slovenská verzia
 
Head:
prof. MVDr. Monika Halánová, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3374
 
Deputy Head for Education:
MUDr. Ingrid Babinská, PhD., MPH VoIP: (+421 55) 234 3270
 
Secretary:
Eva Poľáková VoIP: (+421 55) 234 3375
 
Professors:
prof. MVDr. Lýdia Čisláková, CSc. VoIP: (+421 55) 234 3207
prof. MVDr. Peter Juriš, CSc. VoIP: (+421 55) 234 3204
 
Assistant Professor:
MVDr. Veronika Bednárová, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3267
 
Research Specialists:
MVDr. Elena Hatalová, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3375
MUDr. Zuzana Kalinová, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3386
Mgr. Lenka Petrová, PhD. (MD)  
 
PhD. Students:
RNDr. Mariia Logoida VoIP: (+421 55) 234 3267
MVDr. Vladimíra Turčok Šimová  

 

Last update: 03.09.2020