Prejsť na obsah

ŠVOČ

0minút, 16sekúnd

Prezentované práce

Datovanie ostrých, tupých a kombinovaných poranení mäkkých tkanív človeka pomocou imunohistochemických metód vyšetrenia
A. Gajdošová (5VL), K. Gavendová (5VL)
Ústav súdneho lekárstva, UPJŠ v Košiciach, LF
Školitelia: MUDr. Nikita Bobrov, CSc., doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD.
Rok: 2014


Študuj na UPJŠ