UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Aktuality

Oznam

Oznam

BZ UPJŠ v Košiciach hľadá študentov - záujemcov na sprevádzanie exkurzií v expozičných skleníkoch počas mesiacov máj a jún...

Botanikiáda 2018

Botanikiáda 2018

Vážení učitelia, milí žiaci, priaznivci projektu , začíname s prípravami deviateho ročníka...