Prejsť na obsah

Zamestnanci

0minút, 40sekúnd

Trieda SNP 1, 040 11  Košice


Prednosta:
prof. MVDr. Monika Halánová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3374
ORCID iD icon

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
MUDr. Ingrid Babinská, PhD., MPH Tel./VoIP: +421 55 234 3270
ORCID iD icon

Sekretárka:
Eva Poľáková Tel./VoIP: +421 55 234 3375

Profesor:
prof. MVDr. Peter Juriš, CSc. Tel./VoIP: +421 55 234 3204

Docent:
doc. MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH Tel./VoIP: +421 55 234 3207

Odborný asistent:
MVDr. Veronika Bednárová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3267

Lektor:
PhDr. Ladislav Tomčo, MPH

Výskumní pracovníci:
MVDr. Elena Hatalová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3267
MUDr. Zuzana Kalinová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3386
PhDr. Lenka Petrová, PhD. (MD) Tel./VoIP: +421 55 234 3375

Interný doktorand:
MVDr. Vladimíra Turčok Šimová (RD)


Študuj na UPJŠ