Skip to content

Student research

0minút, 21sekúnd

Presented works

Datovanie ostrých, tupých a kombinovaných poranení mäkkých tkanív človeka pomocou imunohistochemických metód vyšetrenia [Timing of human sharp, blunt and combined force soft tissue injuries by immunohistochemical methods]
A. Gajdošová (5VL), K. Gavendová (5VL)
Department of Forensic Medicine, UPJŠ v Košiciach, Faculty of Medicine
Supervisors: Nikita Bobrov, MD, CSc., Silvia Farkašová Iannaccone, MD, PhD. assoc. prof.
Year: 2014


Study at UPJŠ