UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 
Prednosta:
prof. Ing. Mária Mareková, CSc.   VoIP: (+421 55) 234 3368
 
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
doc. RNDr. Marek Stupák, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3338
 
Sekretárka:    
Ivana Silvášiová   VoIP: (+421 55) 234 3401
 
Docenti:
doc. Ing. Katarína Dubayová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3493
doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3377
doc. RNDr. Vladimíra Tomečková, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3226
doc. Mgr. Peter Urban, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3444
 
Odborní asistenti:
MUDr. Anna Birková, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3447
MUDr. Eva Ďurovcová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3401
Ing. Beáta Hubková, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3365
RNDr. Jana Mašlanková, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3234
MUDr. Angela Molčányiová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3401
RNDr. Lukáš Smolko, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3262
RNDr. Ivana Špaková, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3259
 
Výskumní pracovníci:
RNDr. Beáta Čižmárová, PhD. (RD)
RND. Petra Lamancová   VoIP: (+421 55) 234 3261
doc. RNDr. Janka Vašková, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3232, 3276
 
Laboranti:
Mgr. Marcela Petrenková praktikáreň - VoIP: (+421 55) 234 3230
Mgr. Alena Suchá praktikáreň - VoIP: (+421 55) 234 3235
Mgr. Anna Zimová praktikáreň - VoIP: (+421 55) 234 3230
 
Ďalší zamestnanci:
Iveta Hrašková VoIP: (+421 55) 234 3254
Andrea Mikitová VoIP: (+421 55) 234 3254
 
Interní doktorandi:
Mgr. Michaela Abrahamovská VoIP: (+421 55) 234 3275
Mgr. Anna Hurajtová VoIP: (+421 55) 234 3275
Mgr. Katarína Kalinová VoIP: (+421 55) 234 3261
Mgr. Zuzana Klepcová VoIP: (+421 55) 234 3261
Mgr. Monika Švecová VoIP: (+421 55) 234 3275
Mgr. Ivana Večurkovská VoIP: (+421 55) 234 3275
Posledná aktualizácia: 09.09.2021