Skip to content

Staff

1minút, 7sekúnd

Trieda SNP 1, 040 11  Košice


Prednosta:
prof. Ing. Mária Mareková, CSc. Tel./VoIP: +421 55 234 3368
ORCID iD icon

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
doc. RNDr. Marek Stupák, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3338
ORCID iD icon

Sekretárka:  
Iveta Horňáková Tel./VoIP: +421 55 234 3401

Profesori:
doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD., univerzitná profesorka Tel./VoIP: +421 55 234 3377
doc. RNDr. Vladimíra Tomečková, PhD., univerzitná profesorka Tel./VoIP: +421 55 234 3226

Docenti:
doc. Ing. Katarína Dubayová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3493
doc. Mgr. Peter Urban, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3444

Odborní asistenti:
doc. MUDr. Anna Birková, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3447
MUDr. Eva Ďurovcová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3401
RNDr. Katarína Fiedlerová Tel./VoIP: +421 55 234 3401
Ing. Beáta Hubková, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3365
MUDr. Renáta Lenártová, PhD.    
RNDr. Jana Mašlanková, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3234
RNDr. Lukáš Smolko, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3262
RNDr. Ivana Špaková, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3259

Výskumní pracovníci:
RNDr. Zuzana Badovská, PhD.  
doc. RNDr. Beáta Čižmárová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3447
doc. RNDr. Janka Vašková, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3232

Laboranti:
Marta Bugošová praktikáreň – Tel./VoIP: +421 55 234 3235
Mgr. Marcela Petrenková praktikáreň – Tel./VoIP: +421 55 234 3230
Mgr. Alena Suchá praktikáreň – Tel./VoIP: +421 55 234 3235
Mgr. Anna Zimová praktikáreň – Tel./VoIP: +421 55 234 3230

Ďalší zamestnanci:
Beáta Stribulová Tel./VoIP: +421 55 234 3254
Andrea Mikitová Tel./VoIP: +421 55 234 3254

Interní doktorandi:
RNDr. Michaela Abrahamovská Tel./VoIP: +421 55 234 3275
Mgr. Peter Artimovič Tel./VoIP: +421 55 234 3275
Mgr. Eva Kriváková Tel./VoIP: +421 55 234 3275
Mgr. Gabriela Sabolová
RNDr. Monika Švecová Tel./VoIP: +421 55 234 3275
RNDr. Ivana Večurkovská Tel./VoIP: +421 55 234 3275


Study at UPJŠ