Prejsť na obsah

Zamestnanci

0minút, 37sekúnd

Trieda SNP 1, 040 11 Košice, Tel.: +421 55 622 4275


Prednosta:
doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3448 
ORCID iD icon

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
MUDr. Dorota Sopková, PhD., MBA Tel./VoIP: +421 55 234 3221
ORCID iD icon

Sekretárka:
Drahomíra Slovenská Tel./VoIP: +421 55 234 3450

Lektori:
MUDr. Viktória Briškárová Tel./VoIP: +421 55 234 3451
MUDr. Ingrid Nerantzakis Tel./VoIP: +421 55 234 3458
MUDr. Michaela Pristášová Tel./VoIP: +421 55 234 3454

Laborant:
Mgr. Andrea Schubertová Tel./VoIP: +421 55 234 3460

Ďalší zamestnanec:  
Michal Hudák     Tel./VoIP: +421 55 234 3457

Špecializované výučbové zariadenie:
Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS,
Ipeľská 1, 043 74 Košice Tel.: +421 55 28526 46, 47, 48


Študuj na UPJŠ