Skip to content

Staff

0minút, 35sekúnd

Trieda SNP 1, 040 11 Košice, Tel.: +421 55 622 4275


Head:
doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3448 
ORCID iD icon

Deputy Head for Education:
MUDr. Dorota Sopková, PhD., MBA Tel./VoIP: +421 55 234 3221
ORCID iD icon

Secretary:
Drahomíra Slovenská Tel./VoIP: +421 55 234 3450

Lecturers:
MUDr. Viktória Briškárová Tel./VoIP: +421 55 234 3451
MUDr. Ingrid Nerantzakis Tel./VoIP: +421 55 234 3458
MUDr. Michaela Pristášová Tel./VoIP: +421 55 234 3454

Laboratory Technician:
Mgr. Andrea Schubertová Tel./VoIP: +421 55 234 3460

Other Employee:
Michal Hudák     Tel./VoIP: +421 55 234 3457

Other Educational Base:
Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS,
Ipeľská 1, 043 74 Košice Tel.: +421 55 28526 46, 47, 48


Study at UPJŠ