UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 
Prednosta:
prof. MVDr. Monika Halánová, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3374
 
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
MUDr. Ingrid Babinská, PhD., MPH VoIP: (+421 55) 234 3270
 
Sekretárka:
Eva Poľáková VoIP: (+421 55) 234 3375
 
Profesori:
prof. MVDr. Lýdia Čisláková, CSc. VoIP: (+421 55) 234 3207
prof. MVDr. Peter Juriš, CSc. VoIP: (+421 55) 234 3204
 
Odborný asistent:
MVDr. Veronika Bednárová, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3267
 
Výskumní pracovníci:
MVDr. Elena Hatalová, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3375
MUDr. Zuzana Kalinová, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3386
Mgr. Lenka Petrová, PhD. (MD)  
 
Interní doktorandi:
RNDr. Mariia Logoida VoIP: (+421 55) 234 3267
MVDr. Vladimíra Turčok Šimová  
Posledná aktualizácia: 03.09.2020