UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

Trieda SNP 1, 040 11 Košice, Tel./fax: (+421 55) 622 4275 English version
 
Prednosta:
doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3448
 
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
MUDr. Dorota Sopková, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3221
 
Sekretárka:
Drahomíra Slovenská   VoIP: (+421 55) 234 3450
 
Asistent:
MUDr. Ingrid Nerantzakis   VoIP: (+421 55) 234 3458
 
Lektor:
MUDr. Viktória Briškárová   VoIP: (+421 55) 234 3451
 
Laborant:
Mgr. Andrea Schubertová   VoIP: (+421 55) 234 3460
 
Ďalší zamestnanec:  
Michal Hudák   VoIP: (+421 55) 234 3457
 
Špecializované výučbové zariadenie:
Súdnolekárske a patologickoanatomické
pracovisko ÚDZS, Ipeľská 1, 043 74 Košice
(+421 55) 28526 46, 47, 48  

 

Posledná aktualizácia: 10.09.2021