UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Aktuality

Zážitkové sprevádzanie

Zážitkové sprevádzanie

Počas mesiaca jún ponúkame možnosť zážitkového sprevádzania v exteriéri botanickej záhrady pre skupinové exkurzie (max.25 účastníkov).

Pravidlá fotosúťaže

Pravidlá fotosúťaže

Do súťaže je možné prihlásiť fotografie tropických motýľov, ktoré vznikli vo výstavných priestoroch BZ v období konania výstavy od 17.5. do 30.6.2019.

Butterfly show

Butterfly show

living exotic butterflies in the tropical greenhouse
May 17th – June 30th 2019

Prvá mobilná aplikácia v botanickej záhrade

Prvá mobilná aplikácia v botanickej záhrade

BZ UPJŠ v Košiciach, v spolupráci s firmou GAMO a.s. a s finančnou podporou grantovej agentúry KEGA, pripravila mobilnú aplikáciu pre zariadenia s operačným systémom Android a iOS.